m

Filters gebruiken om reacties op groepen te sorteren

U kunt filters gebruiken om reacties te sorteren in groepen, zoals afdeling of land van vestiging. Dit is met name nuttig als u resultaten wilt exporteren op groepsbasis.

De twee beste manieren om enquêtereacties te filteren op een specifieke groep zijn op verzamelprogramma of op vraag en antwoord:

Filteren op verzamelprogramma
  1. Maak een verzamelprogramma voor elke groep. Geef elk verzamelprogramma een unieke naam.
  2. Verstuur de enquête.
  3. Filter op verzamelprogramma om reacties per groep te bekijken.
Filter op vraag en antwoord
  1. Voeg een meerkeuzevraag toe waarin u respondenten vraagt om een groep te selecteren. Als u bijvoorbeeld een enquête verzendt naar een schooldistrict, kunt een vraag maken waarin respondenten wordt gevraagd hun specifieke school te selecteren.
  2. Verstuur de enquête.
  3. Filter op vraag en antwoord om reacties per gekozen antwoord te bekijken.
U kunt filters gebruiken om reacties te sorteren in groepen, zoals afdeling of land van vestiging. Maar eerst moet u een vraag maken waarin mensen worden gevraagd de groep te selecteren waartoe zij behoren of een apart verzamelprogramma maken voor elke groep.

Ontvang antwoorden