m

Uw SurveyMonkey-account opzeggen

Ga naar...

 

Beleid voor het opzeggen van abonnementen

Om ervoor te zorgen dat uw toegang tot betaalde functies nooit wordt onderbroken, zijn betaalde plannen abonnementen die standaard zijn ingesteld op automatisch verlengen. U kunt automatisch verlengen op elk gewenst moment annuleren als u uw abonnement wilt opzeggen.

U kunt automatisch verlengen annuleren om te voorkomen dat uw betalingsmethode wordt gebruikt op uw volgende factureringsdatum of als u wilt voorkomen dat uw volgende factuur wordt verstrekt. Dit is niet van invloed op uw huidige abonnement (de periode waarvoor u al hebt betaald). Uw betaalde functies zijn dus nog steeds toegankelijk en u kunt deze blijven gebruiken tot er op de volgende factureringsdatum een downgrade van uw plan wordt uitgevoerd.

Als u zich in de Europese Unie bevindt en u ergens in de afgelopen 14 dagen een upgrade van een nieuw account hebt uitgevoerd, is het raadzaam dat u ook ons beleid voor het opzeggen van abonnementen in de Europese Unie doorneemt.

 

Automatisch verlengen annuleren

Volg de stappen hieronder om uw abonnement op te zeggen als u uw eigen plan hebt of als u de primaire beheerder bent van een team.

Automatische verlenging annuleren of uitschakelen:

  1. Controleer de informatie hieronder over speciale opzeggingsgevallen voor het geval deze informatie op u van toepassing is.
  2. Meld u aan bij uw SurveyMonkey-account.
  3. Klik rechts boven in de hoek op uw gebruikersnaam en selecteer Mijn account.
  4. Klik op het tabblad Factureringsgegevens.
  5. Ga onder Factureringsprofiel naar Automatisch verlengen.
  6. Klik naast de instelling Automatisch verlengen op de koppeling om het automatische verlengen uit te schakelen of te annuleren en volg de volgende stappen. Zorg ervoor dat u de opzeggingsvoorwaarden controleert, evenals de datum waarop er een downgrade van uw account wordt uitgevoerd.
Schakel over naar facturering van het type Betalen met factuur om een factuur te krijgen om uw verlenging op die manier te betalen in plaats op de volgende factureringsdatum automatisch te betalen.

Wat gebeurt er wanneer ik een downgrade uitvoer?

Wanneer u een downgrade van uw plan uitvoert, wordt uw plantype gewijzigd in BASIS (ons gratis plan). Uw enquêtes en gegevens worden niet verwijderd, maar u hebt geen toegang meer tot de geavanceerde functies waarmee u al uw gegevens kunt weergeven, tenzij u opnieuw een upgrade uitvoert naar een geavanceerd plan. Als u een team opzegt, wordt er voor alle gebruikersaccounts een downgrade uitgevoerd en wordt het team ontbonden.

 

Speciale opzeggingsgevallen

Uitstaande facturen

Als u momenteel een onbetaalde factuur hebt, is het niet mogelijk om automatische verlenging uit te schakelen. Neem contact met ons op om uw abonnement op te zeggen.

Accounts die via het verkoopteam zijn geopend

Als u samen met ons verkoopteam uw account hebt ingesteld, moet u contact met ons opnemen om uw teamplan te verwijderen.

Accounts waarvoor HIPAA is ingeschakeld

Als u een account met HIPAA-functionaliteit opzegt, wordt uw account opgeschort aan het einde van uw factureringscyclus. Wij bewaren het account gedurende de periode die staat vermeld in de BAA-overeenkomst om u in de gelegenheid te stellen te verlengen. Aan het einde van de opschortingsperiode sluiten wij uw account en verwijderen wij alle hierin opgenomen gegevens.

Accounts voor de iOS-app

Als u een SurveyMonkey-plan hebt aangeschaft via de mobiele app voor iOS van SurveyMonkey, wordt de facturering geregeld door Apple in plaats van door SurveyMonkey. U moet uw abonnement opzeggen op hun platform in SurveyMonkey.

