SurveyMonkey

Vraag met selectievakjes

Bij een vraag met selectievakjes kunnen respondenten meerdere antwoorden uit een lijst met opties kiezen. Gebruik deze vraag als u wilt dat mensen meer dan één antwoordoptie kunnen kiezen in dezelfde vraag.

Tip: wilt u dat respondenten slechts één antwoord geven, gebruik dan in plaats daarvan een meerkeuzevraag.

Deelnemers aan de enquête klikken in het selectievakje naast elke antwoordkeuze die op hen van toepassing is.

Wanneer u een vraag met selectievakjes maakt, kunt u het aantal keuzes beperken of een bepaald aantal keuzes vereisen. Als u deze optie gebruikt, raden we u aan om de foutmelding aan te passen, zodat mensen weten hoe ze de vraag moeten beantwoorden.

Een vraag met selectievakjes toevoegen aan uw enquête:

  1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
  2. Kies Selectievakjes in de sectie Bouwen.
  3. Voer de tekst van de vraag en het antwoord in.
  4. (Optioneel) Stel eventuele extra opties of instellingen in.
  5. Klik op Opslaan.

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van het ontwerp. Zo weet u hoe uw enquête wordt weergegeven bij de mensen die de enquête maken.

Op het tabblad Bewerken, Opties en Logica kunt u de vraag op de volgende manieren verder aanpassen:

Meer informatie: Vragen bewerken

Vragen met selectievakjes zijn gemakkelijk te analyseren, omdat ze gesloten zijn. U kunt filter- en vergelijkingsregels maken om uw enquêteresultaten op te splitsen. Elk diagramtype is beschikbaar voor deze vraag.

Antwoordpercentages kunnen meer zijn dan 100%, doordat het totale aantal antwoordkeuzen voor een vraag groter kan zijn dan het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord.

Alle exporttypen zijn beschikbaar voor vragen met selectievakjes.

Als u uw enquêteresultaten wilt delen met anderen, kunt u uw exports delen of een pagina met gedeelde gegevens maken. Meer info over onze opties voor delen: enquêteresultaten delen.