m

Reactiemeldingen

Reactiemeldingen laten zien wanneer u nieuwe enquêtereacties ontvangt. Nadat u een eenmalige melding hebt ontvangen voor uw eerste reactie, ontvangt u een e-mailbericht waarin is samengevat hoeveel reacties u hebt ontvangen voor elke enquête waarvoor Reactiemeldingen is ingeschakeld.

Ga naar...

Welke e-mailberichten u ontvangt

E-mailbericht over eerste reactie

Wanneer u Reactiemeldingen voor de eerste keer inschakelt, ontvangt u een eenmalige melding waarin wordt vermeld wanneer de eerste reactie voor uw enquête is ontvangen.

U ontvangt deze melding in principe binnen 15 minuten na uw eerste reactie.

Dagelijks e-mailbericht met een overzicht

We sturen u een dagelijks overzicht voor alle actieve enquêtes in uw account (enquêtes waarvan u de eigenaar bent en enquêtes die met u worden gedeeld). Voor elke open enquête waarvoor nieuwe reacties zijn vastgelegd, ziet u het aantal verzamelde aantal nieuwe reacties sinds de laatste melding en hoe lang de enquête al open is. U ontvangt alleen een dagelijks overzicht per e-mail als er nieuwe reacties zijn binnengekomen. Als uw enquête geen nieuwe reacties heeft vastgelegd sinds de laatste melding, ontvangt u geen overzichtsbericht per e-mail.

U ontvangt deze melding op werkdagen rond 08:00 uur. Opgenomen reacties zijn verzameld tussen 0:00:00 en 23:59:59 PM op de dag ervoor.

Het e-mailadres waarnaar we het bericht verzenden, de e-mailberichttaal en de tijdzone voor reactiemeldingen zijn afhankelijk van de accountinstellingen op de pagina Mijn account.

TIP! Als u telkens wanneer u een afzonderlijke reactie ontvangt een melding in Slack wilt ontvangen, kunt u onze Slack-integratie proberen. Of u kunt onze Zapier-integratie gebruiken als u afzonderlijke reactiemeldingen in andere apps wilt ontvangen.

 

Uw meldingen beheren

U kunt op elk gewenst moment Reactiemeldingen voor een enquête in- of uitschakelen. U doet dit in uw account. U kunt tevens algemene accountvoorkeuren instellen voor het beheren van reactiemeldingen voor enquêtes waarvan u eigenaar bent.

Individuele enquêtes

Enquêtemeldingen beheren voor een individuele enquête:

 1. Ga naar het tabblad Overzicht van de enquête.
 2. De optie Reactiemeldingen wordt rechts boven in de hoek weergegeven.
 3. Klik op Meldingen beheren.
 4. Schakel onder Uw enquêtereactiemelding reactiemeldingen in of uit.

Algemene accountvoorkeuren

U kunt uw algemene accountvoorkeuren voor reactiemeldingen beheren

Als u reactiemeldingen wilt beheren voor alle bestaande en toekomstige enquêtes waarvan u eigenaar bent:

 1. Klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van uw account.
 2. Kies Mijn account.
 3. Schuif naar Algemene voorkeuren.
 4. Klik naast Enquêtemeldingen op de optie Bewerken.
 5. Wijzig uw voorkeuren.
 6. Klik op Opslaan.

 

Meldingen delen met anderen

U kunt reactiemeldingen delen met andere mensen (binnen of buiten uw team) op voorwaarde dat u de eigenaar van de enquête bent.

Reactiemeldingen delen met anderen:

 1. Ga naar het tabblad Overzicht van de enquête.
 2. De optie Reactiemeldingen wordt rechts boven in de hoek weergegeven.
 3. Klik op Meldingen beheren.
 4. Klik op Meldingen delen.
 5. Voer de e-mailadressen in van de personen waarmee u de reactiemeldingen wilt delen. Als u lid bent van een team, kunt u teamleden selecteren in de lijst.
 6. Klik op Meldingen delen.

Wanneer u reactiemeldingen deelt met iemand die geen deel uitmaakt van uw team, ontvangt u een eerste e-mailbericht wanneer de eerste reactie voor de enquête wordt ontvangen. Het e-mailbericht bevat een koppeling naar Reacties weergeven. De desbetreffende persoon moet op deze koppeling klikken en zich bij een SurveyMonkey-account aanmelden, zodat bekend is met welk SurveyMonkey-account de enquête (en de bijbehorende reactiemeldingen) moet worden gedeeld. Nadat dit is gebeurd, ontvangt deze persoon de dagelijkse e-mailberichten met het overzicht.

Enquêtemachtigingen

Wanneer u reactiemeldingen met iemand deelt, wordt de enquête automatisch met deze persoon gedeeld met de volgende toegangsniveaus:

 • Alleen weergeven voor Enquête ontwerpen
 • Geen toegang voor Reacties verzamelen
 • Alleen weergeven voor Resultaten analyseren

Als u deel uitmaakt van een team kunt u op elk gewenst moment machtigingen voor delen bewerken voor enquêtes waarvan u eigenaar bent. Iemand moet echter ten minste over Alleen weergeven-toegang voor Resultaten analyseren beschikken om reactiemeldingen voor de desbetreffende enquête te ontvangen.

Iemand verwijderen voor gedeelde reactiemeldingen

Iemand verwijderen, zodat deze persoon geen gedeelde reactiemeldingen meer ontvangt:

 1. Ga naar het tabblad Overzicht van de enquête.
 2. De optie Reactiemeldingen wordt rechts boven in de hoek weergegeven.
 3. Klik op Meldingen beheren.
 4. Klik op Meldingen delen.
 5. Klik op Een lijst weergeven van momenteel gedeelde items.
 6. Klik op # naast de persoon die u wilt verwijderen.
 7. Klik op Gereed.

Mensen met wie u reactiemeldingen hebt gedeeld, kunnen de reactiemeldingen voor de enquête altijd uitschakelen in hun eigen account.

 

Problemen oplossen

Waarom heb ik geen e-mailmelding ontvangen?

Als u pushmeldingen uitschakelt in de mobiele app, ontvangt u ook geen enquêtemeldingen via e-mail meer. U kunt dit wijzigen door Reactiemeldingen opnieuw in te schakelen.

Als u van mening bent dat u een e-mailbericht had moeten ontvangen en dit niet het geval was, kunt u proberen om dit probleem op te lossen door Enquêtemeldingen uit te schakelen en vervolgens opnieuw in te schakelen. Dit zou ertoe moeten leiden dat de functie wordt vernieuwd. Het is niet mogelijk om e-mailberichten die u niet hebt ontvangen opnieuw te verzenden, maar u zou met ingang van de volgende dag wel op de normale wijze e-mailberichten moeten ontvangen.

U kunt daarnaast het e-mailadres nog eens controleren dat u hebt toegewezen op de pagina Mijn account om er zeker van te zijn dat dit juist is. We sturen verder geen e-mailberichten naar op rollen gebaseerde e-mailadressen, zoals info@bedrijf.nl, webmaster@bedrijf.nl, marketing@bedrijf.nl enzovoort. Als u deze e-mailberichten wilt ontvangen, moet u het e-mailadres wijzigen in een individueel adres.

 

Reactiemeldingen laten zien wanneer u nieuwe enquêtereacties ontvangt. Nadat u een eenmalige melding hebt ontvangen voor uw eerste reactie, ontvangt u een e-mailbericht waarin is samengevat hoeveel reacties u hebt ontvangen voor elke enquête waarvoor Reactiemeldingen is ingeschakeld.

Ontvang antwoorden