m

Uw SurveyMonkey-account opzeggen of verwijderen

Ga naar...

 

Beleid voor het opzeggen van abonnementen

We willen niet dat uw toegang tot betaalde functies wordt onderbroken. Daarom zijn betaalde abonnementen standaard zijn ingesteld op automatisch verlengen. U kunt automatisch verlengen altijd annuleren als u uw abonnement wilt opzeggen.

Als u dit doet, wordt uw betalingsmethode op de volgende factureringsdatum niet gebruikt. Ontvangt u facturen, dan wordt de volgende factuur niet verzonden. Dit is niet van invloed op uw huidige abonnement (de periode waarvoor u al hebt betaald). Uw betaalde functies zijn dus nog steeds toegankelijk en u kunt ze blijven gebruiken tot er op de volgende factureringsdatum een downgrade van uw abonnement wordt uitgevoerd.

Als u zich in de Europese Unie bevindt en in de afgelopen 14 dagen een upgrade van een nieuw account hebt uitgevoerd, raden we aan dat u ook ons beleid voor het opzeggen van abonnementen in de Europese Unie doorneemt.

 

Automatisch verlengen opzeggen

Volg de stappen hieronder om uw abonnement op te zeggen als u uw eigen abonnement hebt of als u de primaire beheerder bent van een team.

Automatisch verlengen annuleren of uitschakelen:

 1. Lees de informatie hieronder over speciale opzeggingsgevallen als die op u van toepassing is.
 2. Meld u aan bij uw SurveyMonkey-account.
 3. Klik rechtsboven in de hoek op uw gebruikersnaam en selecteer Mijn account.
 4. Klik op het tabblad Factureringsgegevens.
 5. Ga onder Factureringsprofiel naar Automatisch verlengen.
 6. Klik naast de instelling Automatisch verlengen op de koppeling om automatisch verlengen uit te schakelen of te annuleren. Volg dan de volgende stappen. Controleer de opzeggingsvoorwaarden en de datum waarop er een downgrade van uw account wordt uitgevoerd.
Schakel over naar facturering van het type Betalen met factuur om met een factuur uw verlenging te betalen in plaats van automatisch op de volgende factureringsdatum.

Wat gebeurt er als ik een downgrade uitvoer?

Bij een downgrade stapt u over op een Basis-abonnement (onze gratis optie). Als u een team opzegt, worden alle gebruikersaccounts gedowngraded en wordt het team ontbonden.

 

Speciale opzeggingsgevallen

Uitstaande facturen

U kunt automatisch verlengen niet uitschakelen als u nog onbetaalde facturen hebt. Neem contact met ons op om uw abonnement op te zeggen.

Accounts die via het verkoopteam zijn geopend

Hebt u samen met ons verkoopteam uw account ingesteld, dan moet u contact met ons opnemen om uw teamabonnement te verwijderen.

Accounts waarvoor HIPAA is ingeschakeld

Als u een account met HIPAA-functionaliteit opzegt, wordt uw account aan het eind van uw factureringscyclus opgeschort. Wij bewaren het account gedurende de periode uit de BAA-overeenkomst, zodat u later kunt verlengen. Aan het einde van de opschortingsperiode sluiten we uw account en verwijderen we alle hierin opgenomen gegevens.

Accounts voor de iOS-app

Als u een SurveyMonkey-abonnement hebt gekocht via de mobiele iOS-app van SurveyMonkey, wordt de facturering geregeld door Apple in plaats van SurveyMonkey. U dient uw abonnement op te zeggen via hun platform en niet via uw SurveyMonkey-account.

 

Een account verwijderen

Accounts worden definitief verwijderd. Als een account is verwijderd, kan dit niet worden hersteld.

U kunt uw eigen account verwijderen als u geen deel uitmaakt van een team. Als u uw account of een account binnen uw team verwijdert, wordt dit onmiddellijk uitgeschakeld. U kunt zich niet meer aanmelden bij dit account en hebt geen toegang meer tot de bijbehorende inhoud, facturen of betalingsgeschiedenis. Alle gegevens worden binnen 90 dagen definitief van ons systeem verwijderd.

