SurveyMonkey

Toegankelijkheid wanneer u SurveyMonkey gebruikt

SurveyMonkey weet hoe belangrijk toegankelijkheid op het web is. Daarom kunt u enquêtes maken die voldoen aan de Sectie 508- en WCAG2-richtlijnen. In dit artikel beschrijven we hoe u toegankelijke enquêtes maakt en hoe u een schermlezer gebruikt om in SurveyMonkey-enquêtes te navigeren.

Als u een toegankelijk thema gebruikt en de checklist voor toegankelijke enquêtes volgt, werken alle enquêtevraagtypen bij mensen die de enquête invullen met een schermlezer. Dit betekent dat u SurveyMonkey kunt gebruiken om toegankelijke enquêtes op te stellen die voldoen aan de normen van Sectie 508 en WCAG2.

Sectie 508 is een Amerikaanse federale wet die vereist dat alle elektronische en informatietechnologie die door de federale overheid wordt gebruikt, toegankelijk is voor mensen met beperkingen.

WCAG2 is een set technische richtlijnen om webcontent toegankelijker te maken. WCAG2 omvat een set criteria om te testen of dit is gelukt.

Een toegankelijke enquête is een enquête die zo is ontworpen dat mensen met problemen op het vlak van horen, bewegen, zien en cognitieve vaardigheden deze kunnen voltooien.

 • Bij toegankelijke enquêtes kunnen respondenten een hulpmiddel voor schermvergroting gebruiken om de enquête te voltooien.
 • Een toegankelijke enquête bevat de vereiste tekstelementen waarmee respondenten moeiteloos door een enquête kunnen navigeren en deze kunnen voltooien met behulp van een schermlezer en een tekst-naar-spraaksysteem (TTS, text-to-speech).
 • Een toegankelijke enquête kan worden ingevuld met spraakherkenningssoftware.
 • Voor het voltooien van een toegankelijke enquête is geen muis of toetsenbord vereist.

Toegankelijke standaardthema’s bevatten de juiste hoeveelheid kleurcontrast en helderheid om onze enquêteontwerpen voor de meeste mensen toegankelijk te maken, onder wie mensen die kleurenblind zijn.

Ons standaardenquêtethema, Traditioneel, is niet compatibel met Sectie 508-normen. Gebruik een thema uit de onderstaande lijst en zorg dat u de kleuren of stijlinstellingen niet wijzigt om een toegankelijke enquête te ontwerpen.

De volgende standaardthema’s voldoen aan de Sectie 508-normen:

Standaardthema’sKlassieke thema’s
 • Traditioneel
 • Noordpool
 • IJsberg
 • Pastel
 • Aqua
 • Houtskool

Tip: zoek het pictogram voor toegankelijke enquêtes als u een thema kiest.

We raden aan om geen wijzigingen aan te brengen in de standaardthema’s die voldoen aan Sectie 508, zodat u uw enquêtes zo toegankelijk mogelijk houdt. Als u een aangepast thema maakt, moet u een hulpprogramma als Tanaguru Contrast-Finder gebruiken om te zorgen dat kleurcombinaties voldoen aan de WCAG-normen voor contrastverhouding.

Controleer de volgende vereisten als u enquêtes toegankelijk wilt houden:

De klassieke enquête-indeling gebruiken De klassieke enquête-indeling met the thema Traditioneel is het meest geschikt voor mensen die een schermlezer gebruiken om een enquête in te vullen. De indelingen Eén vraag per keer en Gesprek zijn niet volledig toegankelijk.

Gebruik alleen toegankelijke vraagtypen en instellingen.

Vermijd de volgende vraagtypen en instellingen:

 • Matrix van vervolgkeuzemenu’s
 • Klikoverzichtvraag
 • Pagina voor het accepteren van betalingen
 • Meertalige enquêtes: mensen met een schermlezer kunnen geen voorkeurstaal selecteren in het vervolgkeuzemenu
 • De instelling Geforceerde rangschikking voor een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal

Alle andere vraagtypen en instellingen zijn toegankelijk.

Voeg alternatieve tekst toe voor afbeeldingen en video's. Als u de enquête toegankelijk wilt maken voor mensen die schermlezers gebruiken, vereist Sectie 508 dat er een tekstequivalent is voor alle niet-tekstelementen, zoals afbeeldingen en video’s. Deze alternatieve tekst kan worden toegevoegd aan het alt-kenmerk van de afbeelding of in de context om de afbeelding heen (als een bijschrift). En omdat schermlezers geen afbeeldingen kunnen lezen, gebruiken ze alternatieve tekst.

