Help voor SurveyMonkey

Beheerdashboard

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Als primaire beheerder of beheerder van een Enterprise-team hebt u dankzij het beheerdashboard extra zicht op activiteiten van uw team.

  • Bekijk meetwaarden, zoals het aantal enquêtes dat afzonderlijke gebruikers in hun account hebben en hun laatste aanmeldingsdatum.
  • Geef voorbeelden weer van de enquêtes in de afzonderlijke accounts om te zien hoe uw teamleden SurveyMonkey gebruiken.

Het beheerdashboard openen:

  1. Selecteer Mijn team in het hoofdnavigatiemenu.
  2. Selecteer Beheerdashboard.

De gebruikerstabel bevat alle gebruikers in het team en de volgende meetwaarden voor elk account:

Kolom
Beschrijving
EmailHet e-mailadres dat is gekoppeld aan de afzonderlijke gebruikersaccounts.
GebruikersnaamDe gebruikersnaam van het account.
VoornaamDe voornaam van de gebruiker, vanaf de pagina Mijn account.
AchternaamDe achternaam van de gebruiker, vanaf de pagina Mijn account.
EnquêtesHet aantal enquêtes dat in het gebruikersaccount is gemaakt in de afgelopen 365 dagen. Ook de enquêtes die zijn gemaakt door anderen in het team en die worden gedeeld met deze gebruiker, zijn onderdeel van dit aantal.
ReactiesHet aantal reacties dat het gebruikersaccount heeft verzameld in de in de huidige factureringscyclus. Alle reacties, ook de reacties die u verwijdert of overplaatst, tellen mee voor het totale aantal verzamelde reacties binnen de account van de enquête-eigenaar.
GewijzigdDe wijzigingsdatum van de als laatste gewijzigde enquête in het account.
AanmeldingDe laatste datum waarop de gebruiker zich heeft aangemeld bij het account.
SamenwerkingEen selectievakje in deze kolom geeft aan dat het account van deze gebruiker gedeelde enquêtes bevat.
RolDe rol van de gebruiker in het team. Zie: Typen teamlicenties, rollen en machtigingen
AfdelingDe afdeling van de gebruiker, zoals gedefinieerd in de identiteitsprovider van uw bedrijf (alleen beschikbaar bij teams waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeld).
KostencentrumHet kostencentrum dat is gekoppeld aan de gebruiker, zoals gedefinieerd in de identiteitsprovider van uw bedrijf (alleen beschikbaar bij teams waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeld).
  • De gebruikerstabel filteren
  • Zoeken in de gebruikerstabel
  • De gebruikerstabel exporteren

U kunt via het beheerdashboard een tabel met alle enquêtes in een afzonderlijk gebruikersaccount weergeven en een voorbeeld bekijken van de enquêteontwerpen.

Op het beheerdashboard hebt u geen toegang tot enquêteresultaten. Als u de reacties op een enquête wilt bekijken, vraagt u de eigenaar van de enquête om de enquête met u te delen of om de enquêteresultaten met u te delen.

Een lijst met enquêtes in een specifiek account weergeven:

  1. Ga naar het beheerdashboard.
  2. Klik op het getal in de kolom Enquêtes naast de gebruiker van wie u enquêtes wilt bekijken.

De tabel bevat de volgende informatie over afzonderlijke enquêtes in een gebruikersaccount:

Kolom
Beschrijving
TitelDe enquêtetitel (bijnamen worden hier niet weergegeven).
Deelstatus (onder titel)Voor gedeelde enquêtes geven we aan of de gebruiker de enquête-eigenaar is of dat een andere gebruiker in het team de enquête met deze persoon heeft gedeeld.
Aanmaakdatum (onder titel)De datum waarop de enquête is gemaakt.
GewijzigdDe datum waarop de enquête voor het laatst is gewijzigd.
VragenHet aantal quizvragen in de enquête.
ReactiesHet aantal reacties dat de enquête heeft verzameld.
TaalDe enquêtetaal.
CategorieDe categorie die de gebruiker heeft geselecteerd tijdens het maken van de enquête.

Een enquête weergeven Klik op een enquêtetitel om een voorbeeld van de hele enquête weer te geven. Reacties worden niet geregistreerd.

  • Zoeken in de enquêtetabel