m
!

Siteonderhoud voor Canada

*

Op 6 maart van 10:00 - 11:00 uur PT (18:00 - 19:00 uur UTC) voeren we siteonderhoud uit voor enkele Canadese klanten en enquêtes. U kunt tijdens dit uur worden geconfronteerd met korte onderbrekingen van onze service. Meer info

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden

Alleen in het Engels: Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden is alleen beschikbaar wanneer de enquêtetaal is ingesteld op Engels.

Met Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden kunt u uw vragen afstemmen op elke respondent op basis van wie dit is en hoe hij of zij bepaalde vragen in uw enquête beantwoordt. Met deze functionaliteit kunt u tekst invoegen zoals aangepaste variabelen en aangepaste gegevens uit Contactpersonen. Ook kunt u een antwoord van een respondent op een eerdere vraag in uw enquête overnemen.

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden heeft betrekking op het overnemen van vragen en antwoorden. Dit is een eenvoudigere versie van de eerste functie, waarbij u uitsluitend tekst kunt invoegen vanuit één gegevensbron, namelijk eerdere vragen in de enquête.

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden toevoegen

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden gebruiken:

  1. Klik op het tekstvak waarin u tekst wilt invoegen. Hierna wordt een lijst met ondersteunde velden weergegeven.
  2. Klik op Tekst invoegen vanuit....
  3. Selecteer een gegevensbron in het menu. U kunt kiezen uit vorige vragen, contactpersonen of aangepaste variabelen.

Wanneer u tekst invoegt vanuit een van de beschikbare gegevensbronnen in uw enquête, wordt de volgende syntaxis ingevoegd in het tekstvak:

{{ expression }}

Wanneer een respondent uw enquête invult, wordt de uitvoer van de expressie vervangen door de haakjes op basis van hun unieke antwoorden, aangepaste gegevens of aangepaste variabelen die daaraan zijn gekoppeld.

Ondersteunde velden

U kunt de expressie voor Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden toevoegen aan de volgende velden in uw enquête:

  • Tekst van vraag
  • Antwoordkeuzen*
  • Rijlabels
  • Kolomlabels
  • "Andere" tekstvaklabels

* Bij vragen van het type Matrix van vervolgkeuzemenu's kunnen antwoordkeuzen niet worden overgenomen (dat wil zeggen, de antwoordkeuzen die worden weergegeven in de vervolgkeuzelijsten).

Beschikbare gegevensbronnen

U kunt verwijzen naar de volgende gegevensbronnen in de expressie voor Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden.

  • Sommige gegevensbronnen worden alleen ondersteund wanneer u uw enquête via specifieke typen verzamelprogramma's naar respondenten verzendt. Meer informatie hierover vindt u verderop.
  • U kunt geen vragen overnemen op pagina 1 van een enquête, maar u kunt wel op pagina 1 aangepaste gegevens uit contactpersonen en aangepaste variabelen overnemen.

Bronnen

Bron
Beschrijving
Compatibele typen verzamelprogramma's
VraagTekst uit de volgende vraagtypen: meerkeuze, sterrenwaardering, vervolgkeuzemenu, matrix/beoordelingsschaal, Net Promoter® Score, afbeeldingskeuze (alleen bijschriften), commentaarvak, enkelvoudig tekstvak, schuifregelaar, matrix van vervolgkeuzemenu's, meerdere tekstvakken en contactinformatieAlle typen verzamelprogramma's
Aangepaste gegevens uit ContactpersonenDe aangepaste gegevens over uw respondenten die zijn opgeslagen in Contactpersonen. Bijvoorbeeld: E-mailadres, Voornaam, Achternaam, Aangepast 1, enz.Uitnodiging per e-mail
Aangepaste variabelenDe waarden van de aangepaste variabelen in de URL naar de enquête.Webkoppeling

Een voorbeeld weergeven van Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden, en dit testen

De beste manier om Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden te testen voordat u uw enquête verzendt naar respondenten, is afhankelijk van de gegevensbronnen waarnaar u verwijst in uw expressies voor geavanceerd overnemen.

Het testen van overnemen van vragen en antwoorden op basis van vragen

Als het Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden in uw enquête volledig is gebaseerd op de antwoordtekst van een respondent, kunt u een voorbeeld van de enquête weergeven in de sectie Voorbeeld en score en de verschillende enquêtepaden testen op basis van de antwoordkeuzen die u selecteert.

Het testen van overnemen van vragen en antwoorden op basis van aangepaste gegevens uit Contactpersonen

Als u voorwaarden hebt die zijn gebaseerd op aangepaste gegevens uit Contactpersonen, kunt u de enquête het beste testen door een groep te maken in Contactpersonen en die groep een uitnodiging per e-mail te sturen.

Maakt u een testgroep, voeg dan e-mailadressen toe die u bij het testen kunt bereiken. Wanneer u aangepaste gegevens toevoegt aan die contactpersonen, moet u ervoor zorgen dat u alle velden voor aangepaste gegevens invult waarop u het geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden hebt gebaseerd. Als u bijvoorbeeld het veld Aangepast 1 gebruikt voor het registreren van de afdeling van elke contactpersoon en u deze informatie overneemt in uw enquête, moet u informatie toevoegen aan het veld Aangepaste gegevens 1 voor uw testcontactpersoon.

Verwijder uw antwoorden wanneer u klaar bent met het testen.

Het testen van overnemen van vragen en antwoorden op basis van aangepaste variabelen

Als een of meer van uw voorwaarden voor het geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden zijn gebaseerd op aangepaste variabelen, kunt u uw enquête het beste testen door een webkoppeling te maken en de variabelen in de URL te bewerken om te zorgen dat de juiste variabelen in uw enquête terechtkomen.

Verwijder uw antwoorden wanneer u klaar bent met het testen.

Enquêtegedrag

Elke expressie tussen dubbele accolades wordt geëvalueerd door de functie voor het geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden wanneer een respondent uw enquête invult.

Als er geen antwoord, aangepaste gegevens of aangepaste variabele is voor het vervangen van de sjabloon, wordt de sjabloon tussen de accolades vervangen door een spatie, zodat deze sjablonen nooit worden weergeven in uw enquête.

Uw resultaten analyseren

In de sectie Resultaten analyseren wordt de sjabloon voor Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden tussen accolades weergegeven in de vraag- en in de antwoordtekst, net als wanneer u uw enquête ontwerpt. De uitvoerwaarden van Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden worden niet geregistreerd in de sectie Resultaten analyseren. Ze worden alleen geëvalueerd op de enquêtepagina wanneer een respondent de enquête invult, zodat er een aangepaste ervaring wordt geboden.

U kunt uw resultaten filteren op vraag en antwoord of op respondentmetagegevens om weer te geven hoe de respondentinformatie zich verhoudt tot de reacties op de overige vragen in de enquête.

Met Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden kunt u informatie invoegen, zoals aangepaste variabelen, aangepaste gegevens vanuit Contactpersonen of het antwoord van een respondent uit een eerdere vraag in uw enquête. Zo kunt u uw enquêtevragen persoonlijk afstemmen op elke respondent die uw enquête invult.

Ontvang antwoorden