m

Reactiemeldingen

Reactiemeldingen zijn e-mailmeldingen die u krijgt wanneer er nieuwe enquêtereacties zijn. Voor elke enquête waarvoor Reactiemeldingen is ingeschakeld, krijgt u een eenmalige e-mailbevestiging over uw eerste reactie. U krijgt daarnaast dagelijks een e-mail met een overzicht van hoeveel nieuwe reactie u hebt ontvangen.

Ga naar...

Welke e-mailberichten u ontvangt

E-mailbericht over eerste reactie

U krijgt een eenmalige melding om u te laten weten wanneer de eerste reactie voor uw enquête binnenkomt. U ontvangt deze melding in principe binnen 15 minuten na uw eerste reactie.

Dagelijks e-mailbericht met een overzicht

U krijgt een dagelijks overzicht per e-mail voor alle actieve enquêtes in uw account en enquêtes die met u worden gedeeld. U krijgt deze op werkdagen rond 8:00 uur 's morgens. Voor elke open enquête waarvoor nieuwe reacties zijn vastgelegd, ziet u het aantal verzamelde aantal nieuwe reacties sinds de laatste melding en hoe lang de enquête al open is.

 • U ontvangt alleen een dagelijks overzicht per e-mail als er nieuwe reacties zijn binnengekomen.
 • We nemen reacties op die tussen 0:00 uur en 23:59 uur de vorige dag zijn verzameld.
 • E-mails worden verzonden naar het accounte-mailadres in de taal en tijdzone die zijn geselecteerd op te pagina Mijn account.
TIP! Als u telkens wanneer u een afzonderlijke reactie ontvangt een melding in Slack wilt ontvangen, kunt u onze Slack-integratie proberen. Of u kunt onze Zapier-integratie gebruiken als u afzonderlijke reactiemeldingen in andere apps wilt ontvangen.

 

Uw meldingen beheren

U kunt Reactiemeldingen voor een enquête in- of uitschakelen. U doet dit in uw account. U kunt tevens algemene accountvoorkeuren instellen voor reactiemeldingen voor enquêtes waarvan u eigenaar bent.

Individuele enquêtes

Enquêtemeldingen beheren voor een individuele enquête:

 1. Ga naar het tabblad Overzicht van de enquête.
 2. De optie Reactiemeldingen wordt rechts boven in de hoek weergegeven.
 3. Klik op Meldingen beheren.
 4. Schakel onder Uw enquêtereactiemelding reactiemeldingen in of uit.

Algemene accountvoorkeuren

Reactiemeldingen beheren voor alle bestaande en toekomstige enquêtes waarvan u eigenaar bent:

 1. Klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van uw account.
 2. Kies Mijn account.
 3. Schuif naar Algemene voorkeuren.
 4. Klik naast Enquêtemeldingen op de optie Bewerken.
 5. Wijzig uw voorkeuren.
 6. Klik op Reactiemeldingen wijzigen.

 

Meldingen delen met anderen

Als u teamlid bent, kunt u reactiemeldingen delen met mensen binnen of buiten uw team op voorwaarde dat u de eigenaar van de enquête bent.

Reactiemeldingen delen met anderen:

 1. Ga naar het tabblad Overzicht van de enquête.
 2. De optie Reactiemeldingen wordt rechts boven in de hoek weergegeven.
 3. Klik op Meldingen beheren.
 4. Klik op Meldingen delen.
 5. Voer de e-mailadressen in van de personen waarmee u de reactiemeldingen wilt delen. Als u lid bent van een team, kunt u ook teamleden selecteren in de lijst.
 6. Klik op Meldingen delen.

Wanneer u reactiemeldingen deelt met iemand die niet in uw team zit, krijgt deze persoon een e-mail waarin wordt aangegeven dat u met hem of haar reactiemeldingen wilt delen.

Heeft iemand de reactiemeldingen met u gedeeld? Klik op Reacties bekijken in uw e-mailmelding en meld u aan bij of registreer u voor een SurveyMonkeyaccount als u toekomstige reactiemeldingen en de gedeelde enquête wilt bekijken. Zorg ervoor dat het e-mailadres van uw account overeenkomt met het e-mailadres waar uw melding naar is verzonden.

Enquêtemachtigingen

Wanneer u reactiemeldingen met iemand deelt, wordt de enquête automatisch met deze persoon gedeeld met de volgende toegangsniveaus:

 • Alleen weergeven voor Enquête ontwerpen
 • Geen toegang voor Reacties verzamelen
 • Alleen weergeven voor Resultaten analyseren

Als u onderdeel bent van een team, kunt u machtigingen voor delen bewerken voor enquêtes waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat de persoon met wie u uw enquête hebt gedeeld, minstens alleen-lezentoegang moet hebben tot Resultaten analyseren om reactiemeldingen voor die enquête te ontvangen.

Iemand verwijderen voor gedeelde reactiemeldingen

Iemand verwijderen, zodat deze persoon geen gedeelde reactiemeldingen meer ontvangt:

 1. Ga naar het tabblad Overzicht van de enquête.
 2. De optie Reactiemeldingen wordt rechts boven in de hoek weergegeven.
 3. Klik op Meldingen beheren.
 4. Klik op Meldingen delen.
 5. Klik op Een lijst weergeven van momenteel gedeelde items.
 6. Klik op # naast de persoon die u wilt verwijderen.
 7. Klik op Gereed.

Mensen met wie u reactiemeldingen hebt gedeeld, kunnen de reactiemeldingen voor de enquête ook uitschakelen in hun eigen account.

 

Problemen oplossen

Waarom heb ik geen e-mailmelding ontvangen?

Als u denkt dat u een e-mailbericht had moeten ontvangen, maar dit niet het geval was, kunt u proberen om dit op te lossen door Enquêtemeldingen uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Het is niet mogelijk om e-mailberichten die u niet hebt ontvangen opnieuw te verzenden, maar u zou met ingang van de volgende dag wel op de normale wijze e-mails moeten ontvangen.

Zorg ervoor dat het accounte-mailadres in Mijn account actueel en alleen voor u toegankelijk is. Vermijd het gebruik van algemene, op een rol gebaseerde of lijstserveradressen, zoals info@, admin@ of sales@uwbedrijf.com. U kunt uw accounte-mailadres op elk gewenst moment bijwerken.

Als u onze mobiele app gebruikt, moet u pushmeldingen toegestaan. Als u deze uitschakelt, ontvangt u geen reactiemeldingen. U kunt dit wijzigen door Reactiemeldingen opnieuw in te schakelen.

 

Reactiemeldingen zijn e-mailmeldingen die u krijgt wanneer er nieuwe enquêtereacties zijn. Voor elke enquête waarvoor Reactiemeldingen is ingeschakeld, krijgt u een eenmalige e-mailbevestiging over uw eerste reactie. U krijgt daarnaast dagelijks een e-mail met een overzicht van hoeveel nieuwe reactie u hebt ontvangen.

Ontvang antwoorden