SurveyMonkey

U vindt het totale aantal reacties op uw enquête op het tabblad Overzicht van uw enquête. Een enquêtereactie is de inzending van een enquête door één respondent, ongeacht of deze de enquête heeft voltooid of alleen gedeeltelijk ingevuld.

Reacties worden vastgelegd in het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête als respondenten op de navigatieknoppen klikken in de enquête.

  • De reacties worden geregistreerd als een respondent een pagina van de enquête voltooit en op de knop Volgende klikt om naar de volgende pagina te gaan.
  • De reacties worden geregistreerd als een respondent de enquête voltooit en op de knop Gereed klikt.

Als respondenten op Volgende of Klaar klikken en ze hebben een vereiste vraag niet beantwoord of ze hebben een vraag met validatie niet juist beantwoord, krijgen ze een foutbericht te zien. Hun reacties worden pas geregistreerd als ze de vraag beantwoorden en nogmaals op Volgende of Klaar klikken om de pagina in te dienen.

Op het tabblad Individuele reacties van uw enquêteresultaten heeft elke reactie één van de volgende statussen:

Status
Beschrijving
VolledigDe respondent heeft alle vereiste vragen beantwoord en op Gereed geklikt op de laatste pagina van de enquête.
Onvolledig of gedeeltelijkDe respondent heeft ten minste één antwoord ingevoerd en op ten minste één enquêtepagina op Volgende geklikt, maar niet op Gereed op de laatste pagina van de enquête.
GediskwalificeerdRespondenten hebben een antwoordoptie geselecteerd waardoor ze werden gediskwalificeerd op basis van logica voor overslaan in de enquête.
overquotaTen minste één van de antwoordkeuzen van de respondent overschreed het gekozen quotum.

Respondenten met voltooide reacties hebben mogelijk vereiste vragen overgeslagen in de enquête als gevolg van de logica in uw enquêteontwerp. Bovendien worden respondenten die vragen hebben overgeslagen die niet vereist waren, ook geteld als voltooide reacties.

Tip: hoewel reactiestatussen niet worden opgenomen in exports, kunt u uw enquêteresultaten filteren op reactiestatus of de mate van voltooiing om resultaten op reactiestatus te exporteren.