m

Enquêtereacties bewerken

Ga naar...

Reactie bewerken inschakelen

Respondenten toestaan hun enquêtereacties te bewerken of wijzigen:

  1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van uw verzamelprogramma.
  3. Klik in de verzamelprogrammaopties op Reactie bewerken.
  4. Kies één van de beschikbare opties van Reactie bewerken voor uw type verzamelprogramma.
Beperking bij accepteren van betalingen Respondenten kunnen hun antwoorden niet bewerken nadat ze een betaling hebben verzonden, zelfs als deze optie wel is ingeschakeld.

 

Opties voor Reactie bewerken

U kunt enquêtedeelnemers toestaan hun reacties te wijzigen tijdens het invullen van de enquête of nadat zij die hebben ingediend. Of u kunt juist voorkomen dat respondenten hun reacties bewerken nadat ze die hebben ingediend.

Welke opties voor Reactie bewerken beschikbaar zijn, hangt af van het type verzamelprogramma dat u gebruikt.

Verzamelprogramma's voor webkoppeling of websites

De instelling Meerdere reacties is van invloed op uw opties voor Reacties bewerken als u een verzamelprogramma voor webkoppeling of een verzamelprogramma voor websites gebruikt.

Meerdere reacties is uitgeschakeld

Als u één reactie per computer toestaat, kunt u het bewerken toestaan zelfs nadat de enquête is ingediend.

Deze instelling werkt alleen als de respondent hetzelfde apparaat en dezelfde webbrowser gebruikt waarmee ze de enquête hebben ingevuld. Er wordt namelijk een cookie opgeslagen in de browser van de respondent. Het cookie onthoudt de enquêteantwoorden.
Optie
Beschrijving
Aan, tot enquête is voltooid

Respondenten kunnen hun antwoorden op elke enquêtepagina wijzigen totdat ze de enquête hebben voltooid.

Respondenten kunnen terugkeren naar de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven en/of eerdere reacties bewerken tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

Aan, altijd

Respondenten kunnen hun antwoorden op elke enquêtepagina wijzigen, zelfs nadat ze de enquête hebben voltooid.

Respondenten kunnen terugkeren naar de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven en/of eerdere reacties bewerken tot u het verzamelprogramma sluit.

Uit

Respondenten kunnen hun antwoorden niet wijzigen nadat ze een enquêtepagina hebben verlaten.

Zodra respondenten een enquêtepagina hebben verzonden door te klikken op Volgende of Gereed, wordt de knop Vorige verborgen.

Respondenten blijven toegang houden tot de enquête en kunnen doorgaan waar ze waren gebleven tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

Meerdere reacties is ingeschakeld

Als u meerdere reacties per computer toestaat, kunt u het bewerken toestaan tijdens het invullen van de enquête, maar niet nadat de enquête is ingediend of de respondent de enquête heeft verlaten.

Bij deze instelling wordt er geen cookie opgeslagen in de browser van de respondent om enquêtereacties bij te houden. Als de enquête meerdere keren wordt geopend vanuit dezelfde browser, wordt dit door het verzamelprogramma telkens als nieuwe respondent geregistreerd.

Optie
Beschrijving
Aan, tot enquête is voltooid

Respondenten kunnen hun antwoorden op elke enquêtepagina wijzigen totdat ze de enquête hebben voltooid.

Als respondenten de enquête verlaten en er naar terugkeren, wordt er een nieuwe reactie vastgelegd. Het is niet zo dat de bestaande reactie wordt bijgewerkt.

Uit

Respondenten kunnen hun antwoorden niet wijzigen nadat ze een enquêtepagina hebben verlaten.

Zodra respondenten een enquêtepagina hebben verzonden door te klikken op Volgende of Gereed, wordt de knop Vorige verborgen.

Respondenten blijven toegang houden tot de enquête en kunnen doorgaan waar ze waren gebleven tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

 

Verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen

Als u het verzamelprogramma Webkoppeling gebruikt, heeft de instelling van Meerdere reacties geen invloed op de opties voor Reactie bewerken.

Een respondent kan de eigen enquêtereacties bewerken vanaf elke computer. De reacties zijn namelijk gekoppeld aan het e-mailadres en niet aan een cookie in de browser.

Optie
Beschrijving
Aan, tot enquête is voltooid

Respondenten kunnen hun antwoorden op elke enquêtepagina wijzigen totdat ze de enquête hebben voltooid.

Respondenten kunnen terugkeren naar de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven en/of eerdere reacties bewerken tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

Aan, altijd

Respondenten kunnen hun antwoorden op elke enquêtepagina wijzigen, zelfs nadat ze de enquête hebben voltooid.

Respondenten kunnen terugkeren naar de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven en/of eerdere reacties bewerken tot u het verzamelprogramma sluit.

Uit

Respondenten kunnen hun antwoorden niet wijzigen nadat ze een enquêtepagina hebben verlaten.

Zodra respondenten een enquêtepagina hebben verzonden door te klikken op Volgende of Gereed, wordt de knop Vorige verborgen.

Respondenten blijven toegang houden tot de enquête en kunnen doorgaan waar ze waren gebleven tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

 

Verzamelprogramma voor specifieke doelgroepen

Als u enquêtereacties koopt bij SurveyMonkey Audience, wordt uw enquête verzonden via het verzamelprogramma Gerichte doelgroep.

We verwijderen de knop Vorige uit verzonden enquêtes als deze via Audience zijn verzonden. Respondenten kunnen dus niet terugkeren naar vorige pagina's en hun reacties bewerken. Als een respondent de enquête afsluit, kan hij of zij die niet opnieuw openen of doorgaan waar hij of zij was gebleven.

 

Hoe worden reacties opgeslagen?

Reacties worden opgeslagen en verzonden als een respondent op pagina's van de enquête op de knop Volgende of Gereed klikt. Reacties worden niet automatisch opgeslagen zodra een vraag is beantwoord. Ze worden pagina voor pagina opgeslagen en verzonden terwijl respondenten de enquête invullen.

TIP! Als de enquête uit één pagina bestaat, worden alle reacties tegelijk verzonden als een respondent op de knop Gereed klikt. Klikt de respondent niet op de knop Gereed, dan moet hij of zij de enquête nog een keer invullen om zijn of haar reacties alsnog te kunnen verzenden.

 

De knop Vorige verbergen

Als u de optie Reactie bewerken uitschakelt, kunnen respondenten toch antwoorden bewerken als ze zich op een enquêtepagina bevinden, maar niet op vorige pagina's. De knop Vorige is verborgen bij respondenten wanneer ze aan uw enquête deelnemen.

Als u echter een voorbeeld van uw enquêteontwerp weergeeft, kunt u nog steeds de knop Vorige gebruiken om terug te gaan en reacties te bewerken, omdat verzamelprogrammaopties niet actief zijn bij een voorbeeldkoppeling.

TIP! Als u het bewerken van reacties niet toestaat, legt u in de enquête-inleiding aan respondenten uit dat ze niet kunnen teruggaan om eerdere pagina's te bewerken nadat ze deze hebben ingediend.

 

Reacties bewerken in uw resultaten

Een enquêtereactie bewerken voor een respondent:

  1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik op het tabblad Individuele reacties.
  3. Gebruik de linker- en rechterpijlknop om de reactie te zoeken die u wilt bewerken.
  4. Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek van het grijze vak met de metagegevens van de respondent. De enquête wordt geopend in een nieuw browservenster.
  5. Doorloop elke pagina en bewerk zo nodig de antwoorden
  6. Klik op de knop Gereed in de enquête om de reactie op te slaan.

 

Ontvang antwoorden