Help voor SurveyMonkey

De functie Teams vinden is momenteel alleen beschikbaar voor enkele klanten met een Team Premier- of Team Advantage-abonnement — bekijk de voorwaarden voor meer informatie.

De functie Teams vinden helpt mensen bij het zoeken naar bestaande SurveyMonkey-teams van hun bedrijf. Zo kunnen primaire beheerders eenvoudiger mensen uitnodigen voor het lidmaatschap van hun team.

 • Eligible Primary Admins control whether their team is discoverable or not
 • Eligible colleagues with an individual account can browse SurveyMonkey teams that already exist within their organization and request to join
 • The Primary Admin is notified of their colleagues' request and can choose to invite them to the team
 • Approved colleagues get an invitation to join the team, otherwise they can browse and request to join another team or start a new team

Primaire beheerders kunnen via het Teamoverzicht beheren of hun geschikte team kan worden gevonden door collega's met dezelfde domeinnaam voor e-mail.

Als Teams vinden niet wordt weergegeven in uw teamgegevens, komt uw team niet in aanmerking.

Teams vinden in- of uitschakelen:

 1. Go to My Team.
 2. Under Team Details, click Edit next to Discovery.
 3. Choose On to allow others with the same email domain to find your team and request to join, or select Off to keep your team hidden.
 4. Click Save.

Als u Teams vinden instelt op Uit terwijl er aanvragen in behandeling zijn, kunt u de personen die deze aanvragen hebben gedaan nog steeds uitnodigen. U kun ze echter geen herinnering meer sturen.

Met de naam en beschrijving van uw team kunnen collega’s uw team herkennen als het juiste team voor het aanvragen van een lidmaatschap. U kunt de naam en beschrijving altijd bijwerken via het Teamoverzicht.

Als u teams in uw organisatie wilt zoeken die SurveyMonkey al gebruiken, kunt u in Mijn account bladeren door teams. Als Teams vinden ingeschakeld is, kunt u in aanmerking komende teams bekijken die uw zakelijke e-maildomein delen.

Met de teamnaam, beschrijving en het e-mailadres van de primaire beheerder kunt u het voor u juiste team vinden.

Bladeren door beschikbare teams en het teamlidmaatschap aanvragen:

 1. Log in and go to My Account.
 2. Go to the Account Details section.
 3. Click Browse teams. You may be prompted to verify your account email address before you can proceed. If you don't see Browse teams, your email domain or account isn't eligible to browse teams.
 4. Identify the team you want to join and click Request to join team.
 5. If you consent to share your name and email address with the team's Primary Admin, click Send request.

Er wordt een e-mail verzonden naar de primaire beheerder om u uit te nodigen of uw aanvraag te verwijderen. Uw accountgegevens worden bijgewerkt, zodat de naam van het team voor de aanvraag en de status In behandeling worden weergegeven.

U kunt slechts één teamlidmaatschap aanvragen en uw aanvraag verloopt nooit. Als u opnieuw op Bladeren door teams klikt, kunt u:

 • Cancel request to continue browsing and request to join another team.
 • Send a reminder to the Primary Admin. You can only send one reminder.
 • Aanvraag goedgekeurd
 • Aanvraag afgewezen

Als iemand vraagt om lid te worden van uw team, wordt de primaire beheerder per e-mail op de hoogte gesteld. U kunt aanvragen controleren op het tabblad Gebruikers beheren en kiezen of u de aanvrager wilt uitnodigen voor uw team of dat u de aanvraag wilt verwijderen.

Aanvragen om lid te worden van uw team controleren:

 1. Go to My Team.
 2. Click Manage Users.
 3. Click Review requests to view the requestor's name and email address.
 4. Click Invite or Delete.
  • If you choose Invite, you're prompted to invite them to your team. The requestor's email address is auto-populated in the Full Access seat field. You can choose to update their seat type assignment or invite others to the team. You may be charged overages depending on whether you have seats available on your team.
  • If you choose to Delete the request, the requestor is sent an email notification that their request wasn't approved.

De primaire beheerder kan altijd handmatig mensen uitnodigen voor het team, waaronder mensen van wie eerder een aanvraag in behandeling geweigerd is.

 • Waarom zie ik geen aanvraag in behandeling?

De primaire beheerder en mensen die bladeren door teams, moeten een geverifieerd accounte-mailadres hebben dat gekoppeld is aan hun bedrijf of werk. Het team moet bovendien een goede financiële reputatie hebben met een geregistreerde creditcard om in aanmerking te komen.

We beheren een lijst met geblokkeerde e-mailadressen, waaronder die van algemeen gebruikte domeinen, zoals gmail.com, yahoo.com, etc. Deze komen niet aan aanmerking voor Teams vinden. Het SurveyMonkey-systeem heeft mogelijk niet alle algemeen gebruikte domeinen.

 • Waarom kom ik niet in aanmerking?