SurveyMonkey

Vragen kopiëren en plakken

Als u de vragen voor uw enquête buiten SurveyMonkey hebt geschreven, kunt u alle vragen en antwoordkeuzen tegelijk in SurveyMonkey kopiëren en plakken in plaats van elke vraag afzonderlijk te moeten toevoegen.

Met deze optie kunt u eenvoudig vraagtypen invoeren (alleen vragen van het type enkelvoudig tekstvak en meerkeuze), zodat u snel aan de slag kunt met het opstellen van uw enquête. Nadat u de eerste vragen op deze manier hebt toegevoegd, kunt u complexere bewerkingen uitvoeren en meer vraagtypen toevoegen aan uw enquête.

Vragen kopiëren en plakken:

  1. Klik op de pagina Enquête ontwerpen op Vragen kopiëren en plakken. Deze optie wordt weergegeven onder de knop Nieuwe vraag toevoegen op elke enquêtepagina.
  2. Voer in het linkertekstvak uw eerste vraag in.
    • Als u een meerkeuzevraag maakt, voert u de vraagtekst in op een eigen regel met daar direct onder elke antwoordkeuze op een eigen regel.
    • Als u een vraag van het type enkelvoudig tekstvak maakt, voert u de vraagtekst in op een eigen regel.
  3. Druk tweemaal op Enter en begin met een nieuwe vraag. Elke vraag moet worden gescheiden door een blanco regel.
  4. In de sectie Voorbeeld weergeven kunt u een realtime voorbeeld weergeven van de vragen die u toevoegt.
  5. Wanneer u klaar bent met het invoeren van vragen, klikt u op Vragen toevoegen om ze aan uw enquête toe te voegen en door te gaan met het opstellen van uw enquête. U kunt verschillende vraagtypen toevoegen, het vraagtype bewerken of wijzigen van vragen die u hier hebt toegevoegd, de enquêtetitel wijzigen, het enquêtethema wijzigen, RTF-opmaak toevoegen en meer.
Afbeelding van de plek waar u vragen kunt kopiëren en plakken in SurveyMonkey. Er is een gebied om een voorbeeld weer te geven en vragen toe te voegen.