m

Enquêtereacties bewerken

Ga naar...

Reactie bewerken inschakelen

U kunt als volgt respondenten toestaan hun enquêtereacties te bewerken of wijzigen:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van uw verzamelprogramma.
  3. Klik in de verzamelprogramma-opties op Reactie bewerken.
  4. Kies één van de beschikbare opties van Reactie bewerken voor uw type verzamelprogramma.
TIP! Verzamelprogramma's zijn methoden om uw enquête te verzenden. Elk type verzamelprogramma werkt enigszins anders. Ze hebben daarom een andere reeks opties die u tijdens het installeren kunt instellen. Ziet u een bepaalde optie niet in het type verzamelprogramma dat u gebruikt? Lees dan de informatie op deze pagina en bekijk ook het Help-artikel over dat type verzamelprogramma.

Opties voor Reactie bewerken

U kunt mensen die uw enquête invullen, toestaan hun reacties te wijzigen tijdens het invullen van de enquête of nadat zij de enquête hebben ingediend, of u kunt juist voorkomen dat respondenten hun reacties bewerken nadat ze die hebben ingediend.

Welke opties voor Reactie bewerken beschikbaar zijn, hangt af van het type verzamelprogramma dat u gebruikt.

Verzamelprogramma voor webkoppelingen

Als u het verzamelprogramma Webkoppeling gebruikt, is de instelling van Meerdere reacties van invloed op de opties voor Reactie bewerken.

Meerdere reacties is uitgeschakeld

Als u één reactie per computer toestaat, kunt u het bewerken toestaan zelfs nadat de enquête is ingediend.

Deze instelling werkt alleen goed als de respondent hetzelfde apparaat en dezelfde webbrowser gebruikt die ze hebben gebruikt bij het invullen van de enquête, omdat er een cookie wordt opgeslagen in de browser van de respondent. Het cookie onthoudt de enquêteantwoorden.
Optie
Beschrijving
Aan, tot enquête is voltooid

Respondenten kunnen hun antwoorden op iedere enquêtepagina wijzigen totdat ze de enquête hebben voltooid.

Respondenten kunnen terugkeren naar de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven en/of eerdere reacties bewerken tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

Aan, altijd

Respondenten kunnen hun antwoorden op elke enquêtepagina wijzigen, zelfs nadat ze de enquête hebben voltooid.

Respondenten kunnen terugkeren naar de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven en/of eerdere reacties bewerken tot u het verzamelprogramma sluit.

Uit

Respondenten kunnen hun antwoorden niet wijzigen nadat ze een enquêtepagina hebben verlaten.

Nadat respondenten een enquêtepagina hebben verzonden door te klikken op Volgende of Gereed, wordt de knop Vorige verborgen.

Respondenten blijven toegang houden tot de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

Meerdere reacties is ingeschakeld

Als u meerdere reacties per computer toestaat, kunt u het bewerken toestaan tijdens het invullen van de enquête, maar niet nadat de enquête is ingediend of de respondent de enquête heeft verlaten.

Om deze instelling goed te laten werken, wordt er geen cookie opgeslagen in de browser van de respondent om enquêtereacties bij te houden. Als de enquête meerdere keren wordt geopend vanuit dezelfde browser, wordt dit door het verzamelprogramma telkens als nieuwe respondent geregistreerd.

Optie
Beschrijving
Aan, tot enquête is voltooid

Respondenten kunnen hun antwoorden op iedere enquêtepagina wijzigen totdat ze de enquête hebben voltooid.

Als respondenten de enquête verlaten en er naar terugkeren, wordt er een nieuwe reactie vastgelegd. Het is niet zo dat de bestaande reactie wordt bijgewerkt.

Uit

Respondenten kunnen hun antwoorden niet wijzigen nadat ze een enquêtepagina hebben verlaten.

Nadat respondenten een enquêtepagina hebben verzonden door te klikken op Volgende of Gereed, wordt de knop Vorige verborgen.

