SurveyMonkey

Reactielimieten kunnen worden ingeschakeld om de enquête automatisch te sluiten zodra een bepaald aantal respondenten de enquête heeft ingevuld. Dit werd voorheen het maximale aantal reacties genoemd.

TIP! Gebruik deze verzamelprogramma-instelling om de algehele reactielimieten van het account te beheren. U kunt dit instellen voor elk verzamelprogramma dat u gebruikt.

Als u meerdere verzamelprogramma's hebt, moet u voor elk verzamelprogramma reactielimieten inschakelen om de enquête volledig te sluiten. Gebruik maar één verzamelprogramma voor uw enquête om een limiet voor de hele enquête in te stellen.

Reactielimieten inschakelen:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma en open de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
  3. Schakel Reactielimieten in.
  4. Voer het gewenste maximale aantal reacties in.
  5. Klik op Bericht voor gesloten enquête bewerken. Zodra het maximum is bereikt, krijgt iedereen die probeert toegang tot de enquête te krijgen de melding Gesloten te zien.

TIP! Als deze optie niet in uw verzamelprogramma staat, kunt u dit Help-artikel doornemen. Dit gaat over het type verzamelprogrammadat u gebruikt. U kunt ook limieten instellen voor specifieke vragen door gebruik te maken van quota.

Alle reacties (ongeacht de reactiestatus) tellen voor uw reactielimiet.

Mogelijk ontvangt u één of enkele reacties boven het maximum omdat elke respondent die de enquête invult nadat het maximale aantal is bereikt de enquête nog steeds kan verzenden.

Stel bijvoorbeeld dat het maximale aantal is ingesteld op 100 en u al 99 reacties hebt geregistreerd. Als twee personen tegelijk toegang tot de enquête krijgen, is de eerste persoon die gereed is de honderdste respondent. De andere respondent kan de enquête nog steeds afmaken, zodat er in totaal 101 reacties worden verzameld voor de enquête.

Als u zowel Reactielimieten als een uiterste datum en tijd instelt, wordt het verzamelprogramma gesloten zodra een van beide limieten wordt bereikt.