m

Quizzen (Nederlands)

U kunt elke enquête wijzigen in een quiz door quizvragen toe te voegen. Wanneer mensen een quizvraag beantwoorden, kunt u weergeven of ze de vraag juist hebben beantwoord, of de scores voor uzelf houden. Wanneer u uw resultaten analyseert, worden er algehele scorestatistieken en individuele scores weergegeven voor iedere persoon die de quiz heeft ingevuld.

Ga naar...

Een quiz maken

Een quizvraag toevoegen

U kunt elke enquête in een quiz veranderen door ten minste één quizvraag aan uw enquête toe te voegen.

Tip! Als u een nieuwe enquête vanaf het begin maakt en u de categorie Quiz kiest, wordt standaard de scoreoptie ingeschakeld bij nieuwe meerkeuzevragen, selectievakjesvragen of vervolgkeuzemenuvragen die u toevoegt.

Een quizvraag toevoegen:

 1. Maak een vraag van het type meerkeuzevragen, selectievakjesvragen, afbeeldingskeuzevragen of vervolgkeuzemenuvragen en voeg de gewenste vraagtekst en antwoordkeuzen toe.
 2. Selecteer Score voor deze vraag (??quizmodus inschakelen?): hierdoor wordt deze vraag gewijzigd in een quizvraag met een score.
 3. Definieer de juiste antwoorden door op het lege selectievakje links van een antwoordkeuze te klikken. Het selectievakje wordt ingevuld om aan te geven dat dit het juiste antwoord is. U kunt meer dan één juist antwoord kiezen.
 4. Pas de waarde in punten van een juiste antwoordkeuze aan door op de pijl omhoog of de pijl omlaag te klikken die naast de waarde in punten wordt weergegeven.
 5. Klik op Opslaan.

Als uw enquête quizvragen bevat, moet u logica voor overslaan niet gebruiken. Quizscores worden berekend aan de hand van het puntentotaal in de enquête. Bij logica voor overslaan slaan mensen bepaalde vragen in de enquête mogelijk over. Als niet alle quizvragen worden beantwoord, kan dit leiden tot een lagere score.

Scores toekennen aan selectievakjesvragen

Als bij uw selectievakje- of afbeeldingskeuzevragen voor een quiz gebruik wordt gemaakt van selectievakjes om meer dan één antwoord toe te staan, moet u instellen dat mensen een specifiek aantal antwoordkeuzen moeten selecteren.

Als u dat nalaat, worden er geen punten afgetrokken voor onjuiste antwoorden. In dat geval krijgt deze persoon nog steeds het volledige aantal punten als hij of zij naast de juiste antwoorden één onjuist antwoord selecteert. Dit kan leiden tot een verwarrende score.

Als er bijvoorbeeld twee juiste antwoorden op de vragen zijn, moet u vereisen dat respondenten exact 2 keuzen selecteren.

Tip! Zorg ervoor dat u in de vraagtekst aangeeft hoeveel antwoordkeuzen mensen moeten selecteren.

Aangepaste feedback toevoegen aan een quizvraag

Geavanceerde quizzen: Aangepaste feedback is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Op de pagina Quizresultaten kunt u verschillende typen feedback weergeven bij mensen op basis van de vraag of hun antwoord juist, fout of gedeeltelijk juist is. Als iemand een juist antwoord geeft, kunt u bijvoorbeeld 'Goed gedaan!' als feedback geven. Als iemand een verkeerd antwoord geeft, kunt u "Volgende keer beter" als feedback geven of het juiste antwoord laten zien.

Aangepaste feedback toevoegen aan een quizvraag:

 1. Klik op een quizvraag om deze te bewerken.
 2. Klik op het tabblad Opties.
 3. Klik op Aangepaste feedback aan vraag toevoegen.
 4. Voer feedback in voor de afzonderlijke resultaten.

