m

Benchmarks in enquêteresultaten weergeven

Met benchmarks krijgen uw enquêteresultaten meer context doordat u ze kunt vergelijken met die van andere gebruikers die dezelfde vragen uit de vragenbank hebben gesteld als u. Gratis Global Benchmarks worden in uw enquêteresultaten weergegeven als minstens één van de vragen uit de vragenbank een benchmark heeft. Het is ook mogelijk om specifiekere Industry Benchmarks te kopen om u te richten op een bepaalde bedrijfstak.

Het pictogram voor benchmarks geeft aan of er benchmarks beschikbaar zijn voor een vraag. Kijk of het pictogram voor benchmarks in de linkerbovenhoek van een vraag te zien is als u resultaten analyseert.
 

Ga naar...

 

Benchmarks gebruiken

Een enquête maken

Gratis Global Benchmarks weergeven in uw resultaten:

 1. Maak een enquête met benchmarks.
 2. Verzend uw enquête.
 3. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête. Het menu Benchmarks wordt weergegeven in de linkerzijbalk.
 4. Als u uw profiel nog niet hebt voltooid, klikt u bovenaan de pagina op Profiel voltooien. U moet uw profiel voltooien voordat u benchmarks kunt weergeven.
 5. Blader door de vragen in uw enquête, zoek het pictogram voor benchmarks en geef benchmarks weer.
Tip! Zelfs als u geen enquêtereacties hebt verzameld, kunnen er benchmarks worden weergegeven. Maak een enquête met vragen met benchmarks en ga dan naar de sectie Resultaten analyseren van de enquête.

Betaalde benchmarks

U kunt Industry Benchmarks kopen voor specifieke vergelijkingsgroepen om te verfijnen welke typen organisaties worden opgenomen in een benchmark, zoals een land of een bedrijfstak. Bij sommige abonnementen ontvangt u gratis betaalde Industry Benchmarks.

 

Benchmarks weergeven en verbergen

Weergeven en verbergen

U kunt de benchmarks bekijken in de sectie Resultaten analyseren van enquêtes waarin u vragen met benchmarks hebt gebruikt.

Actie
Stappen
Benchmark weergevenKlik op Benchmark weergeven boven het vraagdiagram om uw resultaten te vergelijken met de benchmark die beschikbaar is voor die afzonderlijke vraag.
Benchmark verbergenKlik op Benchmark verbergen om uw resultaten voor de vraag weer te geven zonder de benchmark.
Alles weergeven of verbergenKlik op de pijl rechts van de knop voor benchmarks, zodat de optie voor het weergeven of verbergen van benchmarks voor alle vragen tegelijk wordt weergegeven.
Top 25% tonenDit is beschikbaar als u benchmarks koopt. Klik op de . rechts van een benchmark in de linkerzijbalk om een weergave toe te voegen die alleen de organisaties bevat waarvan de resultaten voorkomen in de top 25% van de benchmark.
Tip! U kunt Industry Benchmarks kopen voor specifieke vergelijkingsgroepen om te verfijnen welke typen organisaties worden opgenomen in een benchmark, zoals een land of een bedrijfstak.

Gedeelde enquêtes

Mensen kunnen benchmarks bekijken in enquêtes die door u worden gedeeld. Als u benchmarks kunt bekijken, kunnen zij dat ook.

 

Benchmarks analyseren

Diagramtypen

Nadat u het weergeven van benchmarks hebt ingeschakeld, klikt u boven de vraag met benchmarks op Diagramtype om het diagramtype van uw voorkeur te kiezen.

 • Een horizontaal of verticaal staafdiagram dat u een zij-aan-zij-vergelijking biedt van uw resultaten voor elke antwoordkeuze ten opzichte van elke antwoordkeuze in de benchmark.
 • Een boxplot van het gewogen gemiddelde van een bepaalde vraag afgezet tegen de kwartielen van de benchmark.
 • Een meterdiagram dat specifiek is voor de NPS-vraag die uw NPS vergelijkt met de NPS en de kwartielen van de benchmark.
 • Een dun ringdiagram dat specifiek is voor de top 2 boxscore.
 • Een horizontaal of verticaal staafdiagram dat specifiek is voor de top 2 boxscore.
Kwartielen gebruiken

Het box-and-whiskers-plotdiagram en het meterdiagram tonen de kwartielen van de benchmark. Als u weet tussen welke kwartielen u valt, ziet u precies hoe u presteert in vergelijking tot andere organisaties die in de benchmark zijn opgenomen.

KwartielBeschrijving
MinimumDe laagste score in de benchmark.
 • Als uw score tussen het minimum en het onderste kwartiel valt, bevindt uw organisatie zich in de onderste 25% van alle organisaties in de benchmark.
 • Als uw score tussen het onderste kwartiel en de mediaan valt, bevindt uw organisatie zich in de onderste 25-50% van alle organisaties in de benchmark.
 • Als uw score tussen de mediaan en het bovenste kwartiel valt, bevindt uw organisatie zich in de bovenste 50-75% van alle organisaties in de benchmark.
 • Als uw score tussen het bovenste kwartiel en het maximum valt, bevindt uw organisatie zich in de bovenste 25% van alle organisaties in de benchmark.
Onderste kwartiel75% van alle organisaties hebben scores die hoger zijn dan dit getal.
Mediaan50% van alle organisaties hebben scores die hoger zijn dan dit getal.
Bovenste kwartiel25% van alle organisaties hebben scores die hoger zijn dan dit getal.
MaximumDe hoogste score in de benchmark.

