SurveyMonkey

De functie Teams vinden is momenteel alleen beschikbaar voor enkele klanten met een Team Premier- of Team Advantage-abonnement — bekijk de voorwaarden voor meer informatie.

De functie Teams vinden helpt mensen bij het zoeken naar bestaande SurveyMonkey-teams van hun bedrijf. Zo kunnen primaire beheerders eenvoudiger mensen uitnodigen voor het lidmaatschap van hun team.

 • Primaire beheerders die daarvoor in aanmerking komen, bepalen of hun team kan worden gevonden of niet
 • Collega's met een individuele account die daarvoor in aanmerking komen, kunnen bladeren door bestaande SurveyMonkey-teams binnen hun organisatie en het teamlidmaatschap aanvragen
 • De primaire beheerder ontvangt een melding over de aanvraag van de collega's en kan ze uitnodigen voor het team
 • Goedgekeurde collega's ontvangen een uitnodiging voor het teamlidmaatschap. Ze kunnen ook bladeren naar een ander team en een aanvraag indienen om lid te worden, of een nieuw team starten

Primaire beheerders kunnen via het Teamoverzicht beheren of hun geschikte team kan worden gevonden door collega's met dezelfde domeinnaam voor e-mail.

Als Teams vinden niet wordt weergegeven in uw teamgegevens, komt uw team niet in aanmerking.

Teams vinden in- of uitschakelen:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik onder Teamgegevens op de optie Bewerken die wordt weergegeven naast Teams vinden.
 3. Kies Aan om anderen met dezelfde domeinnaam voor e-mail toe te staan uw team te vinden en het teamlidmaatschap aan te vragen. Of selecteer Uit als u wilt dat uw team verborgen blijft.
 4. Klik op Opslaan.

Als u Teams vinden instelt op Uit terwijl er aanvragen in behandeling zijn, kunt u de personen die deze aanvragen hebben gedaan nog steeds uitnodigen. U kun ze echter geen herinnering meer sturen.

Met de naam en beschrijving van uw team kunnen collega’s uw team herkennen als het juiste team voor het aanvragen van een lidmaatschap. U kunt de naam en beschrijving altijd bijwerken via het Teamoverzicht.

Als u teams in uw organisatie wilt zoeken die SurveyMonkey al gebruiken, kunt u in Mijn account bladeren door teams. Als Teams vinden ingeschakeld is, kunt u in aanmerking komende teams bekijken die uw zakelijke e-maildomein delen.

Met de teamnaam, beschrijving en het e-mailadres van de primaire beheerder kunt u het voor u juiste team vinden.

Bladeren door beschikbare teams en het teamlidmaatschap aanvragen:

 1. Meld u aan en ga naar Mijn account.
 2. Ga naar de sectie Accountgegevens.
 3. Klik op Bladeren door teams. U wordt mogelijk gevraagd het e-mailadres van uw account te verifiëren voordat u kunt doorgaan. Als Bladeren door teams niet wordt weergegeven, komt uw e-maildomein of -account niet in aanmerking voor het bladeren door teams.
 4. Identificeer het team waarvan u lid wilt worden en klik op Aanvraag tot teamlidmaatschap.
 5. Als u ermee instemt dat uw naam en e-mailadres worden gedeeld met de primaire beheerder van het team, klikt u op Aanvraag verzenden.

Er wordt een e-mail verzonden naar de primaire beheerder om u uit te nodigen of uw aanvraag te verwijderen. Uw accountgegevens worden bijgewerkt, zodat de naam van het team voor de aanvraag en de status In behandeling worden weergegeven.

U kunt slechts één teamlidmaatschap aanvragen en uw aanvraag verloopt nooit. Als u opnieuw op Bladeren door teams klikt, kunt u:

 • De aanvraag annuleren om verder te bladeren en het lidmaatschap van een ander team aan te vragen.
 • Een herinnering verzenden aan de primaire beheerder. U kunt maar één herinnering verzenden.
 • Aanvraag goedgekeurd
 • Aanvraag afgewezen

Als iemand vraagt om lid te worden van uw team, wordt de primaire beheerder per e-mail op de hoogte gesteld. U kunt aanvragen controleren op het tabblad Gebruikers beheren en kiezen of u de aanvrager wilt uitnodigen voor uw team of dat u de aanvraag wilt verwijderen.

Aanvragen om lid te worden van uw team controleren:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op Gebruikers beheren.
 3. Klik op Aanvragen controleren om de naam en het e-mailadres van de aanvrager weer te geven.
 4. Klik op Uitnodigen of Verwijderen.
  • Als u Uitnodigen kiest, wordt u gevraagd deze persoon uit te nodigen voor uw team. Het e-mailadres van de aanvrager wordt automatisch ingevuld in het veld Licentie met volledige toegang. U kunt de toewijzing van het licentietype bijwerken of anderen uitnodigen voor het team. Mogelijk wordt overgebruik in rekening gebracht, afhankelijk van of u licenties beschikbaar hebt in uw team.
  • Als u ervoor kiest om de aanvraag te verwijderen , ontvangt de aanvrager een e-mailmelding dat de aanvraag niet is goedgekeurd.

De primaire beheerder kan altijd handmatig mensen uitnodigen voor het team, waaronder mensen van wie eerder een aanvraag in behandeling geweigerd is.

Tip: beheerders kunnen in het Berichtencentrum aanvragen om lid te worden van uw team bekijken uit de afgelopen 30 dagen.

 • Waarom zie ik geen aanvraag in behandeling?

De primaire beheerder en mensen die bladeren door teams, moeten een geverifieerd accounte-mailadres hebben dat gekoppeld is aan hun bedrijf of werk. Het team moet bovendien een goede financiële reputatie hebben met een geregistreerde creditcard om in aanmerking te komen.

We beheren een lijst met geblokkeerde e-mailadressen, waaronder die van algemeen gebruikte domeinen, zoals gmail.com, yahoo.com, etc. Deze komen niet aan aanmerking voor Teams vinden. Het SurveyMonkey-systeem heeft mogelijk niet alle algemeen gebruikte domeinen.

 • Waarom kom ik niet in aanmerking?