SurveyMonkey

Matrixantwoorden verdwijnen of worden automatisch uitgeschakeld

Als de optie Geforceerde rangschikking ingeschakeld is bij een matrixvraag/vraag met beoordelingsvraag, verdwijnt het vorige antwoord als een respondent probeert dezelfde kolomkeuze voor een andere rij te kiezen. Deze instelling dwingt respondenten om alle rij-items te evalueren in relatie tot elkaar.

We stellen voor de vraagtekst te bewerken, zodat respondenten weten dat ze niet dezelfde beoordeling kunnen toekennen aan meer dan één rijkeuze.

U kunt deze functie uitschakelen door de vraag te bewerken en Geforceerde rangschikking uit te schakelen.

Stuit u bij het invullen van een enquête op dit probleem, neem dan contact op met de persoon die u de enquête heeft toegestuurd om hem of haar te laten weten dat u problemen hebt en niet verder kunt.