m

Werkgroepen

Enterprise-functie: Neem contact op met de afdeling Sales als u geïnteresseerd bent in werkgroepen. Als u al een SurveyMonkey Enterprise-account hebt, neemt u contact op met uw Customer Success Manager.

Via werkgroepen kunt u teamleden indelen op basis van een gedeeld doel, zodat ze samen aan enquêteprojecten kunnen werken. Primaire beheerders en beheerders kunnen snel en gemakkelijk werkgroepen maken en enquêtes delen met iedereen in de werkgroep. U kunt verder leden beheren, rollen toewijzen en de eigenaarstatus wijzigen, zodat elk teamlid over de juiste toegangsrechten voor enquêtes beschikt.

TIP! Laat gebruikers ook werkgroepen maken en beheren. Neem daarvoor contact op met uw CSM.

Ga naar...

 

Een werkgroep maken

Een nieuwe werkgroep maken:

 1. Selecteer Mijn team in het vervolgkeuzemenu.
 2. Selecteer Werkgroepen.
 3. Klik op Nieuwe werkgroep.
 4. Voer de werkgroepnaam en het doel in. Klik op Werkgroep maken.
 5. Klik of zoek op het tabblad Leden om leden aan de werkgroep toe te voegen. U kunt op naam, e-mailadres of rol zoeken naar leden van uw team.
 6. Voeg op het tabblad Enquêtes de enquêtes toe die u wilt delen met alle leden van de werkgroep.
 7. Selecteer op het tabblad Instellingen of de werkgroep openbaar of privé is. Openbare werkgroepen zijn zichtbaar voor uw hele team en privéwerkgroepen alleen voor de leden van deze werkgroepen.

Als teamleden aan een werkgroep worden toegevoegd, krijgen ze de standaardrol toegewezen. Beheer leden om de standaardrol en rollen van afzonderlijke leden bij te werken.

 

Werkgroepenquêtes en -rollen

Enquêtes

Voeg enquêtes toe aan een werkgroep om deze te delen met alle teamleden. U kunt enquêtes toevoegen als u een werkgroep maakt of enquêtes deelt vanaf de pagina Mijn enquêtes.

Rollen

De rol van een werkgroeplid bepaalt of deze persoon gedeelde enquêtes van de werkgroep kan weergeven, openen en bewerken.

RolLidmachtigingen
Volledige toegangVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de secties Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen en Analyseren.
EditorVolledige machtigingen voor de sectie Enquête ontwerpen. Beperkte machtigingen voor de secties Reacties verzamelen en Analyseren.
VerzamelprogrammaVolledige toegang tot de sectie Reacties verzamelen. Beperkte machtigingen voor de sectie Enquête ontwerpen en geen toegang tot de sectie Analyseren.
Analist

Volledige machtigingen voor de sectie Analyseren. Beperkte machtigingen voor het weergeven van het enquêteontwerp en de lijst met verzamelprogramma's.

Medewerkers kunnen regels, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalyses weergeven die door de eigenaar van de enquête of een andere medewerker met de machtiging Volledige toegang of Analist zijn gemaakt. U moet de pagina Resultaten analyseren vernieuwen om de wijzigingen te kunnen bekijken van anderen die aan de enquête werken.

KijkerMedewerkers kunnen de secties Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen en Analyseren weergeven, maar niet bewerken.

 

Werkgroepen beheren

Leden beheren

Het tabblad Leden toont de naam, het e-mailadres en de rol van de afzonderlijke leden. U kunt hier bovendien leden toevoegen aan een werkgroep, rollen toewijzen, leden verwijderen of teamaanvragen beoordelen om lid te worden van een openbare werkgroep.

De rol van een afzonderlijk lid opnieuw toewijzen:

 1. Selecteer Mijn team in het bovenste navigatiemenu.
 2. Selecteer Werkgroepen.
 3. Klik op het tabblad Leden op . rechts van de naam van het lid dat u opnieuw wilt toewijzen. Klik op Rol toewijzen.
 4. Selecteer een rol in de keuzelijst. Klik op Toewijzen.

De standaardrol van een werkgroep opnieuw toewijzen:

 1. Selecteer Mijn team in het vervolgkeuzemenu.
 2. Selecteer Werkgroepen.
 3. Klik op het tabblad Instellingen, klik op de keuzelijst Standaardrol en selecteer de nieuwe standaardrol.
 4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Een aanvraag van een lid beoordelen om lid te worden van een werkgroep:

 1. Selecteer Mijn team in het vervolgkeuzemenu.
 2. Selecteer Werkgroepen.
 3. Kies op het tabblad Leden of u een aanvraag van een lid om toe te treden tot een werkgroep wilt Accepteren of Afwijzen.

Eigenaar bijwerken

Een werkgroepeigenaar, primaire beheerder of beheerder kan elk lid eigenaar maken van de werkgroep of de eigenaarstatus van een bestaande eigenaar verwijderen. Eigenaars kunnen hun eigen eigenaarstatus niet verwijderen

De eigenaarstatus bijwerken:

 1. Selecteer Mijn team in het vervolgkeuzemenu.
 2. Selecteer Werkgroepen.
 3. Klik op het tabblad Leden op . rechts van het lid dat u wilt bijwerken. Selecteer Deze persoon instellen als eigenaar of Eigenaarstatus verwijderen.

Een werkgroep verwijderen

Als een werkgroep niet meer nodig is, kunt u deze verwijderen. Als een werkgroep wordt verwijderd, zijn de gedeelde enquêtes niet meer beschikbaar voor de leden, tenzij het lid eigenaar is of de enquête onafhankelijk van de werkgroep is gedeeld.

Een werkgroep verwijderen:

 1. Selecteer Mijn team in het bovenste navigatiemenu.
 2. Selecteer Werkgroepen.
 3. Zoek de werkgroep die u wilt verwijderen en klik op . rechts van de werkgroep.
 4. Selecteer Verwijderen.

 

Een werkgroep zoeken

Alle teamleden kunnen hun werkgroepen bekijken op het tabblad Mijn werkgroepen en alle openbare werkgroepen van het hele team weergeven op het tabblad Alle werkgroepen. Klik gewoon op het vervolgkeuzemenu Gebruikersnaam in de rechterbovenhoek en selecteer Werkgroepen.

Als u lid wilt worden van een openbare werkgroep, kunt u vragen om lid te worden. De eigenaar van de werkgroep ontvangt dan een melding per e-mail die hij of zij moet beoordelen.

Bij Enterprise-werkgroepen kunnen teamleden worden ingedeeld op basis van een gedeeld doel, zodat ze samen aan enquêteprojecten kunnen werken.

Ontvang antwoorden