SurveyMonkey

Vragen toevoegen en bewerken

Nadat u uw enquête heeft gemaakt en een naam heeft gegeven, kunt u uw vragen instellen. Bestaande vragen bewerken, is gemakkelijk. Klik gewoon op de vraag die u wilt bewerken.

Een geanimeerde GIF die laat zien hoe u een vraag kunt toevoegen via slepen en neerzetten

Wanneer u een nieuwe vraag aan uw enquête toevoegt, worden alle bewerkingsopties weergegeven. U kunt de vraag dus volgens uw wensen instellen.

Een compleet nieuwe eigen vraag maken:

 1. Ga op het tabblad Enquête ontwerpen naar de sectie Bouwen van de zijbalk.
 2. Zoek het vraagtype dat u aan uw enquête wilt toevoegen. Plaats de muiswijzer op een vraagtype om een voorbeeld en meer informatie weer te geven.
 3. Voeg een vraag toe aan uw enquête. Plaats deze met slepen-en-neerzetten of plaats de muiswijzer op de vraag en klik op Toevoegen om de vraag aan het einde van uw enquête te plaatsen.
 4. Typ de vraagtekst en antwoordkeuzen en controleer de beschikbare opties en instellingen.
 5. Klik op Opslaan.

Als u al vragen heeft geschreven buiten SurveyMonkey of als u deskundige hulp wilt om ervoor te zorgen dat u de juiste vragen stelt, zijn er een nog enkele manieren om vragen aan uw enquête toe te voegen.

U kunt de Vragenbank gebruiken als u wilt kiezen uit honderden vooraf geschreven vragen die door enquêtedeskundigen zijn ontworpen. Sommige vragen in de Vragenbank zijn voorzien van benchmarks, zodat u uw resultaten kunt vergelijken met bedrijfstakgemiddelden.

Als u sommige van uw enquêtevragen al buiten SurveyMonkey heeft geschreven, kunt u tijd besparen door de vragen en antwoorden massaal te plakken.

Beschikbare talen: deze functie is alleen beschikbaar als u SurveyMonkey in het Engels, Spaans, Frans, Portugees, Duits of Nederlands gebruikt.

Als u niet zeker weet welk vraagtype u moet gebruiken, kunnen we helpen. We kunnen uw vraagtekst analyseren en een vraagtype aanbevelen.

Vraagtypevoorspelling gebruiken:

 1. Klik op +Nieuwe vraag op de pagina Enquête ontwerpen.
 2. Typ uw vraagtekst en wij stellen automatisch een vraagtype voor en werken de weergave vervolgens bij. Gebruik het vervolgkeuzemenu om het vraagtype handmatig bij te werken, indien nodig.
 3. Typ de antwoordkeuzen en controleer de beschikbare opties en instellingen.
 4. Klik op Opslaan.

Er zijn aanvullende instellingen die u kunt configureren via de tabbladen Bewerken, Opties, Logica en Kopiëren.

 • Bewerken
 • Opties
 • Logica
 • Kopiëren

Tip: voor meer informatie over de specifieke opties en instellingen die voor de afzonderlijke vraagtypen beschikbaar zijn, kunt u hier zoeken naar het artikel over uw vraagtype.

Een geanimeerde GIF die laat zien hoe u het vraagtype kunt wijzigen

Als u een vraag bewerkt, kunt u het vraagtype wijzigen via vervolgkeuzemenu's rechts van de vraagtekst.

Als op een vraag logica voor het overslaan van vragen wordt toegepast of als voor een vraag al reacties zijn verzameld, kunt u het vraagtype niet wijzigen. U kunt bovendien alleen bepaalde antwoordopties verbergen die bij die vraag horen.

Het is niet mogelijk om van en naar de volgende vraagtypen over te schakelen:

Een antwoord verbergen

U kunt antwoordkeuzen, rijkeuzen en kolomkeuzen toevoegen, verwijderen of verbergen met de knoppen die rechts van de desbetreffende velden worden weergegeven:

Pictogram
Beschrijving
Toevoegen - hiermee kunt u een nieuwe antwoordkeuze, rijkeuze of kolomkeuze toevoegen.
Verwijderen - hiermee kunt u de desbetreffende antwoordkeuze, rijkeuze of kolomkeuze verwijderen. Deze optie is alleen beschikbaar als er voor de vraag nog geen reacties zijn verzameld.
🚫Verberg de corresponderende antwoordkeuze, rijkeuze of kolomkeuze, zodat deze niet wordt weergegeven bij toekomstige respondenten. Deze optie is alleen beschikbaar als er voor de vraag reacties zijn verzameld.

Tip: als u een groot aantal antwoordkeuzen heeft, klikt u op + Meerdere antwoorden om alle antwoorden te plakken en kopiëren.