m

Uitnodigingen per e-mail opstellen

Wanneer u een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail maakt voor het verzenden van uw enquête, beschikt u over enkele opties voor het instellen van de e-mail. U kunt de eerste enquêtevraag insluiten in uw e-mail, kiezen uit verschillende berichtindelingen of een eerder gebruikt bericht selecteren.

Ga naar...

Het e-mailbericht bewerken

Uw e-mailbericht bewerken:

 1. Maak een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail en ga naar de sectie Bericht.
 2. Gebruik de schakeloptie om te kiezen of u de eerste vraag wilt insluiten in uw e-mail. De schakeloptie wordt alleen weergegeven als de eerste vraag aan bepaalde vereisten voldoet.
 3. Klik op Bericht bewerken. Als u een eerder verzonden bericht wilt kopiëren of het standaardbericht wilt gebruiken, klikt u op de pijl naast Bericht bewerken.
 4. Pas het bericht aan.
 5. Klik op Opslaan.

U kunt een voorbeeld weergeven van uw bericht en uzelf een teste-mail verzenden voordat u uw bericht verzendt of plant.

Kleur van de koptekst en de knoppen

We passen automatisch dezelfde kleuren toe als die in uw enquêtethema worden gebruikt. Als u uw enquêtethema bijwerkt nadat u een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail hebt gemaakt, worden uw wijzigingen niet weergegeven in bestaande verzonden berichten of conceptberichten. Conceptberichten kunnen echter worden bijgewerkt, zodat deze overeenkomen met uw bijgewerkte thema.

De kleur van de koptekst en de knoppen wijzigen:

 1. Klik op Bericht bewerken en gebruik de indeling HTML-sjabloon.
 2. Klik op het kleurvak naast het veld Koptekst.
 3. Kies een kleur of voer een hexcode voor de kleur in.
 4. Klik op Opslaan.

Berichtindelingen

Er zijn drie berichtindelingen waaruit u kunt kiezen. U kunt slechts één berichtindeling per bericht gebruiken. Als u bewerkingen uitvoert in de ene berichtindeling en overschakelt naar een andere indeling, kunnen de bewerkingen verloren gaan of worden overschreven.

U kunt bij alle berichtindelingen aangepaste gegevens gebruiken om uw e-mails persoonlijk af te stemmen.

BerichtindelingBeschrijving
HTML-sjabloon

Bij deze indeling kunt u:

 • De koptekst en de berichttekst aanpassen
 • Gebruik de werkbalk Opmaak als u tekst vet, onderstreept of cursief wilt weergeven, als u lijsten met bullets of nummering wilt toevoegen en als u het lettertype of de tekengrootte wilt wijzigen*
 • Een vakje inschakelen om SurveyMonkey-branding te verbergen

U hoeft niet bekend te zijn met HTML om deze sjabloon te gebruiken.

* Er kunnen weergaveproblemen optreden bij enquêtedeelnemers wanneer u de lettertypen Symbol, Webdings of Wingdings gebruikt.

Tekst zonder opmaak

Bij deze indeling worden e-mails verzonden zonder vormgeving of tekstopmaak.

U bent verantwoordelijk voor het opnemen van vereiste gegevens.

Aangepaste HTML

Bij deze indeling kunt u:

 • De HTML-code van de sjabloon bewerken of uw eigen aangepaste HTML-code kopiëren en plakken.
 • Afbeeldingen toevoegen, video's insluiten en hyperlinktekst opnemen

U bent verantwoordelijk voor het opnemen van vereiste gegevens.

Berichten weergeven en kopiëren

Een voorbeeld van een bericht weergeven

Als u de HTML-sjabloon of de platte tekstindeling gebruikt, wordt er een voorbeeld weergegeven van het bericht nadat u dit hebt opgeslagen. Als u aangepaste HTML-code gebruikt, kopieert en plakt u de HTML-code in een HTML-previewer om de opmaak te controleren.

U kunt bovendien uzelf een teste-mail sturen voordat u uw bericht plant of verzendt naar geadresseerden.

Een vorig bericht kopiëren

Als u het bericht niet volledig opnieuw wilt schrijven, kunt u een bericht kopiëren dat eerder is verzonden of opgeslagen als concept. Nadat u een vorig bericht hebt gekopieerd, kunt u dit verder bewerken.

