m

Respondenten traceren

U kunt enquêtereacties het eenvoudigst bijhouden door uw enquête via e-mailuitnodigingen te verzenden. U kunt bijhouden hoeveel personen de uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête en wie er op uw enquête hebben gereageerd.

Andere methoden om enquêtes bij te houden, zijn aan het einde van dit artikel beschreven.

Als u elke reactie wilt afstemmen op de persoon die deze heeft ingediend, gebruikt u een van deze methoden voordat u uw enquête verzendt. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht gegevens bij te houden over respondenten die uw enquête hebben ingevuld.

E-mailuitnodigingen

Wanneer u uw enquête via e-mailuitnodigingen verzendt, ontvangt elke ontvanger een unieke enquêtekoppeling die zijn of haar enquêtereactie aan zijn of haar e-mailadres koppelt. U kunt deze informatie weergeven wanneer u uw resultaten analyseert.

Uw enquêteresultaten bijhouden via e-mailuitnodigingen:

  1. Importeer contactpersonen. Als u voornamen, achternamen en aangepaste gegevens wilt bijhouden, moet u deze informatie aan elke contactpersoon toevoegen.
  2. Maak een groep met contactpersonen.
  3. Maak een uitnodiging per e-mail. Typ de naam van de groep die u hebt gemaakt in het veld Verzenden naar van de uitnodiging, stel uw bericht op, sla uw wijzigingen op en klik op Volgende.
  4. Controleer de verzamelprogramma-optie. Schakel Anonieme reacties niet in. Als u dat toch doet, is het niet mogelijk om e-mailadressen weer te geven die zijn gekoppeld aan reacties in uw enquêteresultaten. Schakel Uitnodigingen bijhouden niet uit. Als u dat toch doet, is het niet mogelijk om informatie weer te geven over wie uw uitnodiging heeft geopend of heeft doorgeklikt naar de enquête.
  5. Verstuur uw uitnodiging.
  6. Houd uitnodigingen en reacties bij via het tabblad Overzicht van het verzamelprogramma.
TIP! Zelfs als Anonieme reacties is ingeschakeld, kunt u nog steeds e-mailuitnodigingen bijhouden. Deze informatie is gekoppeld aan de e-mailuitnodiging, niet aan enquêteresultaten.

Facebook Messenger

U kunt een enquête maken die mensen in Facebook Messenger kunnen invullen. Respondenten chatten met de SurveyMonkey-bot om de enquêtevragen te beantwoorden, en de resultaten worden geregistreerd in uw SurveyMonkey-account. Elke reactie wordt gekoppeld aan de voornaam en achternaam van de respondent op Facebook.

Methoden voor bijhouden voor webkoppelingen

Als u een webkoppeling voor uw enquête maakt, kunt u de volgende opties voor het bijhouden van enquêtes gebruiken:

Vraag over contactinformatie (demografisch)

Voeg een vraag over contactinformatie aan uw enquête toe en maak de vraag verplicht zodat respondenten hun naam met hun enquêtereactie moeten verzenden.

Meer informatie: Vraag over contactinformatie

Aangepaste variabelen

Aangepaste variabelen stelt u in staat informatie bij te houden over respondenten door variabelen toe te voegen aan het einde van een webkoppeling.

Meer informatie: Aangepaste variabelen

IP-tracering

Standaard leggen verzamelprogramma's de IP-adressen van respondenten vast in enquêteresultaten. Dit kan handig zijn bij het volgen van respondenten.

Meer informatie: IP-tracering

Als u elke reactie wilt plaatsen bij de persoon die deze heeft ingediend, gebruikt u een traceringsmethode voordat u een enquête verzendt. Als u een verzamelprogramma voor e-mail gebruikt, kunt u controleren of een respondent heeft gereageerd, heeft afgezien van deelname of is geweigerd vanuit de sectie Ontvangers.

Ontvang antwoorden