SurveyMonkey

Waarom treedt er een enquête-time-out op of wordt een pagina niet volledig geladen?

Als een enquêteontwerp zeer lang is met heel veel vragen, antwoordkeuzen of afbeeldingen op een enkele pagina, kan dit tot problemen met de laadtijd leiden.

  • Probeer de enquête op te splitsen in meerdere pagina’s.
  • Houd vragen van het type matrix/beoordelingsschaal of van het type matrix van vervolgkeuzemenu’s kort (minder dan 50 antwoordkeuzen).