U kunt beschrijvende alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen in uw enquête. Klik op de koppelingen hieronder om stap voor stap te zien hoe u alternatieve tekst voor elk afbeeldingstype toevoegt:

Als u een video toevoegt aan uw enquête, zorg dan voor ondertiteling bij de video.

Houd de sterretjes voor vereiste vragen. Standaard wordt er een sterretje naast de vraag weergegeven als een vraag een vereiste vraag is. Schakel deze optie niet uit. Vertel respondenten in de enquête-inleiding dat een sterretje betekent dat een vraag vereist is.

Wijzig de sterrenscore pictogrammen naar zwart. Als u een toegankelijk thema gebruikt en een sterrenscore vraag toevoegt, wijzigt u de pictogramkleur in zwart voor een goed contrast. U ziet een vervolgkeuzemenu met kleuren wanneer de vraag wordt bewerkt.

Schrijf duidelijke foutberichten. Als respondenten een ongeldig antwoord op een vraag invullen waarop antwoordvalidatie is toegepast of als ze een vereiste vraag overslaan, wordt er een foutmelding boven de tekst weergegeven. Pas de fouttekst aan, zodat het voor mensen duidelijk is hoe ze de vraag kunnen beantwoorden op een manier waarop ze kunnen doorgaan.

Bewerk geen standaardnavigatielabels. De navigatieknoppen hebben standaard de labels Vorige, Volgende en Gereed. Deze werken uitstekend in schermlezers.

Neem geen afbeeldingen op die knipperen of flitsen. Als u animaties in uw enquête gebruikt, moeten die voldoen aan de duurvereisten voor vernieuwen.

Plaats tekstvelden in de buurt van rijlabels. Als een rijlabel ver van het tekstveld staat, kan dat leiden tot problemen met de hulpmiddelen voor schermvergroting die worden gebruikt door respondenten die slecht zien. Bij meerdere tekstvakken, contactinformatie of vragen van het type matrix/beoordelingsschaal, past u de vraagindeling aan, zodat de labels en antwoordkeuzen dicht bij elkaar in de buurt staan.

Gebruik paginatitels voor Kop 2 (K2). Als u een K2 in uw koprangschikking wilt gebruiken, schakelt u paginatitels in.

Gebruik de uitnodiging per e-mail of het verzamelprogramma Webkoppeling om uw enquête te verzenden. Andere typen verzamelprogramma's zijn niet toegankelijk.

Beveilig uw enquête niet met een wachtwoord. De pagina voor het invoeren van een wachtwoord is niet toegankelijk.

 • JAWS
 • NVDA
 • VoiceOver
 • TalkBack

De meeste vraagtypen zijn compatibel met schermlezers (u vindt de uitzonderingen in de Checklist voor toegankelijke enquêtes. Voor een optimale invulervaring raden we aan dat u de recentste versie van onze ondersteunde browsers gebruikt.

De volgende tabel beschrijft waar elk kopniveau voor staat in een SurveyMonkey-enquête. Raadpleeg de handleiding voor de schermlezer van uw voorkeur voor informatie over navigatie in online formulieren en online enquêtes.

KopniveauBeschrijving
Kop 1Enquêtetitel
Kop 2Paginatitels
Kop 3Paginabeschrijving
Kop 4Navigeren tussen foutmeldingen en vragen in een enquête
 • Als u een enquête invult, kunt u uw schermlezer gebruiken om te navigeren in de lijst met vragen door tussen elementen op kopniveau 4 te bewegen.
 • Als er foutmeldingen worden weergegeven als een pagina wordt ingediend, kunt u met uw schermlezer navigeren op kopniveau 4, zodat u van de ene naar de andere vraag met foutmeldingen kunt gaan.

SurveyMonkey-enquêtes maken geen gebruik van kopniveau 5 en 6.

SurveyMonkey zet zich in om mensen te helpen enquêtes te maken die toegankelijk zijn. Als u feedback hebt over hoe we het beter kunnen doen, vult u het feedbackformulier over SurveyMonkey-toegankelijkheid in.

Houd er rekening mee dat we mogelijk niet rechtstreeks op uw feedback reageren. We zorgen er wel voor dat uw opmerkingen en suggesties het juiste team bereiken.