 

Punten toewijzen

Als de quizmodus is ingeschakeld voor een vraag, kunt u punten toewijzen aan antwoordkeuzen. De gebruikelijke puntwaarde voor een juist antwoord is 1, maar u kunt meer dan 1 punt toewijzen aan de antwoordkeuzen. Negatieve punten zijn geen optie.

De punten die mensen met elke vraag verdienen, worden bij elkaar opgeteld om de totale score te krijgen aan het eind van de quiz. U kunt de scores niet per pagina of sectie bekijken of groeperen.

Tip! Zelfs nadat de reacties zijn verzameld, kunt u de punten nog aanpassen die zijn toegewezen aan de quizvragen. De gewijzigde puntwaarden worden verwerkt in de bestaande scores op de pagina Analyseren.

Maximale score

Wanneer u een quizvraag bewerkt, kunt u het maximale aantal punten weergeven dat iemand voor de afzonderlijke vragen kan behalen.

 • Bij vervolgkeuzemenu- of meerkeuzevragen (waarbij er slechts één antwoord is toegestaan) is de maximale score gelijk aan de hoogste waarde in punten die aan een antwoordkeuze in de vraag is toegewezen.
 • Bij meerkeuzevragen met selectievakjes (waarbij respondenten meer dan één antwoord kunnen kiezen), is de maximale score gelijk aan de waarde van het totale aantal punten van alle antwoordkeuzen (ongeacht of u een limiet of bereik aan antwoordkeuzen vereist).

Wanneer iemand de maximale score voor een vraag behaalt, wordt de vraag in het vraagoverzicht en in zijn of haar individuele reactie in de resultaten beschouwd als juist beantwoord.

Gedeelte van de punten

U kunt uw quiz zo instellen dat respondenten een gedeelte van het maximale aantal punten kunnen behalen voor het kiezen van bepaalde antwoorden. U kunt bijvoorbeeld 2 punten toewijzen aan het beste antwoord en 1 punt aan de antwoordkeuze waaraan u een gedeelte van de punten wilt toekennen. Als de respondent een deel van de punten behaalt (dus niet het mogelijke maximale aantal punten voor de vraag), wordt in hun individuele reactie weergegeven dat de desbetreffende vraag "gedeeltelijk juist" is beantwoord.

 

Mensen hun score tonen

Quizfeedback weergeven aan het einde

U kunt kiezen of u bij mensen hun totaalscore wilt weergeven en of u een overzicht wilt weergeven van hoe ze het met betrekking tot afzonderlijke quizvragen hebben gedaan nadat ze de quiz hebben voltooid. Op de pagina Quizresultaten worden alleen quizvragen weergegeven: vragen zonder score worden niet opgenomen.

In tegenstelling tot bij realtime-resultaten wordt op de pagina Quizresultaten alleen de eigen score van de respondent weergegeven. Niemand kan scores van andere mensen weergeven.

Quizresultaten bij mensen weergeven aan het einde van een quiz:

 1. Klik op de linkerzijbalk op Opties.
 2. Controleer of de quizmodus is ingeschakeld.
 3. Selecteer Quizresultaten weergeven.
 4. (Optioneel) Als u wilt dat de juiste antwoorden op de vragen niet bij respondenten worden weergeven, schakelt u Juiste antwoorden weergeven voor foutief beantwoorde vragen uit.
Beperkingen

De optie Quizresultaten weergeven is niet beschikbaar in de Kioskmodus.

De volgende opties voor logica zijn niet compatibel met de optie Quizresultaten weergeven:

Als u niet-compatibele logica toevoegt aan een enquête en de optie Quizresultaten weergeven is ingeschakeld, dan wordt de pagina Quizresultaten weergeven automatisch uitgeschakeld.

Aangepaste feedback weergeven op de pagina Quizresultaten

Geavanceerde quizzen: Aangepaste feedback is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Als de instelling Quizresultaten weergeven is ingeschakeld, kunt u aan het einde van een quiz aangepaste feedback weergeven (een afbeelding, tekst of beide). De feedback wordt boven aan de pagina Quizresultaten weergegeven, rechts boven de score.

