SurveyMonkey

Berichten met herinneringen en een dankwoord verzenden

Nadat u een uitnodiging per e-mail hebt verzonden, kunt u contactpersonen (ook geadresseerden genoemd) met een bericht herinneren aan uw enquête en ze bedanken voor het invullen. U kunt op basis van de reactiestatus kiezen wie een follow-upbericht ontvangen.

Beheer follow-upberichten via het tabblad Overzicht van het verzamelprogramma.

Met herinneringen per e-mail vraagt u mensen die uw enquête nog niet hebben ingevuld om hiermee aan de slag te gaan, zodat u meer reacties kunt verzamelen.

Geautomatiseerde herinnering per e-mail: stuur een bepaald aantal uren of dagen nadat de eerste uitnodiging is verzonden een herinnering (verwar dit niet met het aantal uren of dagen nadat u de herinnering instelt). Als u later meer mensen uitnodigt, ontvangen zij ook uw e-mail met de herinnering.

Eenmalige herinnering per e-mail: stuur nu een e-mail met een herinnering of plan dit voor een specifieke datum en tijd. Als u later meer mensen uitnodigt, moet u handmatig een nieuwe herinnering per e-mail verzenden.

  • Geautomatiseerde herinnering per e-mail
  • Eenmalige herinnering per e-mail

Bedank mensen voor het invullen van uw enquête.

Geautomatiseerd dankwoord: stuur telkens wanneer iemand uw enquête voltooit automatisch een bedankbericht. Als u meer mensen uitnodigt voor uw enquête, ontvangen zij ook uw e-mail met dankwoord.

Eenmalige e-mail met dankwoord: stuur nu een eenmalige e-mail met een dankwoord of plan dit voor een specifieke datum en tijd.

  • Geautomatiseerde e-mail met dankwoord
  • Eenmalige e-mail met dankwoord

In het onderdeel Follow-upberichten van de sectie Overzicht van het verzamelprogramma worden de geautomatiseerde e-mails bijgehouden die u hebt ingesteld.

Als er geen follow-upberichten zijn gepland of als u ziet dat een bericht Momenteel uitgeschakeld is, betekent dit dat het geautomatiseerde bericht uitgeschakeld is. U kunt de e-mails inschakelen, bewerken of verwijderen door rechts naast het bericht op de drie stippen te klikken.

AIs u meer geadresseerden uitnodigt voor uw enquête, worden de door u ingestelde geautomatiseerde follow-upberichten toegepast op de extra mensen die u hebt uitgenodigd. Als u niet wilt dat extra geadresseerden follow-upberichten ontvangen, bewerkt u of verwijdert u de bestaande geautomatiseerde e-mails.