Respondenten blijven toegang houden tot de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

Verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen

Als u het verzamelprogramma Webkoppeling gebruikt, heeft de instelling van Meerdere reacties geen invloed op de opties voor Reactie bewerken.

Een respondent kan de eigen enquêtereacties bewerken vanaf elke computer omdat de reacties zijn gekoppeld aan het e-mailadres en niet aan een cookie in de browser.

Optie
Beschrijving
Aan, tot enquête is voltooid

Respondenten kunnen hun antwoorden op iedere enquêtepagina wijzigen totdat ze de enquête hebben voltooid.

Respondenten kunnen terugkeren naar de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven en/of eerdere reacties bewerken tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

Aan, altijd

Respondenten kunnen hun antwoorden op elke enquêtepagina wijzigen, zelfs nadat ze de enquête hebben voltooid.

Respondenten kunnen terugkeren naar de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven en/of eerdere reacties bewerken tot u het verzamelprogramma sluit.

Uit

Respondenten kunnen hun antwoorden niet wijzigen nadat ze een enquêtepagina hebben verlaten.

Nadat respondenten een enquêtepagina hebben verzonden door te klikken op Volgende of Gereed, wordt de knop Vorige verborgen.

Respondenten blijven toegang houden tot de enquête om door te gaan waar ze waren gebleven tot ze op de knop Gereed klikken of u het verzamelprogramma sluit.

Verzamelprogramma voor specifieke doelgroepen

Als u enquêtereacties koopt bij SurveyMonkey Audience, wordt uw enquête verzonden via het verzamelprogramma Gerichte doelgroep.

We verwijderen de knop Vorige uit verzonden enquêtes als deze via Audience zijn verzonden. Respondenten kunnen dus niet terugkeren naar vorige pagina's om hun reacties te bewerken. Als een respondent de enquête afsluit, kan hij of zij de enquête niet opnieuw openen of doorgaan waar hij of zij was gebleven.

Hoe worden reacties opgeslagen?

Reacties worden opgeslagen en verzonden wanneer een respondent op elke pagina van de enquête op de knop Volgende of Gereed klikt. Reacties worden niet automatisch opgeslagen zodra er een vraag is beantwoord. Ze worden pagina voor pagina opgeslagen en verzonden terwijl respondenten de enquête invullen.

TIP! Als de enquête uit één pagina bestaat, worden alle reacties tegelijk verzonden wanneer een respondent op de knop Gereed klikt. Als de respondent niet op de knop Gereed klikt, moet hij of zij de enquête nog een keer invullen om zijn of haar reacties alsnog te kunnen verzenden.

De knop Vorige verbergen

Als u de optie Reactie bewerken uitschakelt, kunnen respondenten toch antwoorden bewerken wanneer ze zich op een gegeven enquêtepagina bevinden, maar niet op vorige pagina's. De knop Vorige is verborgen bij respondenten wanneer ze aan uw enquête deelnemen.

Wanneer u echter een voorbeeld van uw enquêteontwerp weergeeft, kunt u nog steeds de knop Vorige gebruiken om terug te gaan en reacties te bewerken, omdat verzamelprogramma-opties niet actief zijn wanneer u een voorbeeldkoppeling gebruikt.

TIP! Als u het bewerken van reacties niet toestaat, bewerkt u de enquête-inleiding om aan respondenten uit te leggen dat ze niet kunnen teruggaan om voorafgaande pagina's te bewerken nadat ze deze eenmaal hebben ingediend.

Reacties bewerken in uw resultaten

Een enquêtereactie bewerken voor een respondent:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik op het tabblad Individuele reacties.
  3. Gebruik de linker- en rechterpijlknop om de reactie te zoeken die u wilt bewerken.
  4. Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek van het grijze vak dat de metagegevens van de respondent bevat. De enquête wordt geopend in een nieuw browservenster.
  5. Doorloop elke pagina en bewerk daarbij zo nodig de antwoorden
  6. Klik op de knop Gereed in de enquête om de reactie op te slaan.

Ontvang antwoorden