m

XLS-exports (Excel) (Nederlands)

Betaalde functie: Alleen met een betaald abonnement kunt u enquêteresultaten exporteren.

U kunt uw enquêteresultaten exporteren als een XLS-spreadsheet en uw enquêteresultaten openen in Excel. Voorbeeldexports bekijken »

Uw enquêteresultaten exporteren:

 1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op Opslaan als boven aan de pagina.
 3. Klik op Bestand exporteren.
 4. Selecteer een exporttype: Alle overzichtsgegevens of Alle reactiegegevens.
 5. Kies XLS, selecteer uw exportopties en klik op Exporteren.
 6. Klik onder Exports in de linkerzijbalk op de export om het bestand te downloaden naar uw computer. Exports worden hier 14 dagen lang opgeslagen.

Overzichtsgegevens

In exports van overzichtsgegevens worden enquêteresultaten geordend per vraag. Afhankelijk van het vraagtype, bevat de XLS-export presenteerbare tabellen met:

 • De tekst voor de vraag en antwoordkeuzen
 • Het aantal reacties, het percentage per antwoordkeuze (als het een vervolgkeuzemenu- of een meerkeuzevraag is) en een corresponderend diagram
 • Het aantal respondenten dat deze vraag heeft beantwoord en het aantal dat de vraag heeft overgeslagen

Selecteer Open reacties opnemen bij het exporteren om antwoorden in commentaarvakken, tekstvakken of vragen te bekijken waarbij Andere een antwoordoptie of een veld voor opmerkingen was.

Reactiegegevens

Bij exports van reactiegegevens worden enquêteresultaten geordend in een spreadsheet waarbij elke rij de antwoorden van een specifieke respondent bevat. Het vraagtype bepaalt hoe de gegevens worden gerapporteerd in het spreadsheet.

Verkorte kolommen of Uitgebreide kolommen

Deze instelling is alleen van invloed op vragen waarbij maar één antwoordkeuze is toegestaan.

Standaard zijn spreadsheetkolommen gecomprimeerd. Dit betekent dat niet elke antwoordoptie in een aparte kolom wordt weergegeven, maar alleen het antwoord dat de respondent heeft gekozen. Alle reacties worden weergegeven in één kolom.

Als u ervoor kiest om kolommen uit te breiden, wordt elke mogelijke antwoordkeuze voor een specifieke vraag weergegeven in een aparte kolom. Als een respondent een specifieke antwoordoptie kiest, wordt deze weggeschreven in de cel onder de bijbehorende kolom. Als een respondent niet een specifieke antwoordoptie heeft gekozen, is de cel onder die kolom leeg.

Eigenlijke antwoordtekst of Numerieke waarde

Standaard wordt, als een respondent een specifieke antwoordoptie heeft gekozen, uw eigenlijke antwoordtekst gebruikt in de cel.

U kunt ervoor kiezen uw antwoordkeuzen te converteren naar numerieke waarden.

 • De waarden die worden toegewezen aan uw antwoordkeuze, komen overeen met de volgorde van uw enquêteontwerp. 1 wordt toegewezen aan de eerste antwoordkeuze in de lijst, 2 aan de tweede antwoordkeuze in de lijst, enz.
 • Als u Andere hebt toegevoegd als antwoordkeuze, wordt hieraan 0 toegewezen.
 • Voor vragen van het type Beoordeling gebruiken we de gewogen waarde die in het enquêteontwerp is toegewezen als de numerieke waarde voor elke antwoordoptie.
 • U moet uw eigen sleutel opstellen om te zien welke antwoordkeuzen bij welk toegewezen nummer behoren.
 • Voor geïmporteerde demografische informatie van SurveyMonkey Audience komen de toegewezen gewichten overeen met de volgorde van de antwoordopties in uw gegevenstabellen.

Organisatie van spreadsheets

Elke rij in het spreadsheet bevat de antwoordenverzameling van een specifieke respondent, zodat u uw eigen analyse kunt uitvoeren per vraag.

KolomDefinitie
Respondent-idHet unieke nummer dat is gekoppeld aan de respondent.
Verzamelprogramma-idHet unieke nummer voor het verzamelprogramma. Gebruik het CollectorList-bestand, dat eveneens in uw export is opgenomen, om deze id af te stemmen op een verzamelprogrammatitel.
BegindatumTijdstempel met het tijdstip waarop de respondent de enquête heeft geopend.
EinddatumTijdstempel met het tijdstip waarop de respondent de enquête heeft ingediend of voor het laatst gewijzigd.
IP-adresHet IP-adres van de respondent als u het bijhouden van IP-adressen hebt gebruikt.
E-mailadresBeschikbaar als u het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen hebt gebruikt.
VoornaamBeschikbaar als u dit hebt toegevoegd aan de contactpersoon en het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen hebt gebruikt.
AchternaamBeschikbaar als u dit hebt toegevoegd aan de contactpersoon en het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen hebt gebruikt.
Aangepast 1–6Beschikbaar als u dit hebt toegevoegd aan de contactpersoon en het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen hebt gebruikt. Een opmerking over de opmaak: er wordt altijd een kolom weergegeven voor aangepast 1. Kolommen voor aangepast 2-6 worden alleen weergegeven als u deze gebruikt.
Vraag 1De eerste vraag in uw enquête. Lege cellen zijn antwoordopties die de respondent niet heeft geselecteerd of vragen die de respondent niet heeft beantwoord of heeft overgeslagen vanwege de logica in uw enquêteontwerp. Vragen met meerdere rijen, kolommen of velden met antwoordkeuzen hebben meerdere kolommen in het spreadsheet met een eigen kolom voor elke rij, kolom of veld.
TIP! Nog steeds hulp nodig met het spreadsheet? Meer informatie over problemen oplossen met exports.
Exporteer uw enquêteresultaten naar een Excel-spreadsheet. De export van overzichtsgegevens omvat gegevenstabellen met aantallen reacties en percentages per vraag. In de export van reactiegegevens worden resultaten opgesplitst per respondent.

Ontvang antwoorden