SurveyMonkey

De grootte en lay-out van vragen wijzigen

U kunt de positie of opmaak van vragen op een pagina wijzigen om vragen naast elkaar weer te geven of op verschillende delen van de pagina.

U kunt als volgt de lay-out van de vragen aanpassen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik op een vraag om deze te bewerken.
 3. Klik op het tabblad Opties.
 4. Klik op Vraaglay-out aanpassen.
 5. Configureer de opties op de vereiste wijze.
 6. Klik op Opslaan.

De beschikbare lay-outopties variëren afhankelijk van het vraagtype dat u bewerkt.

Optie
Beschrijving
Plaatsing van vraagU kunt kiezen uit de volgende opties:
 • Vraag op nieuwe rij starten (standaard): de vraag wordt direct onder de vorige vraag weergegeven.
 • Vraag naast de vorige vraag plaatsen: de vraag wordt naast de vorige vraag weergegeven.
Breedte van vraagVragen vullen standaard de paginabreedte volledig op. U kunt het percentage veranderen voor de pagina die door de vraag wordt opgevuld. De breedte van de vraag wordt dynamisch aangepast in verhouding tot de breedte van de pagina. Of u kunt een vast aantal pixels voor de breedte instellen. Dit verandert niet bij een andere paginabreedte.
Tussenruimte voor vragenVoeg extra tussenruimte toe boven, rechts, onder of links van de vraag. Voer de waarde in pixels in.
Breedte van labelsU kunt de labelbreedte aanpassen voor elk vraagtype dat een rijlabel links van de antwoordvelden heeft, zoals meerdere tekstvakken. Kies hiervoor welk percentage van de totale vraagbreedte u met het label wilt opvullen.
Breedte van tekstvakkenU kunt de grootte van de vragen van enkelvoudige tekstvakken, meerdere tekstvakken en commentaarvakken aanpassen door een tekenbreedte te kiezen: hoeveel tekens passen in de breedte van het tekstvak. Deze selectie heeft geen gevolgen voor het aantal tekens dat de respondent in het veld kan invoeren.

Lay-out van vragen op mobiele apparaten. Om te zorgen dat respondenten de best mogelijke ervaring hebben, stellen we automatisch bepaalde lay-outopties in wanneer u deelneemt aan een enquête op een tablet of een mobiel apparaat. Als u de vragen bijvoorbeeld naast elkaar hebt gerangschikt, wordt dit op kleinere schermen verschoven naar een vraag per rij.

U kunt de manier wijzigen waarop de antwoordkeuzen voor een meerkeuzevraag of vragen van het type Selectievakje worden gerangschikt.

U kunt als volgt de lay-out van antwoordkeuzen wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik op een meerkeuzevraag of een vraag van het type Selectievakje om deze te bewerken.
 3. Klik op het tabblad Opties.
 4. Selecteer De lay-out wijzigen van hoe keuzen worden weergegeven.
 5. Selecteer de gewenste lay-outoptie.
  • 1 kolom
  • 2 kolommen
  • 3 kolommen
  • Horizontaal
 6. Klik op Opslaan.

Wanneer de instelling Eén vraag per keer wordt ingeschakeld, kan de vraaglay-out niet worden gewijzigd. Dit geldt niet voor vragen van het type Meerkeuze en Selectievakje.