U kunt een algemeen bericht toevoegen dat bij iedereen wordt weergeven, ongeacht de score of u kunt verschillende typen feedback weergeven voor verschillende scorebereiken. U kunt bij mensen met een score tussen 95% en 99% bijvoorbeeld de volgende tekst weergeven: Bijna perfect Hier mag u trots op zijn." Aangepaste feedback mag hoogstens 1000 tekens bevatten.

Bij iedereen een algemeen bericht weergeven

Aangepaste feedback toevoegen aan het einde van de quiz:

 1. Ga naar de sectie Opties van de linkerzijbalk.
 2. Selecteer Quizfeedback weergeven aan het einde.
 3. Selecteer Algemeen bericht.
 4. Klik op Feedback invoeren.
 5. Voer in het tekstvak Algemeen bericht de tekst in die u bij mensen wilt weergeven nadat ze de quiz hebben voltooid.
 6. (Optioneel) Klik op + Afbeelding om een afbeelding toe te voegen.
 7. Klik op Opslaan.
Verschillende berichten weergeven op basis van de score

Een aangepast bericht toevoegen op basis van de score:

 1. Ga naar de sectie Opties van de linkerzijbalk.
 2. Selecteer Quizfeedback weergeven aan het einde.
 3. Selecteer Op basis van scorepercentage of punten.
 4. Klik op Configureren.
 5. Kies of u het scorebereik wilt baseren op een Percentage of Punten.
 6. Klik op +Nieuw bereik.
 7. Voer een Bereiklabel in en stel de punten of percentages in voor de eerste reeks scores waar u een aangepast feedbackbericht voor wilt maken.
 8. Voer in het tekstvak het bericht in dat u wilt weergeven bij mensen die binnen het bereik scoren.
 9. (Optioneel) Klik op + Afbeelding om een afbeelding toe te voegen.
 10. Klik op Opslaan.
 11. Klok op +Nieuw bereik en herhaal de stappen om meer aangepaste berichten toe te voegen voor verschillende scorebereiken.
Tip! U kunt reacties filteren op basis van de scorebereiken die u instelt met een bereikfilter in de sectie Resultaten analyseren.

Mensen hun resultaten per e-mail sturen

Geavanceerde quizzen: Alleen bij sommige betaalde abonnementen kunt u de resultaten van de quiz per e-mail versturen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Als u uw quiz verzendt via een e-mailuitnodiging, kunt u de verzamelprogramma-optie Quizresultaten via e-mail verzenden gebruiken om mensen hun resultaten te sturen via e-mail. Wanneer ze de quiz voltooien, ontvangen ze via e-mail een koppeling naar de pagina Quizresultaten waarop hun resultaten worden weergegeven. De koppeling blijft 90 dagen actief nadat de e-mail is verzonden.

 

Quizresultaten analyseren

Algeheel quizoverzicht

Het quizoverzicht boven aan de pagina Resultaten analyseren toont hoe iedereen heeft gepresteerd met betrekking tot de algehele quiz.

U kunt filter- of vergelijkingsregels toepassen als u zich wilt richten op een subset van uw gegevens. Eventueel toegepaste filter- of vergelijkingsregels worden weergegeven in het quizoverzicht. Weergaveregels worden niet weergegeven in het quizoverzicht.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen van het quizoverzicht.

Gemiddelde quizscore

De gemiddelde score voor alle respondenten wordt weergegeven als een percentage en als het gemiddelde aantal punten van het beschikbare totale aantal punten.

Scorespreiding

Een staafdiagram toont de scorespreiding van respondenten. Elke staaf vertegenwoordigt een scorebereik. Plaats de cursor op een staaf in het diagram om het bereik als puntentotalen weer te geven.

Quizstatistieken

 

StatistiekenBeschrijving
Laagste score/hoogste scoreDe laagste en hoogste score die een respondent heeft behaald.
GemiddeldeDe gemiddelde score voor alle respondenten.
MediaanDe score in het midden van de spreiding.
StandaardafwijkingDe hoeveelheid spreiding of afstand tot het gemiddelde.

