m

Uitnodigingen per e-mail opstellen

U kunt contactpersonen per e-mail een uitnodiging sturen voor uw enquête en met het verzamelprogramma E-mailuitnodiging bijhouden wie heeft gereageerd.

Een bericht opstellen:

 1. Maak een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen.
 2. Klik rechts boven in de hoek van het berichtvoorbeeld op Bericht bewerken.
 3. Kies een berichtindeling.
 4. Gebruik de teksteditor om het bericht aan te passen.
 5. Klik op Opslaan om het bericht op te slaan en een voorbeeld van uw bericht weer te geven.

Berichtindelingen

Er zijn drie berichtindelingen waaruit u kunt kiezen. Schakel tussen de opties om de berichtindeling te kiezen.

Berichtindeling
Beschrijving
HTML-sjabloonVerzend eenvoudig berichten met deze aanpasbare sjabloon, zonder dat u over HTML-kennis hoeft te beschikken. U kunt de tekst in de velden Onderwerp, Koptekst, Berichttekst en Knop bewerken en de koptekst- en knopkleuren bewerken. Vereiste gegevens worden opgenomen wanneer u deze berichtindeling gebruikt.
Tekst zonder opmaakVerzend het bericht zonder enige vormgeving of tekstopmaak. U moet bepaalde vereiste gegevens opnemen wanneer u deze berichtindeling gebruikt.
Aangepaste HTMLDeze functie is alleen beschikbaar bij sommige abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is. Bewerk de HTML-code van de HTML-sjabloon of kopieer en plak uw eigen volledig aangepaste HTML. Het gehele bericht moet in HTML worden geschreven. Wij bieden geen HTML-ondersteuning, maar raden u aan om w3schools.com te gebruiken. U moet bepaalde vereiste gegevens opnemen wanneer u deze berichtindeling gebruikt.
U kunt slechts één berichtindeling per bericht gebruiken. Als u bewerkingen uitvoert in de ene berichtindeling en overschakelt naar een andere indeling, kunnen de bewerkingen verloren gaan of worden overschreven.

Berichten bewerken

De onderstaande informatie kan nuttig zijn wanneer u uw bericht bewerkt, afhankelijk van de berichtindeling die u gebruikt.

HTML-sjabloon: Tekst opmaken

Wanneer u een HTML-sjabloon gebruikt, kunt u de werkbalk voor tekstopmaak gebruiken voor:

 • Tekst vet, onderstreept of cursief weergeven
 • Het lettertype en de tekengrootte wijzigen*
 • Lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten toevoegen

Het is niet mogelijk om hyperlinktekst of afbeeldingen toe te voegen in de HTML-sjabloon.

*Er kunnen weergaveproblemen optreden bij respondenten wanneer u de volgende lettertypen gebruikt: Symbol, Webdings of Wingdings

HTML-sjabloon: Het thema bewerken

U kunt de koptekst- of knopkleur van een concept of nieuw bericht op elk gewenst moment bewerken:

 1. Klik rechts boven in de hoek van het berichtvoorbeeld op Bericht bewerken.
 2. Klik op het vierkante kleurenblok en kies een kleur of voer een hexcode in.
 3. Klik op Toepassen.

Wanneer u een bericht maakt, worden automatisch dezelfde kleuren als in uw enquêtethema op de HTML-sjabloon toegepast.

Als u uw enquêtethema bijwerkt nadat u een verzamelprogramma voor e-mailuitnodiging hebt gemaakt, worden de wijzigingen niet weergegeven in bestaande verzonden berichten of conceptberichten. Als u echter een conceptbericht opent, kunt het selectievakje onder de velden Koptekst en Knop inschakelen om recente wijzigingen op uw enquêtethema toe te passen.

Aangepaste HTML: Afbeeldingen en koppelingen toevoegen

U kunt de berichtindeling voor aangepaste HTML gebruiken om in uw bericht afbeeldingen toe te voegen, video's in te sluiten of hyperlinktekst op te nemen. Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is. Zie het volgende onderwerp voor informatie over hoe u de enquêtekoppeling of de uitschrijfkoppeling kunt wijzigen in een hyperlink met HTML: Vereiste gegevens in e-mailuitnodigingen

Als u hulp nodig hebt met aangepaste HTML-opmaak, wordt aangeraden om gebruik te maken van w3schools.com.

Het is niet mogelijk om hyperlinktekst of afbeeldingen toe te voegen in de HTML-sjabloon.

HTML-sjabloon, Platte tekst of Aangepaste HTML: Aangepaste gegevens invoegen

U kunt aangepaste gegevens gebruiken om berichten persoonlijk af te stemmen. Als een geadresseerde het bericht leest, zijn de tags voor samenvoegen vervangen door hun persoonlijke informatie uit Contactpersonen.

Berichten weergeven

Voorbeelden van berichten weergeven

Nadat u uw bericht hebt opgesteld, klikt u op Opslaan om een voorbeeld weer te geven.

U kunt ook een testmail naar uzelf verzenden wanneer u uw bericht plant.

Het is niet mogelijk aangepaste HTML weer te geven in SurveyMonkey, maar u kunt wel de HTML kopiëren en plakken in een gratis online HTML-previewer om uw opmaak te controleren.

Vorige berichten kopiëren

U kunt elk willekeurig bericht dat u eerder hebt verzonden (of momenteel als concept hebt opgeslagen), kopiëren en in een nieuw bericht gebruiken. Vervolgens kunt u eventueel noodzakelijke wijzigingen aanbrengen of het bericht ongewijzigd verzenden.

