Artikel

Diagramtypen

Voor alle enquêtevragen met een gesloten einde worden er automatisch diagrammen en gegevenstabellen gegenereerd.

U kunt kiezen uit verschillende diagramtypen voor elk van uw vragen en het diagram en de gegevenstabel aanpassen voor een vraag.

Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype.

Tip: exporteer uw aangepaste diagrammen en gebruik ze in presentaties, verzend ze via e-mail of deel ze op andere plekken. Aangepaste diagrammen kunnen niet worden geëxporteerd naar een CSV- of XLS-bestand.