SurveyMonkey

U kunt toestaan dat enquêtedeelnemers hun antwoorden later mogen bewerken. U kunt ook de reactie van een enquêtedeelnemer bewerken in uw resultaten.

Respondenten toestaan hun enquêtereacties te bewerken of wijzigen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van uw verzamelprogramma.
 3. Klik in de verzamelprogrammaopties op Reactie bewerken.
 4. Kies één van de beschikbare opties van Reactie bewerken voor uw type verzamelprogramma.

U kunt enquêtedeelnemers toestaan hun reacties te wijzigen tijdens het invullen van de enquête of nadat zij die hebben ingediend. Of u kunt juist voorkomen dat respondenten hun reacties bewerken nadat ze die hebben ingediend.

Welke opties voor Reactie bewerken beschikbaar zijn, hangt af van het type verzamelprogramma dat u gebruikt.

 • Verzamelprogramma's voor webkoppeling of websites
 • Verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen
 • Verzamelprogramma voor specifieke doelgroepen

Reacties worden opgeslagen en verzonden als een respondent op pagina’s van de enquête op de knop Volgende of Gereed klikt, of als deze de eerste vraag beantwoordt die in een e-mailuitnodiging ingesloten is als Registratie van reacties in e-mail ingeschakeld is en de vraag geen tekstvak 'Andere' of commentaarveld heeft. Reacties worden niet automatisch opgeslagen zodra een vraag is beantwoord. Ze worden pagina voor pagina opgeslagen en verzonden terwijl respondenten de enquête invullen.

Tip: als de enquête uit één pagina bestaat, worden alle reacties tegelijk verzonden als een respondent op de knop Gereed klikt. Klikt de respondent niet op de knop Gereed, dan moet hij of zij de enquête nog een keer invullen om zijn of haar reacties alsnog te kunnen verzenden.

Als u de optie Reactie bewerken uitschakelt, kunnen respondenten toch antwoorden bewerken als ze zich op een enquêtepagina bevinden, maar niet op vorige pagina's. De knop Vorige is verborgen bij respondenten wanneer ze aan uw enquête deelnemen.

Als u echter een voorbeeld van uw enquêteontwerp weergeeft, kunt u nog steeds de knop Vorige gebruiken om terug te gaan en reacties te bewerken, omdat verzamelprogrammaopties niet actief zijn bij een voorbeeldkoppeling.

Tip: als u het bewerken van reacties niet toestaat, legt u in de enquête-inleiding aan respondenten uit dat ze niet kunnen teruggaan om eerdere pagina's te bewerken nadat ze deze hebben ingediend.

Bewerk een enquêtereactie vanaf de pagina Individuele reacties in uw enquêteresultaten. U kunt reacties bewerken vanuit zowel de tabelweergave als de enkele weergave.

Een reactie bewerken in de tabelweergave:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op het tabblad Individuele reacties.
 3. Zoek de reactie die u wilt bewerken. U kunt een kolomkop selecteren om reacties op die kolom te sorteren.
 4. Klik op de knop Bewerken aan de rechterkant van de tabel. De enquête wordt afhankelijk van uw instellingen geopend in een nieuw browservenster of op een nieuw tabblad.
 5. Doorloop elke pagina en bewerk zo nodig de antwoorden.
 6. Klik op de knop Gereed in de enquête om de reactie op te slaan.

Een reactie bewerken in de enkele weergave:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op het tabblad Individuele reacties.
 3. Gebruik de linker- en rechterpijlknop om de reactie te zoeken die u wilt bewerken.
 4. Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek van het grijze vak met de metagegevens van de respondent. De enquête wordt afhankelijk van uw instellingen geopend in een nieuw browservenster of op een nieuw tabblad.
 5. Doorloop elke pagina en bewerk zo nodig de antwoorden
 6. Klik op de knop Gereed in de enquête om de reactie op te slaan.