Artikel

Reacties anoniem maken

Met de verzamelprogrammaoptie Anonieme reacties kunt u kiezen of identificeerbare respondentinformatie wordt bijgehouden en opgeslagen in de enquêteresultaten. SurveyMonkey registreert de IP-adressen van respondenten in back-endlogboeken en verwijdert deze na 13 maanden.

Tips voor anonieme enquêtes

Webkoppelingen

Webkoppelingen leggen standaard de IP-adressen van respondenten vast.

Anonieme reacties inschakelen:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
  3. Klik op Anonieme reacties en kies Aan.

Uitnodigingen per e-mail

Met uitnodigingen per e-mail kunt u uw respondenten beter bijhouden. Uw enquêteresultaten bevatten dus standaard het e-mailadres en IP-adres van elke respondent. Daarnaast worden de voornaam, de achternaam enaangepaste gegevens over uw contactpersonen bijgehouden als u deze informatie in het verzamelprogramma hebt opgenomen.

Anonieme reacties inschakelen:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
  3. Ga naar de verzamelprogrammaopties. Ga naar het tabblad Opties als u al een uitnodiging hebt verzonden. Als u uw eerste uitnodigingsbericht in het verzamelprogramma verzendt, kiest u verzamelprogrammaopties nadat u uw bericht hebt opgesteld.
  4. Klik op Anonieme reacties.
  5. Kies ervoor alle respondentinformatie uit te sluiten als u de voornaam, de achternaam, het e-mailadres, het IP-adres en aangepaste gegevens wilt uitsluiten van uw resultaten. Kies ervoor alleen persoonlijke informatie uit te sluiten als u de voornaam, de achternaam, het e-mailadres en het IP-adres wilt uitsluiten van uw resultaten.

TIP! Zelfs als Anonieme reacties is ingeschakeld, kunt u nog steeds uitnodigingen per e-mail bijhouden. Deze informatie is gekoppeld aan de uitnodiging per e-mail, niet aan enquêteresultaten.

Facebook Messenger

Het verzamelprogramma voor Facebook Messenger stuurt standaard geen identificerende informatie door naar SurveyMonkey, maar alleen de enquêtereacties.

Andere typen verzamelprogramma's

Standaard leggen de meeste verzamelprogramma's de IP-adressen van respondenten vast in enquêteresultaten. U kunt Anonieme resultaten inschakelen om het bijhouden van IP-adressen te voorkomen.

Anonieme reacties inschakelen:

  1. Ga naar de verzamelprogrammaopties voor uw verzamelprogramma
  2. Schakel Anoniem maken in of schakel IP-adres opslaan in resultaten? uit

Respondentverificatie

Als verificatie van respondent is ingeschakeld, is de enquête nooit anoniem, omdat de SSO-profielinformatie van de enquêtedeelnemer wordt bijgehouden.

Verzamelprogramma's gemaakt door integraties

Sommige integraties maken automatisch verzamelprogramma's in SurveyMonkey, zoals de Microsoft Teams-integratie. Of een enquête anoniem is, is afhankelijk van de instellingen van de integratie en niet van de verzamelprogrammaoptie voor anonieme reacties.