m

Diagramtypen

Er worden automatisch diagrammen en gegevenstabellen gegenereerd voor alle gesloten enquêtevragen.

U kunt kiezen uit verschillende diagramtypen voor elk van uw vragen en het diagram en de gegevenstabel aanpassen voor een vraag.

Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype.

PictogramDiagramtypeVraagtype
5RingdiagramGesloten vragen waarbij een enkele antwoordkeuze is toegestaan. Niet beschikbaar als een vergelijkingsregel is toegepast.
üCirkeldiagramGesloten vragen waarbij een enkele antwoordkeuze is toegestaan. Niet beschikbaar als een vergelijkingsregel is toegepast.
6Horizontaal of verticaal staafdiagramAlle gesloten vragen.
Gestapeld horizontaal of verticaal staafdiagramAlle gesloten vragen.
9LijndiagramGesloten vragen waarbij Diepte is ingesteld op Distributie.
VlakdiagramGesloten vragen waarbij Diepte is ingesteld op Distributie.
,MeterdiagramUniek voor de NPS-vraag.
TIP! Exporteer uw aangepaste diagrammen en gebruik ze in presentaties, verzend ze via e-mail of deel ze op elke gewenste andere locatie.
U kunt kiezen uit verschillende diagramtypen voor elk van uw vragen en het diagram en de gegevenstabel voor een vraag aanpassen. Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype.

Ontvang antwoorden