m

Meerdere reacties toestaan

Verzamelprogramma's staan standaard één reactie per respondent toe. De optie Meerdere reacties is uitgeschakeld en een respondent kan de enquête slechts één keer invullen.

Bij sommige typen verzamelprogramma's kunt u de optie Meerdere reacties inschakelen als u wilt dat mensen de enquête meer dan één keer invullen of als u van plan bent respondenten uw enquête te laten beantwoorden op gedeelde computers, bijvoorbeeld in een kiosk of computerlab.

Meerdere reacties

U kunt bij sommige typen verzamelprogramma's toestaan dat een enquête meerdere keren wordt gemaakt vanuit dezelfde browsers: verzamelprogramma's voor webkoppeling, sociale media en klassieke websites. Aanbevolen wordt om een verzamelprogramma voor webkoppeling te gebruiken.

TIP: Als respondenten een computer delen, kunt u uw verzamelprogramma zodanig instellen dat bij voltooiing terug naar het begin van de enquête wordt gegaan zodat de volgende enquête altijd klaar staat om te worden gestart. Dit werkt tevens prima bij het handmatig invoeren van enquêtereacties.

Verzamelprogramma's voor webkoppeling

Meerdere reacties inschakelen:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma om de verzamelprogrammaopties weer te geven.
  3. Klik op Meerdere reacties.
  4. Schakel de optie in om toe te staan dat de enquête meer dan één keer wordt gemaakt vanaf hetzelfde apparaat. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Als u meerdere reacties toestaat, wordt reactiebewerking beperkt. Als u Reactiebewerking en Meerdere reacties in schakelt, kunnen respondenten reacties alleen bewerken wanneer ze de enquête invullen. Ze kunnen reacties niet meer bewerken nadat ze de enquête hebben voltooid. Als ze de enquête opnieuw openen wordt er een lege enquête weergegeven.

Eén reactie

Standaard is de optie Meerdere reacties in verzamelprogramma's uitgeschakeld en wordt er slechts één reactie per browser toegestaan. De meeste typen verzamelprogramma's kunnen slechts één reactie per browser of e-mailadres toestaan, waaronder E-mailuitnodiging en Nieuwe website.

Verzamelprogramma's voor webkoppeling

Als u ervoor kiest slechts één reactie per computer toe te staan, moeten cookies zijn ingeschakeld in de browser van de respondent, anders werkt deze instelling niet naar behoren. Het cookie geeft aan dat de enquête al is ingevuld via die browser.

Als iemand probeert met dezelfde browser via dezelfde webkoppeling opnieuw toegang tot uw enquête te krijgen, wordt bij deze gebruiker een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat hij of zij de enquête al heeft ingevuld.

De enquête meerdere keren worden gemaakt als de browser van een respondent zo is ingesteld dat cookies worden gewist wanneer de browser wordt gesloten of als de enquête wordt gemaakt vanuit een andere browser of vanaf een ander apparaat.

Verzamelprogramma's voor e-mailuitnodigingen

U kunt slechts één reactie per e-mailadres verzamelen. Er is dus geen optie die meerdere reacties per computer toestaat.

Als u wilt dat respondenten de enquête meer dan één keer invullen, moet u meerdere verzamelprogramma's voor e-mailuitnodigingen maken.

Nieuwe verzamelprogramma's voor websites

Verzamelprogramma's voor websites staan slechts één reactie per computer toe. Het is niet mogelijk deze instelling te wijzigen.

Deze instelling werkt alleen naar behoren als cookies zijn ingeschakeld in de browser van de respondent. Als de browser van de respondent zo is ingesteld dat cookies worden verwijderd als de browser wordt afgesloten, kan de respondent meerdere keren toegang krijgen tot de enquête.

Standaard staat een verzamelprogramma slechts één reactie per computer toe. U kunt ervoor kiezen om meerdere reacties per computer toe te staan als u wilt dat mensen de enquête meer dan één keer invullen of als u van plan bent respondenten uw enquête te laten beantwoorden op gedeelde computers (bijvoorbeeld in een kiosk of computerlab).

Ontvang antwoorden