U kunt als volgt een vorig bericht kopiëren:

 1. Maak een nieuwe uitnodiging, herinnering of bedankbericht.
 2. Klik op de zwarte pijl omlaag naast de knop Bewerken.
 3. Klik op Een vorig bericht kopiëren.
 4. Blader door berichten die u eerder heeft gebruik in een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail in uw account. Klik op een onderwerpregel om de inhoud van het bericht weer te geven.
 5. Als u het bericht vindt dat u wilt kopiëren, plaatst u de aanwijzer op het bericht en klikt u op de knop Bericht kopiëren aan de rechterkant.

Waarom wordt mijn vorige bericht niet weergegeven?

Wanneer u een uitnodiging of bedankbericht verzendt, worden er alleen eerdere berichten weergegeven van hetzelfde type als het bericht dat u verzendt. Als u bijvoorbeeld een uitnodigingsbericht verzendt, worden er alleen eerdere uitnodigingen weergegeven die u hebt gebruikt.

Wanneer u een herinneringsbericht verzendt, worden eerdere uitnodigingsberichten weergegeven. Klik, naast de optie voor het weergeven van het berichttype, op herinnering om Uitnodiging in- of uit te schakelen.

Standaardbericht instellen

Bij meer uitnodigingen wordt het laatste bericht weergegeven dat via het verzamelprogramma is verzonden of gepland. Als u liever de standaardberichten van SurveyMonkey gebruikt, klikt u op de pijl omlaag rechts van Bericht bewerken en selecteert u Instellen op standaardbericht. Als u ervoor kiest om het bericht opnieuw in te stellen, gaan eventuele wijzigingen in het huidige bericht definitief verloren.

Verzonden berichten weergeven

U kunt verzonden berichten weergeven in uw berichtgeschiedenis. Klik op . rechts van het bericht om een momentopname van het bericht of de geadresseerden van dat bericht weer te geven.

Waarom wordt het e-mailbericht anders weergegeven dan in SurveyMonkey?

Wij ontwikkelen onze e-mailberichten zodanig dat deze in zoveel mogelijk moderne e-mailclients kunnen worden weergegeven. Verschillende e-mailclients geven HTML-berichten verschillend weer. Dit kan ertoe leiden dat berichten op basis van HTML-sjabloon of Aangepaste HTML anders worden weergegeven dan verwacht. Het kan zijn dat lettertypen, tekengroottes, de opmaak en andere zaken in Gmail anders worden weergegeven dan in Outlook.

Het gebeurt vaker dat oudere e-mailclients problemen hebben met het weergeven van moderne HTML-e-mailberichten. Helaas kunnen we daar niets aan doen. Dit is geheel afhankelijk van de desbetreffende e-mailclient. Er zijn echter enkele dingen die u respondenten kunt vragen om te proberen.

 • HTML-weergave inschakelen. Respondenten moeten het e-mailbericht weergeven als HTML, zodat dit correct wordt weergegeven.
 • Toestaan dat afbeeldingen worden weergegeven. Soms worden door enkele e-mailprogramma's afbeeldingen standaard niet geladen.
Waar is de knop Enquête starten gebleven?

Er is een probleem met Lotus Notes waardoor de knop Enquête starten niet wordt weergegeven wanneer u het bericht met de HTML-sjabloon verzendt. Dit probleem kan helaas niet door ons worden opgelost. Het betreft een beperking in deze e-mailclient aangezien deze niet in staat is de gebruikte HTML correct weer te geven. Er zijn echter enkele tijdelijke oplossingen die u kunt proberen.

Tijdelijke oplossing 1

Als u in plaats daarvan Platte tekst gebruikt om uw e-mailuitnodiging te verzenden, wordt eventuele tekstopmaak verwijderd en wordt de volledige URL naar de enquête weergegeven in het e-mailbericht.

Tijdelijke oplossing 2

Als u toegang hebt tot de berichtindeling Aangepaste HTML, kunt u aan de hand van de volgende stappen proberen om de code voor de knop te vervangen (de code die niet kan worden weergegeven door Lotus Notes) door code die gebruikmaakt van hyperlinktekst.

 1. Wijzig uw berichtindeling in Aangepaste HTML.
 2. Zoek in de HTML de code die wordt weergegeven in het eerste grijze vak hieronder en verwijder deze. U kunt de code gemakkelijk vinden door te zoeken naar [SurveyLink].
 3. Vervang de code die u hebt verwijderd door de code in het tweede grijze vak.

Zoeken:

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" style="background:#4B4A3C; border-radius: 4px; border: 1px solid #BBBBBB; color:#FFFFFF; font-size:14px; letter-spacing: 1px; text-shadow: -1px -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.8); padding: 10px 18px;">
	<tr>
		<td align="center" valign="center">
			<a href="[SurveyLink]" target="_blank" style="color:#FFFFFF; text-decoration:none;">Enquête starten</a>
		</td>
	</tr>
</table>

Vervangen:

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
	<tr>
		<td align="center" valign="center">
			<a href="[SurveyLink]" target="_blank">Enquête starten</a>
		</td>
	</tr>
</table>

Standaard of Ingesloten

Met de optie Standaard kunt u een aangepast bericht schrijven en een knop of koppeling naar uw enquête opnemen. Zorg ervoor dat het selectievakje Eerste vraag insluiten is uitgeschakeld om een standaardbericht te verzenden.

Met de optie Ingesloten kunt u een ondersteund vraagtype insluiten in het e-mailbericht, zodat mensen met één keer klikken kunnen reageren. Zorg ervoor dat het selectievakje Eerste vraag insluiten is ingeschakeld om een ingesloten bericht te verzenden.

Als u berichten verzendt via E-mailuitnodiging, kunt u de berichtindeling van uw voorkeur selecteren: HTML-sjabloon, Aangepaste HTML of Tekst zonder opmaak. U kunt ook een eerder bericht kopiëren dat u hebt verzonden.

Ontvang antwoorden