SurveyMonkey

Opgeschorte e-mailmachtigingen

Wij controleren uitgaande berichten van e-mailuitnodigingen om te voldoen aan industrienormen voor bounce- en spam- of misbruikpercentages. Help uw bounce- en misbruikpercentages laag te houden door ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik te lezen, zodat u weet wat wel en niet is toegestaan.

Nu en dan bestaat de kans dat een bericht dat u probeert te verzenden wordt gemarkeerd voor evaluatie en wordt aangeduid als In afwachting van goedkeuring. Na evaluatie geven wij berichten die voldoen aan ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik vrij of nemen wij contact met u op om eventuele problemen te bespreken. Berichten kunnen om enkele redenen worden gemarkeerd voor evaluatie:

  • Het bericht is automatisch als spam gemarkeerd door ons systeem. De meeste mensen beseffen niet dat e-mailberichten die ze verzenden, als spam kunnen worden beschouwd door e-mailclients of geadresseerden. Daarom hebben we enkele prima richtlijnen voor het vermijden van spamfilters opgesteld.
  • De uitschrijfkoppeling is niet duidelijk aangegeven of was verborgen in het bericht.

Als u de bounce- of misbruikpercentages overschrijdt, schorten wij mogelijk uw e-mailmachtigingen binnen SurveyMonkey op. U moet uw e-maillijsten opschonen om uw e-mailmachtigingen opnieuw te kunnen activeren. Het is uw verantwoordelijkheid om uw lijsten met e-mailadressen buiten SurveyMonkey op te schonen voordat u deze gebruikt op de site. Het is niet toegestaan om SurveyMonkey te gebruiken als methode voor het opschonen van uw lijsten met e-mailadressen.

  • Onbezorgbare e-mails: Wij controleren op hard bounces. Een harde bounce is een e-mailbericht dat is teruggestuurd naar de afzender en permanent niet-afleverbaar is. Dit kan komen vanwege een ongeldig e-mailadres of een e-mailserver die het SurveyMonkey-domein blokkeert. U kunt ontvangers met geweigerde e-mailadressen op elk gewenst moment bekijken binnen een e-mailuitnodiging.
  • Klachten over misbruik: E-mailproviders sturen ons het aantal geadresseerden die de e-mailuitnodigingen die u hebt verzonden via SurveyMonkey, handmatig markeren as spam. Het percentage van uw berichten dat is gemarkeerd als spam draagt bij aan uw misbruikpercentage. Dit percentage bevat geen bounces of mensen die afzien van deelname via de externe koppeling in het bericht. U kunt geen misbruikpercentages bijhouden binnen SurveyMonkey.

TIP! Als u direct een enquête wilt verzenden, kunt u een webkoppeling maken en de enquête verspreiden via uw eigen e-mailclient.