 

Top 2 boxscore

Top 2 boxscore is het percentage respondenten dat een van de twee belangrijkste antwoordopties voor een vraag heeft geselecteerd.

Bij elke geschikte vraag wordt het percentage weergegeven van uw respondenten dat de top twee aan antwoorden heeft gekozen, vergeleken met het percentage respondenten in de benchmark dat deze twee antwoorden heeft gekozen. U kunt uzelf zo gemakkelijk vergelijken met toonaangevende organisaties in uw bedrijfstak.

Top 2 boxscore gebruiken:

 1. Geef de benchmarks weer.
 2. Klik rechtsboven op de pagina op Diagramtype.
 3. Kies een van de Top 2 boxscore-diagrammen.
 4. Klik op Opslaan.

Top 2 boxscore is alleen beschikbaar voor Likert-schaalvragen met benchmarks, waarbij benchmarks moeten worden ingeschakeld om deze te gebruiken.

Een vergelijkingsregel toepassen

Als u een vergelijkingsregel toevoegt aan uw enquêteresultaten, kunt u verschillende reactiegroepen vergelijken met de benchmark.

Stel dat u bijvoorbeeld klantfeedback wilt vergelijken over twee verschillende winkellocaties:

 1. Voeg een meerkeuzevraag toe aan uw enquête waarmee u respondenten vraagt om een winkellocatie te selecteren die ze hebben bezocht.
 2. Pas een vergelijkingsregel toe op deze vraag.
 3. Blader door de vragen met benchmarks in uw enquête. Er wordt een zij-aan-zij-weergave getoond van de resultaten van deze twee winkels en de benchmark.
Benchmarkgegevens exporteren

Als u Industry Benchmarks hebt aangeschaft, kunt een CSV-bestand met onbewerkte benchmarkgegevens exporteren. Klik op . rechts van een benchmark in de linkerzijbalk en klik op CSV downloaden.

Beperkingen van analysehulpmiddelen

Als benchmarks zijn ingeschakeld, gedragen bepaalde analysefuncties zich mogelijk anders:

 • Benchmarkgegevens en diagrammen worden niet opgenomen in exports van uw enquêteresultaten, pagina's met gedeelde gegevens of gegevenstrends.
 • Als u een filterregel toevoegt, worden alleen uw enquêtegegevens gefilterd. De benchmarkgegevens worden niet gefilterd.
 • Als u een weergave opslaat terwijl benchmarks zijn ingeschakeld, worden de toegepaste filter- of weergaveregels op de normale wijze opgeslagen. De zichtbaarheid van benchmarks wordt geregeld met de knop direct boven het vraagdiagram en is niet afhankelijk van de toegepaste weergave.

Als u alle benchmarks verbergt, hebt u volledige toegang tot uw analysehulpmiddelen

 

Waarom zie ik geen benchmarks?

In de volgende gevallen worden er mogelijk geen benchmarks weergegeven of ziet u een weergavewaarschuwing:

 • Als u onderdeel bent van een team, kunt u benchmarks weergeven in enquêtes die met u zijn gedeeld, op voorwaarde dat de enquête-eigenaar benchmarks kan weergeven (u hoeft uw profiel niet te voltooien en u hoeft zich niet in te schrijven). Als u de enquête-eigenaar bent, kunt u geen benchmarks weergeven als u zich hebt uitgeschreven voor benchmarks of als u uw profiel niet hebt voltooid.
 • U kunt een benchmark niet bekijken als u het vraagtype hebt gewijzigd of als u het aantal antwoordopties voor de vraag hebt bewerkt.
 • U kunt een benchmark nog wel bekijken als u de vraagtekst hebt bewerkt. Maar uw vergelijkingen zijn mogelijk niet geldig voor de benchmarks, aangezien uw vragen misschien anders zijn geïnterpreteerd door uw respondenten dan door anderen die de vragen hebben gezien zoals deze oorspronkelijk zijn geschreven.
 • We werken met vereisten voor hoeveel benchmarkgegevens we nodig hebben om benchmarks weer te geven voor een bepaalde vraag. Zo garanderen we de anonimiteit en houden we de vergelijkingen nauwkeurig. We zijn hard bezig om dekking te bieden voor alle vragen waarbij benchmarks een optie zijn. U kunt in plaats daarvan de benchmark voor die vraag verbergen om uw resultaten weer te geven.
Benchmarks stellen u in staat uw resultaten te vergelijken met die van andere gebruikers die dezelfde vragen uit de vragenbank hebben gesteld als u. Het menu Benchmarks wordt weergegeven als er ten minste voor één vraag uit de vragenbank die u hebt gebruikt in uw enquête een benchmark beschikbaar is.

Ontvang antwoorden