SurveyMonkey

Respondenten kunnen mijn enquête niet voltooien

Controleer eerst of de enquêtekoppeling juist is die u hebt verzonden. Koppelingen zijn teken- en hoofdlettergevoelig, dus kan een extra spatie of een kleine letter in plaats van een hoofdletter tot een gebroken koppeling leiden.

  • Als u een verzamelprogramma voor webkoppelingen gebruikt, klikt u op de bijnaam hiervan in het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête. De juiste koppeling is boven aan de pagina te vinden.
  • Als u een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen gebruikt, wordt de juiste unieke koppeling automatisch verzonden als u het bericht verzendt.
  • Respondenten zien een bericht dat ze de enquête al hebben ingevuld
  • Respondenten worden gevraagd zich aan te melden bij SurveyMonkey
  • Respondenten zien een andere enquête, niet de mijne
  • Respondenten kunnen niet vooruit bladeren in de enquête
  • Respondenten krijgen een melding waarin staat dat de enquête is gesloten