SurveyMonkey

Bij het ontwerpen van uw enquête kunt u verschillende logicaopties gebruiken om het gedrag van uw enquête te bepalen en de kwaliteit van uw gegevens te vergroten.

Logicafunctie
Beschrijving
Logica voor overslaan van pagina'sLaat enquêtedeelnemers vanaf bepaalde pagina's naar specifieke bestemmingspagina's verderop in de enquête springen.
Logica voor het overslaan van vragenLaat respondenten naar een toekomstige vraag of pagina in de enquête springen op basis van hun antwoord op een eerdere vraag met gesloten einde.
DiskwalificatielogicaGebruik logica voor overslaan om gediskwalificeerde respondenten naar een aangepaste diskwalificatiepagina te sturen als zij bepaalde antwoordkeuzen selecteren.
Geavanceerd vertakkenPas logica toe op basis van meerdere voorwaarden: de antwoorden van een respondent, aangepaste gegevens van contactpersonen, aangepaste variabelen of de enquêtetaal. Als wordt voldaan aan de criteria die u definieert in uw voorwaarden, kunt u respondenten naar een toekomstig punt in uw enquête laten verspringen, vragen weergeven of verbergen, pagina's weergeven of verbergen en het foutbericht aanpassen.
Randomisatie van pagina'sRoteer, verwissel of geef bepaalde pagina's in willekeurige volgorde weer in uw enquête om het 'volgorde-effect' te minimaliseren en de algehele kwaliteit van de gegevens te verbeteren.
Randomisatie van vragenRoteer, verwissel of geef vragen of reeksen van vragen in willekeurige volgorde weer om het 'volgorde-effect' te minimaliseren en de algehele kwaliteit van de gegevens te verbeteren.
Randomisatie van blokkenGroepeer pagina's van uw enquête in blokken en voeg logica toe voor het roteren, verwisselen of in willekeurige volgorde weergeven van de blokken om het 'volgorde-effect' te minimaliseren.
Reacties doorsturenNeem meerdere antwoordkeuzes mee van de ene vraag naar de andere op basis van de selecties van de respondenten. Met deze functie kunt u van breder geformuleerde vragen overgaan naar specifieke vragen die relevanter zijn voor de respondent en die bruikbaarder zijn voor uw onderzoek.
QuotaSluit uw enquête automatisch nadat u een bepaald percentage reacties hebt ontvangen.
Aangepaste variabelenHoud informatie van respondenten bij via de webkoppeling die u hen toestuurt om toegang tot de enquête te krijgen. Wij geven u een voorbeeld-URL die u kunt aanpassen nadat u uw ontwerp hebt voltooid.
Vragen en antwoorden overnemenVoeg antwoordtekst van een vorige vraag toe in een vraag verderop in de enquête.
Geavanceerd overnemen van vragen en antwoordenVoeg tekst in vanuit een antwoord van een respondent, via aangepaste variabelen of via aangepaste gegevens van contactpersonen verderop in de enquête.