 

Een account verwijderen

Uw account verwijderen

U kunt uw eigen account verwijderen als u geen deel uitmaakt van een team.

Uw account verwijderen:

  1. Meld u aan bij uw SurveyMonkey-account op een desktop- of laptopcomputer. Het is niet mogelijk om uw account te verwijderen vanaf de mobiele site of vanuit onze mobiele app.
  2. Klik rechts boven in de hoek op uw gebruikersnaam en selecteer Mijn account.
  3. Schuif omlaag naar onder aan de pagina en klik op Account definitief verwijderen.
  4. Volg de stappen om uw account te verwijderen en zorg ervoor dat u alle verstrekte informatie controleert.

Een gebruiker uit een team verwijderen

Als u een gebruiker uit een team wilt verwijderen, moet u een primaire beheerder of beheerder van het team zijn.

Een team verwijderen

Het is niet mogelijk om een team te verwijderen. De primaire beheerder van het team kan in plaats daarvan het abonnement opzeggen of contact met ons opnemen voor meer informatie.

Een verwijderd account herstellen

Als u een account of een account in uw team verwijdert, wordt het account onmiddellijk uitgeschakeld en ingepland voor definitieve verwijdering na verloop van 30 dagen vanaf de datum waarop u het account verwijdert. Het account en de enquêtegegevens blijven tot op dat moment behouden in onze database. We kunnen het account mogelijk herstellen als u contact met ons opneemt voordat het definitief wordt verwijderd.

 

Restitutie

U komt niet automatisch in aanmerking voor restitutie voor een eventueel resterende abonnementsduur wanneer u een abonnement opzegt of een account verwijdert.

In de meeste gevallen betekent het annuleren van de automatische verlenging vóór het einde van uw abonnementsperiode dat u toegang houdt tot de betaalde functies, tot de abonnementsperiode is geëindigd. Als u slechts voor een korte tijd een betaald plan nodig hebt, bieden wij een maandplan. In overeenstemming met onze servicevoorwaarden, worden eerder betaalde kosten niet gerestitueerd wanneer u uw abonnement opzegt, tenzij we wettelijk tot restitutie verplicht zijn. Voor klanten in de Europese Unie gelden de restitutierechten die zijn beschreven in ons beleid voor het opzeggen van abonnementen in de Europese Unie. Als u zich in een andere regio bevindt waarin we wettelijk tot restitutie verplicht zijn in het geval van een vroegtijdige opzegging of als u vragen hebt over opzeggingen of restituties, kunt u contact met ons opnemen.

Als u een individueel account verwijdert, verliest u de toegang tot de betaalde planduur die resteert in uw plan. Tijdens de verwijderingsprocedure wordt u nadrukkelijk gevraagd in te stemmen met het afzien van de resterende duur van uw huidige betaalde abonnement en akkoord te gaan met het feit dat u geen restitutie ontvangt voor deze ongebruikte duur.

Als u een gebruiker uit uw team verwijdert, verliest u niet de toegang tot de resterende betaalde abonnementsduur voor de desbetreffende licentie. In plaats daarvan is de licentie beschikbaar en kunt u zonder bijkomende kosten een andere gebruiker uitnodigen in het team.

 

Inactieve accounts

Als u zich meer dan 3 jaar niet bij uw gratis SurveyMonkey- of SurveyMonkey Contribute-account hebt aangemeld, beschouwen wij het account als inactief en wordt dat account definitief verwijderd.

Meld u aan bij uw account om toegang te houden. Mogelijk moet u uw wachtwoord opnieuw instellen na een lange periode van geen activiteit.

Als u uw betaalde abonnement wilt opzeggen, gaat u via Mijn account naar Factureringsgegevens en annuleert het automatische verlengen. Of u kunt uw account opzeggen als u het account of uw enquêtegegevens niet langer wilt behouden.

Ontvang antwoorden