Uw account verwijderen:

 1. Meld u aan bij uw SurveyMonkey-account op een desktop- of laptopcomputer. U kunt uw account niet verwijderen vanaf de mobiele site of vanuit onze mobiele app.
 2. Klik rechtsboven in de hoek op uw gebruikersnaam en selecteer Mijn account.
 3. Schuif naar onderen op de pagina en klik op Account definitief verwijderen.
 4. Controleer de informatie, schakel alle selectievakjes in en geef uw wachtwoord op.
 5. Klik op Ja, dit account verwijderen om dit te bevestigen.
Wilt u in overeenstemming met privacywetgeving gebruikmaken van uw recht om te worden vergeten of uw gegevens laten verwijderen? Bekijk dan ons aanvraagproces.

Tips voor probleemoplossing

Ik weet mijn wachtwoord niet

Als u uw wachtwoord niet weet, moet u een nieuw wachtwoord maken voordat u het account kunt verwijderen. Meld u af en stel uw wachtwoord opnieuw in. We sturen een koppeling naar uw geregistreerde e-mailadres zodat u een wachtwoord kunt instellen. U gebruikt dit vervolgens wanneer u het account verwijderd.

Ik meld me aan via Google, Facebook, LinkedIn of Office365

U hebt een wachtwoord nodig om een account te verwijderen. Als u zich voor SurveyMonkey hebt geregistreerd via een van deze sociale apps, hebt u mogelijk geen wachtwoord. Meld u af en voer uw gebruikersnaam in op de pagina Wachtwoord vergeten om een nieuw wachtwoord te maken. We sturen een link naar het geregistreerde e-mailadres van het account zodat u een wachtwoord kunt instellen. U gebruikt dit vervolgens wanneer u het account verwijderd.

Ik kan niet op de bevestigingsknop klikken

De knop Ja, dit account verwijderen is uitgeschakeld. Deze wordt pas ingeschakeld als u alle selectievakjes inschakelt en uw wachtwoord invoert.

 

Een account verwijderen uit een team

Alleen primaire beheerders of teambeheerders kunnen een account uit een team verwijderen.

Een team verwijderen

Het is niet mogelijk om een team te verwijderen. De primaire beheerder van het team kan in plaats daarvan het abonnement opzeggen of contact met ons opnemen voor meer informatie.

 

Restitutie

U komt niet automatisch in aanmerking voor restitutie voor een eventueel resterende abonnementsperiode als u een abonnement opzegt of een account verwijdert.

In de meeste gevallen houdt u tot aan het eind van de abonnementstermijn toegang tot de betaalde functies als u automatisch verlengen opzegt voordat uw abonnement is verlopen. Bent u op zoek naar een betaald abonnement met een korte looptijd, kies dan voor ons maandabonnement. Zoals te lezen staat in onze servicevoorwaarden, worden eerder betaalde kosten niet gerestitueerd als u uw abonnement opzegt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Voor klanten in de Europese Unie gelden de restitutierechten uit ons beleid voor het opzeggen van abonnementen in de Europese Unie. Neem contact met ons op als u in een andere regio woont waar we wettelijk tot restitutie verplicht zijn bij vroege opzegging, of als u vragen hebt over opzeggingen of restituties.

Als u een individueel account verwijdert, hebt u geen toegang meer tot de betaalde termijn van uw abonnement. Tijdens het verwijderen wordt u nadrukkelijk gevraagd in te stemmen met het afzien van de resterende duur van uw huidige betaalde abonnement en akkoord te gaan met het feit dat u geen restitutie ontvangt voor dit ongebruikte deel.

Als u een account uit uw team verwijdert, verliest u de resterende betaalde termijn van de licentie niet. In plaats daarvan is de licentie beschikbaar en kunt u zonder bijkomende kosten een andere gebruiker uitnodigen voor het team.

 

Inactieve accounts

Als u zich meer dan drie jaar niet bij uw gratis SurveyMonkey- of SurveyMonkey Contribute-account hebt aangemeld, beschouwen wij het account als inactief en wordt het definitief verwijderd.

Meld u aan bij uw account om toegang te houden. Mogelijk moet u uw wachtwoord opnieuw instellen als u uw account een tijd niet hebt gebruikt.

Als u uw betaalde abonnement wilt opzeggen, gaat u via Mijn account naar Factureringsgegevens en annuleert u automatisch verlengen. Of zeg uw account op als u uw account of enquêtegegevens niet meer nodig hebt.

Ontvang antwoorden