SurveyMonkey

Enquêtes delen in Facebook Messenger

Beschikbaarheid van functies: het verzamelprogramma voor Facebook Messenger is beschikbaar als uw gegevens worden opgeslagen in de Verenigde Staten of Canada.

U kunt rechtstreeks in Facebook Messenger korte en eenvoudige enquêtes maken en delen. Deelnemers voeren de enquête uit door te chatten met SurveyMonkey in Messenger. Ze hoeven Facebook dus niet te verlaten om feedback door te geven, waardoor het reactiepercentage hoger komt te liggen.

1. Maak uw enquête in SurveyMonkey

2. Chat met de SurveyMonkey-bot en deel de koppeling naar uw enquête

3. Mensen nemen via Messenger in een chat deel aan uw enquête

4. Open uw enquête of het verzamelprogramma, of analyseer uw resultaten in SurveyMonkey

U kunt u aanmelden bij SurveyMonkey en een eenvoudige enquête maken met vragen die worden ondersteund. Of ga aan de slag met een sjabloon van Facebook Messenger. U kunt de vragen bewerken, verwijderen of nieuwe vragen toevoegen.

Hoe minder vragen u stelt, hoe beter de ervaring in Messenger. Enquêtes mogen niet meer dan 25 vragen hebben en niet meer dan 10 antwoordkeuzes per vraag. Beperk de tekst van de vragen tot 320 tekens of minder en gebruik voor de tekst van de antwoordkeuzes maximaal 20 tekens of minder. Pas verder geen instellingen voor enquêtelogica of speciale vragen toe.

Tip: voor een visuele peiling in Messenger gebruikt u de meerkeuzevraag en voegt u afbeeldingen toe als uw antwoordkeuzen.

Enquêteopties en -logica kunnen fouten veroorzaken in Messenger. Voor het uitschakelen van opties of instellingen voor logica gaat u als volgt te werk:

 • Klik voor elke vraag in uw enquête op het tabblad Bewerken, schakel de instellingen van het tabblad uit en klik op Opslaan.
 • Klik voor elke vraag in uw enquête op het tabblad Optie, schakel de instellingen van het tabblad uit en klik op Opslaan.
 • In het menu Logica schakelt u alle enquêtelogica uit. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

U hoeft de ontwerpinstellingen niet uit te schakelen in de menu's Opties of Stijl. Maar omdat Facebook de vormgeving van Messenger beheert, zullen de hier ingevoerde instellingen niet toegepast worden.

U kunt uw enquête delen in Messenger of één van de opties voor delen van Facebook gebruiken.

Hoe u de koppeling ook deelt, wanneer mensen erop klikken, worden ze doorgestuurd naar een chatvenster in Messenger van SurveyMonkey. Hier kunnen ze deelnemen aan de enquête.

De enquête delen in Messenger:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Kies Delen in Messenger. Als u al een verzamelprogramma voor uw enquête hebt, selecteert u Facebook Messenger.
 3. Klik op Verifieer uw enquête en check of deze voldoet aan de ontwerprichtlijnen. Als u de enquête na verificatie bewerkt, moet u deze opnieuw verifiëren om na te gaan of alles nog steeds in orde is.
 4. Kies uw verzamelprogrammaopties.
 5. Klik op Kopiëren naast Webkoppeling delen en deel uw enquête in een rechtstreeks bericht. Of publiceer deze op een plek van uw keuze. Mensen worden omgeleid naar Messenger voor deelname aan de enquête wanneer ze op de koppeling klikken.

U kunt met de onderstaande stappen uw enquête beheren, ongeacht of u deze in SurveyMonkey of Messenger hebt gemaakt.

Als u in het verleden Messenger hebt gebruikt om een enquête te maken, slaan we deze ook op in uw SurveyMonkey-account. Daar kunt u ze bekijken en eventuele tikfouten verbeteren. Maar als u de enquête bewerkt, moet u wel rekening houden met de richtlijnen voor het ontwerp.

We hebben ook een verzamelprogramma voor uw enquête in Facebook Messenger gemaakt in de sectie Reacties verzamelen van uw enquête. Hier kunt u uw enquête verifiëren en de verzamelprogrammaopties bewerken.

 • Een enquête verifiëren
 • Een enquête testen
 • Verzamelprogrammaopties
 • Een enquête opnieuw publiceren
 • Een enquête afsluiten
 • Resultaten analyseren
 • Uw account ontkoppelen
 • Opmerking
 • Accounts waarvoor HIPAA is ingeschakeld
 • Waarom geeft Messenger aan dat mijn enquête is gesloten?