SurveyMonkey

Vraag met meerdere tekstvakken

Meerdere tekstvakken

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Met de vraag van het type Meerdere tekstvakken kunt u meerdere reacties op vragen met open einde verzamelen via een enkele vraag. U kunt deze vraag ook configureren om alleen numerieke gegevens te verzamelen.

Dit vraagtype toevoegen:

  1. Sleep Meerdere tekstvakken vanuit de sectie Bouwen naar uw enquête.
  2. Voer de tekst van de vraag in.
  3. Voer de labels van uw voorkeur voor elk tekstvak in.
  4. Configureer de overige opties.
  5. Klik op Opslaan.

Selecteer Alleen numerieke gegevens toestaan als mensen moeten antwoorden met een positief of negatief geheel getal. Alleen cijfers (inclusief 0) en het minteken (-) worden geaccepteerd.

Als deze instelling is toegepast, zien respondenten een foutmelding als ze andere tekens invoeren, zoals komma’s, decimalen, breuken of procenttekens. U kunt de foutmelding aanpassen die respondenten te zien krijgen als een antwoord niet wordt geaccepteerd.

Tip: als u wilt dat mensen getallen met decimalen invoeren die binnen een specifiek bereik vallen, kunt u een vraag van het type Enkel tekstvak gebruiken.

Bij deze optie moet het totaal van alle antwoorden een door u gedefinieerde vaste som zijn. Voor meer informatie: Een vaste som vereisen

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Aangezien er zoveel validatieopties zijn voor dit vraagtype, moet u de vraagtekst en foutberichten aanpassen zodat respondenten weten hoe zij de vraag correct kunnen beantwoorden.

Als u uw resultaten bekijkt in het gedeelte Resultaten analyseren, klikt u op Reacties naast een label van een willekeurig tekstvak om een lijst met alle reacties op vragen met open einde voor dat tekstvak te bekijken.

Klik op Antwoorden van respondenten bekijken onder een opmerking om naar de individuele reactie van de respondent te springen.

Met de functies voor tekstanalyse kunt u terugkerende woorden of thema's in reacties op open vragen identificeren en hieraan tags toevoegen.

Als u de optie Alleen numerieke gegevens toestaan hebt geselecteerd, berekenen wij het gemiddelde voor elk tekstvak.

Het gemiddelde wordt als volgt berekend:

Som van numerieke antwoorden
------------------------------<br> Totale aantal reacties