 

Vraagrangschikking

In de tabel Vraagrangschikking zijn alle quizvragen in uw enquête gerangschikt weergegeven, zodat u deze op moeilijkheid of gemiddelde score kunt sorteren.

 • Moeilijkheidsrangschikking: De vraag met de laagste score wordt als de moeilijkste vraag gezien. Aan deze vraag wordt rangschikking 1 toegekend. Als meerdere vragen dezelfde gemiddelde score hebben, wordt aan deze vragen dezelfde moeilijkheidsrangschikking toegekend.
 • Gemiddelde score: Het percentage aan quizrespondenten dat de vraag juist heeft beantwoord.

U kunt de tabel Vraagrangschikking in oplopende of aflopende volgorde sorteren door op de tabelkop te klikken.

Statistieken voor afzonderlijke vragen

Het overzicht voor elke quizvraag toont u hoe mensen het over het geheel genomen hebben gedaan met betrekking tot de desbetreffende quiz.

Quizstatistieken

 

StatistiekBeschrijving
Percentage juistHet percentage respondenten dat de maximale score voor de vraag heeft behaald.
Gemiddelde scoreHet gemiddelde aantal punten van het beschikbare aantal punten dat is behaald.
StandaardafwijkingDe spreiding of afstand van de hoeveelheid punten ten opzichte van het gemiddelde van de respondenten.
MoeilijkheidsgraadDe moeilijkheidsgraad van de vraag (waarbij 1 staat voor het moeilijkst) ten opzichte van het totale aantal quizvragen.

 

Antwoordkeuzen

Naast eventuele keuzen waaraan puntwaarden zijn toegewezen, wordt een groen vinkje weergegeven, zodat duidelijk is welke antwoordkeuzen tellen als juiste antwoorden.

Score

De kolom Score geeft aan hoeveel punten elke antwoordkeuze waard is ten opzichte van de maximale score voor de vraag.

Reacties

De kolom Reacties toont het percentage en het aantal respondenten dat elke antwoordkeuze heeft gekozen.

Statistieken voor individuele reacties

Individuele reacties laten zien hoe afzonderlijke respondenten afzonderlijke vragen in uw enquête hebben beantwoord. Het quizoverzicht bevat de volgende gegevens.

Quizoverzicht

 

StatistiekBeschrijving
ScoreHun score als percentage.
PuntenHet totale aantal punten dat is behaald ten opzichte van het mogelijk maximale aantal punten.
RangschikkingDe behaalde plaats in vergelijking tot ieder andere persoon die de quiz heeft ingevuld.
PercentielHet percentiel waarin de persoon valt. Als iemand bijvoorbeeld in het eerste percentiel van 25% valt, betekent dit dat diens score hoger is of gelijk is aan 25% van de respondenten.

 

Quizresultaten

 

StatistiekBeschrijving
JuistHet aantal vragen waarbij de respondent het maximale aantal punten heeft behaald.
Niet juistHet aantal vragen waarbij de respondent nul punten heeft behaald.
Gedeeltelijk juistHet aantal vragen waarbij de respondent enkele punten heeft behaald.
OvergeslagenHet aantal quizvragen dat de respondent niet heeft beantwoord.
Totaal vragenHet totale aantal quizvragen in de enquête.

 

 

Exports en gedeelde gegevens

De volgende exports omvatten het algehele quizoverzicht en quizstatistieken per vraag:

Pagina's met gedeelde gegevens bevatten het quizoverzicht, quizresultaten per vraag en het quizoverzicht voor elk afzonderlijk antwoord.

U kunt elke enquête wijzigen in een quiz door quizvragen toe te voegen. Als mensen een quizvraag beantwoorden, kunt u weergeven of ze de vraag juist hebben beantwoord, of de scores voor uzelf houden. Wanneer u uw resultaten analyseert, worden er algehele scorestatistieken en individuele scores weergegeven voor iedere persoon die de quiz heeft ingevuld.

Ontvang antwoorden