SurveyMonkey

Benchmarks in enquêteresultaten weergeven

Met benchmarks krijgen uw enquêteresultaten meer context doordat u ze kunt vergelijken met die van andere gebruikers die dezelfde vragen uit de vragenbank hebben gesteld als u. Gratis Global Benchmarks worden in uw enquêteresultaten weergegeven als minstens één van de vragen uit de vragenbank een benchmark heeft. Het is ook mogelijk om specifiekere Industry Benchmarks te kopen om u te richten op een bepaalde bedrijfstak.

Een tweekleurig vierkant met een diagonaal van groene en grijze kleuren. Een grijze cirkel in het midden met twee staven, een korte blauwe en een lange groene.
Het pictogram voor benchmarks geeft aan of er benchmarks beschikbaar zijn voor een vraag. Kijk of het pictogram voor benchmarks in de linkerbovenhoek van een vraag te zien is als u resultaten analyseert.

Gratis Global Benchmarks weergeven in uw resultaten:

 1. Maak een enquête met benchmarks.
 2. Verzend uw enquête.
 3. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête. Het menu Benchmarks wordt weergegeven in de linkerzijbalk.
 4. Als u uw profiel nog niet hebt voltooid, klikt u bovenaan de pagina op Profiel voltooien. U moet uw profiel voltooien voordat u benchmarks kunt weergeven.
 5. Blader door de vragen in uw enquête en zoek het pictogram voor benchmarks om benchmarks te weergeven.

Tip: zelfs als u geen enquêtereacties hebt verzameld, kunnen er benchmarks worden weergegeven. Maak een enquête met vragen met benchmarks en ga dan naar de sectie Resultaten analyseren van de enquête.

U kunt Industry Benchmarks kopen voor specifieke vergelijkingsgroepen om te verfijnen welke typen organisaties worden opgenomen in een benchmark, zoals een land of een bedrijfstak. Bij sommige abonnementen ontvangt u gratis betaalde Industry Benchmarks.

Een pagina met gegevensresultaten met het tabblad 'Benchmarks' gemarkeerd in het linkerdeelvenster en verschillende benchmarkdiagrammen in groen en blauw in het midden met de uitspraak "Ik ben geïnspireerd om doelen op het werk te bereiken".

U kunt de benchmarks bekijken in de sectie Resultaten analyseren van enquêtes waarin u vragen met benchmarks hebt gebruikt.

Actie
Stappen
Benchmark weergevenKlik op Benchmark weergeven boven het vraagdiagram om uw resultaten te vergelijken met de benchmark die beschikbaar is voor die afzonderlijke vraag.
Benchmark verbergenKlik op Benchmark verbergen om uw resultaten voor de vraag weer te geven zonder de benchmark.
Alles weergeven of verbergenKlik op de pijl rechts van de knop voor benchmarks, zodat de optie voor het weergeven of verbergen van benchmarks voor alle vragen tegelijk wordt weergegeven.
Top 25% tonenDit is beschikbaar als u benchmarks koopt. Klik op de knop met drie stippen rechts van een benchmark in de linkerzijbalk om een weergave toe te voegen die alleen de organisaties bevat waarvan de resultaten voorkomen in de top 25% van de benchmark.

Tip: u kunt Industriebenchmarks kopen voor specifieke vergelijkingsgroepen om te verfijnen welke typen organisaties worden opgenomen in een benchmark, zoals een land of een bedrijfstak.

Mensen kunnen benchmarks bekijken in enquêtes die door u worden gedeeld. Als u benchmarks kunt bekijken, kunnen zij dat ook.

 • Diagramtypen
 • Kwartielen gebruiken
 • Top 2 boxscore
 • Een vergelijkingsregel toepassen
 • Benchmarkgegevens exporteren
 • Beperkingen van analysehulpmiddelen

In de volgende gevallen worden er mogelijk geen benchmarks weergegeven of ziet u een weergavewaarschuwing:

 • Als u onderdeel bent van een team, kunt u benchmarks weergeven in enquêtes die met u zijn gedeeld, op voorwaarde dat de enquête-eigenaar benchmarks kan weergeven (u hoeft uw profiel niet te voltooien en u hoeft zich niet in te schrijven). Als u de enquête-eigenaar bent, kunt u geen benchmarks weergeven als u zich hebt uitgeschreven voor benchmarks of als u uw profiel niet hebt voltooid.
 • U kunt een benchmark niet bekijken als u het vraagtype hebt gewijzigd of als u het aantal antwoordopties voor de vraag hebt bewerkt.
 • U kunt een benchmark nog wel bekijken als u de vraagtekst hebt bewerkt. Maar uw vergelijkingen zijn mogelijk niet geldig voor de benchmarks, aangezien uw vragen misschien anders zijn geïnterpreteerd door uw respondenten dan door anderen die de vragen hebben gezien zoals deze oorspronkelijk zijn geschreven.
 • We werken met vereisten voor hoeveel benchmarkgegevens we nodig hebben om benchmarks weer te geven voor een bepaalde vraag. Zo garanderen we de anonimiteit en houden we de vergelijkingen nauwkeurig. We zijn hard bezig om dekking te bieden voor alle vragen waarbij benchmarks een optie zijn. U kunt in plaats daarvan de benchmark voor die vraag verbergen om uw resultaten weer te geven.