m

Zendesk gebruiken met SurveyMonkey

U kunt SurveyMonkey en Zendesk samen gebruiken om direct feedback te ontvangen via klanttevredenheidsenquêtes van SurveyMonkey of om een enquête te maken en te verzenden naar een specifieke groep van klanten.

Automatisch een enquête verzenden nadat een ticket is opgelost

U kunt als volgt een enquête van SurveyMonkey naar klanten van Zendesk verzenden als hun ticket is gemarkeerd als Opgelost:

 1. Stel in SurveyMonkey een klanttevredenheidsenquête op of gebruik een van onze vooraf gedefinieerde sjablonen.
 2. Maak een verzamelprogramma Webkoppeling. Hiermee wordt een enquêtekoppeling gegenereerd die u kunt opnemen in uw kennisgevingsbericht van Zendesk aan klanten.
 3. Meld u aan bij Zendesk. Klik op het pictogram Admin in de linkernavigatiebalk.
 4. Klik onder BUSINESS RULES op Triggers.
 5. Klik naast "Notify requester of solved request" op edit.
 6. Configureer de voorwaarden waaronder u de kennisgeving naar klanten wilt verzenden.
 7. In het gedeelte "Perform these actions:" kunt u de hoofdtekst aanpassen van het e-mailbericht dat naar klanten zal worden verzonden als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Plak de URL van uw webkoppeling voor SurveyMonkey in de hoofdtekst van het e-mailbericht en pas het bericht aan uw behoeften aan.
TIP: Gebruik de tijdelijke aanduidingen van Zendesk om aangepaste variabelen toe te voegen aan het einde van uw enquêtekoppeling. Hiermee kunt u gegevens over de respondent doorgeven van Zendesk naar hun SurveyMonkey-reactie.

De SurveyMonkey-app gebruiken om enquêtes naar een specifieke gebruikersweergave te verzenden

Binnen de SurveyMonkey Create-app in Zendesk kunt u:

 • Een lijst met klanten van Zendesk selecteren om te ondervragen op basis van filters die u definieert
 • Een bestaande enquête of een sjabloon selecteren
 • Uw opgestelde enquête verzenden van uw Zendesk

U kunt als volgt de SurveyMonkey Create-app installeren:

 1. Meld u aan bij Zendesk.
 2. Klik op het pictogram Admin in de navigatiebalk.
 3. Klik onder Apps op Browse. Zoek de SurveyMonkey Create-app en klik hierop.
 4. Klik op de pagina van de SurveyMonkey Create-app op Install app in de rechterbovenhoek.
 5. Klik op de installatiepagina op Log in with SurveyMonkey.
 6. Volg de instructies op het scherm om de aanvraag te verifiëren.
 7. Klik op Install.
 8. Als de installatie is voltooid, vernieuwt u Zendesk om het SurveyMonkey-pictogram in de navigatiebalk te bekijken.

U kunt beperken welke agenten deze app te zien krijgen door op Enable role restrictions? te klikken en de juiste rol te selecteren.

Gebruik SurveyMonkey en Zendesk samen om waardevolle inzichten te verwerven via klanttevredenheidsenquêtes.

Ontvang antwoorden