SurveyMonkey

Met de verzamelprogrammaoptie Anonieme reacties kunt u kiezen of identificeerbare respondentinformatie wordt bijgehouden en opgeslagen in de enquêteresultaten. SurveyMonkey registreert de IP-adressen van respondenten in back-endlogboeken en verwijdert deze na 13 maanden.

Webkoppelingen leggen standaard de IP-adressen van respondenten vast.

Anonieme reacties inschakelen:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
  3. Klik op Anonieme reacties en kies Aan.

Met uitnodigingen per e-mail kunt u uw respondenten beter bijhouden. Uw enquêteresultaten bevatten dus standaard het e-mailadres en IP-adres van elke respondent. Daarnaast worden de voornaam, de achternaam enaangepaste gegevens over uw contactpersonen bijgehouden als u deze informatie in het verzamelprogramma hebt opgenomen.

Anonieme reacties inschakelen:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
  3. Ga naar de verzamelprogrammaopties. Ga naar het tabblad Opties als u al een uitnodiging hebt verzonden. Als u uw eerste uitnodigingsbericht in het verzamelprogramma verzendt, kiest u verzamelprogrammaopties nadat u uw bericht hebt opgesteld.
  4. Klik op Anonieme reacties.
  5. Kies ervoor alle respondentinformatie uit te sluiten als u de voornaam, de achternaam, het e-mailadres, het IP-adres en aangepaste gegevens wilt uitsluiten van uw resultaten. Kies ervoor alleen persoonlijke informatie uit te sluiten als u de voornaam, de achternaam, het e-mailadres en het IP-adres wilt uitsluiten van uw resultaten.

TIP! Zelfs als Anonieme reacties is ingeschakeld, kunt u nog steeds uitnodigingen per e-mail bijhouden. Deze informatie is gekoppeld aan de uitnodiging per e-mail, niet aan enquêteresultaten.

Het verzamelprogramma voor Facebook Messenger stuurt standaard geen identificerende informatie door naar SurveyMonkey, maar alleen de enquêtereacties.

Standaard leggen de meeste verzamelprogramma's de IP-adressen van respondenten vast in enquêteresultaten. U kunt Anonieme resultaten inschakelen om het bijhouden van IP-adressen te voorkomen.

Anonieme reacties inschakelen:

  1. Ga naar de verzamelprogrammaopties voor uw verzamelprogramma
  2. Schakel Anoniem maken in of schakel IP-adres opslaan in resultaten? uit

Als verificatie van respondent is ingeschakeld, is de enquête nooit anoniem, omdat de SSO-profielinformatie van de enquêtedeelnemer wordt bijgehouden.

Sommige integraties maken automatisch verzamelprogramma's in SurveyMonkey, zoals de Microsoft Teams-integratie. Of een enquête anoniem is, is afhankelijk van de instellingen van de integratie en niet van de verzamelprogrammaoptie voor anonieme reacties.