U kunt als volgt een vorig bericht kopiëren:

 1. Maak een nieuwe uitnodiging, herinnering of bedankbericht.
 2. Klik op de zwarte pijl omlaag naast de knop Bericht bewerken.
 3. Klik op Een vorig bericht kopiëren.
 4. Blader door berichten die u eerder heeft gebruikt in een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail in uw account. Klik op een onderwerpregel om de inhoud van het bericht weer te geven.
 5. Als u het bericht vindt dat u wilt kopiëren, plaatst u de aanwijzer op het bericht en klikt u op de knop Bericht kopiëren.

Waarom wordt mijn vorige bericht niet weergegeven?

Wanneer u een uitnodiging of bedankbericht verzendt, worden er alleen eerdere berichten weergegeven van hetzelfde type als het bericht dat u verzendt. Als u bijvoorbeeld een uitnodigingsbericht verzendt, worden er alleen eerdere uitnodigingen weergegeven.

Wanneer u een herinneringsbericht verzendt, worden er ook eerdere uitnodigingsberichten weergegeven. Klik, naast de optie voor het weergeven van het berichttype, op herinnering om Uitnodiging in- of uit te schakelen.

Standaardbericht instellen

Bij meer uitnodigingen wordt het laatste bericht weergegeven dat via het verzamelprogramma is verzonden of gepland. Als u liever het standaardbericht van SurveyMonkey gebruikt, klikt u op de pijl omlaag naast Bericht bewerken en selecteert u Instellen op standaardbericht. Als u ervoor kiest om het bericht opnieuw in te stellen, gaan eventuele wijzigingen in het huidige bericht definitief verloren.

Verzonden berichten weergeven

U kunt verzonden berichten weergeven in uw berichtgeschiedenis.

Problemen oplossen

Waarom wordt het e-mailbericht anders weergegeven dan in SurveyMonkey?

Uw e-mails zouden er in de meeste moderne e-mailclients goed moeten uitzien. E-mailclients kunnen HTML-berichten echter verschillend weergeven. Dit kan leiden tot enige variatie in berichten die zijn gebaseerd op de HTML-sjabloon of aangepaste HTML. Dit geldt vooral voor oudere clients. Het kan zijn dat lettertypen, de tekengrootte of de lay-out in Gmail anders worden weergegeven dan in Outlook.

We kunnen daar niets aan doen. Dit is geheel afhankelijk van de desbetreffende e-mailclient. Als u uw e-mail wilt optimaliseren, kunt u geadresseerden aanraden het volgende te doen:

 • HTML-weergave inschakelen
 • Toestaan dat afbeeldingen worden weergegeven
De knop Enquête starten wordt niet weergegeven

Als u of uw geadresseerden Lotus Notes gebruiken, wordt de knop Enquête starten niet weergegeven als u de berichtindeling HTML-sjabloon kiest. We kunnen helaas niets doen om dit te verhelpen. De HTML wordt niet naar behoren weergegeven door Lotus Notes. Er zijn echter enkele tijdelijke oplossingen die u kunt proberen:

Tijdelijke oplossing 1

Gebruik de indeling Platte tekst om uw uitnodiging te verzenden. U verwijdert hierdoor eventuele tekstopmaak, zodat de volledige enquête-URL in de e-mail wordt weergegeven.

Tijdelijke oplossing 2

Gebruik de indeling Aangepaste HTML om uw uitnodiging te verzenden. Vervang de code voor de knop (de code die Lotus Notes niet kan weergeven) door code met hyperlinktekst.

De knopcode vervangen:

 1. Wijzig uw berichtindeling in Aangepaste HTML.
 2. Zoek het volgende stukje code in HTML-code:
  1. <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" style="background:#4B4A3C; border-radius: 4px; border: 1px solid #BBBBBB; color:#FFFFFF; font-size:14px; letter-spacing: 1px; text-shadow: -1px -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.8); padding: 10px 18px;">
   	<tr>
   		<td align="center" valign="center">
   			<a href="[SurveyLink]" target="_blank" style="color:#FFFFFF; text-decoration:none;">Enquête starten</a>
   		</td>
   	</tr>
   </table>
 3. Vervang deze door de volgende code:
  1. <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
   	<tr>
   		<td align="center" valign="center">
   			<a href="[SurveyLink]" target="_blank">Enquête starten</a>
   		</td>
   	</tr>
   </table>

Wanneer u een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail maakt voor het verzenden van uw enquête, hebt u enkele opties voor het instellen van de e-mail. U kunt de eerste enquêtevraag insluiten in uw e-mail, kiezen uit verschillende berichtindelingen of een eerder gebruikt bericht selecteren.

Ontvang antwoorden