SurveyMonkey

Betaalde functie: reactiekwaliteit is beschikbaar voor een beperkt aantal klanten bij sommige betaalde abonnementen.

Reactiekwaliteit gebruikt zelflerende systemen om uw enquêteresultaten te scannen en reacties van een lage kwaliteit te markeren. Als een enquêtedeelnemer bijvoorbeeld onzin invult in een vak voor opmerkingen of elke vraag beantwoordt met optie A, markeren we die reactie. Zo kunt u zich richten op enquêtegegevens van hoge kwaliteit.

Als u de status Reactiekwaliteit wilt bekijken, moet de enquête in het Engels zijn, meer dan 50 reacties hebben en de reactiestatus moet Voltooid zijn. De kwaliteit van enquêtereacties die eerder dan 2 maart 2020 zijn verzameld, kan niet worden gecontroleerd.

  • Reactiekwaliteit is niet beschikbaar voor onvolledige reacties.
  • Reactiekwaliteit is niet beschikbaar als de eindpagina van uw enquête respondenten doorstuurt naar een panel van derden.

Als u reacties koopt via SurveyMonkey Audience, wordt er op een andere manier omgegaan met de kwaliteit van reacties.

Reactiekwaliteit inschakelen:

  1. U moet zich hebben ingeschreven voor Automatische inzichten.
  2. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  3. Klik in de sectie Inzichten van de linkerzijbalk onder Reactiekwaliteit op Aan. Het scannen van uw enquêtereacties kan enkele minuten duren.

Als uw enquête nog steeds nieuwe reacties verzamelt, scannen we om de 24 uur automatisch opnieuw de reactiekwaliteit.

Als uw reacties zijn gescand, kunt u door individuele reacties schuiven om te zoeken naar reacties die zijn gemarkeerd als Lage kwaliteit.

  • Als u ook vindt dat de reactie van gebrekkige kwaliteit is en deze uit uw resultaten wilt verwijderen, kunt u op Verwijderen klikken. Dit kan niet ongedaan kan worden gemaakt.
  • Als u denkt dat een reactie ten onrechte is gemarkeerd, klikt u op Markering verwijderen om de markering en het markeringstype te verwijderen. Zo kunnen we in de toekomst reacties ook nauwkeuriger markeren.

Onze zelflerende systemen zijn getraind op het detecteren van enkele verschillende typen enquêtereacties van gebrekkige kwaliteit:

MarkeringstypeBeschrijving
VloekenDe reactie bevat een vloek- of scheldwoord.
PatroonMeerdere vragen zijn snel beantwoord met dezelfde antwoordoptie. De respondent koos bijvoorbeeld optie B voor elke vraag.
MatrixpatroonDe respondent beantwoordde een matrixvraag in een patroon. De respondent heeft bijvoorbeeld optie A voor rij 1 gekozen, optie B voor rij 2, optie A voor rij 3, enzovoort.
AfraffelenDe respondent bracht minder tijd op een pagina door dan verwacht. We gebruiken een typische leessnelheid om te berekenen hoe lang een respondent gemiddeld over een pagina zou moeten doen.
OnzinDe reactie bevat tekst die hoofdzakelijk bestaat uit onzinwoorden zoals "asdfjkl".
LengteDe reactie is aanzienlijk korter dan andere reacties.
Geen volledig woordDe reactie bevat een antwoord van één teken dat geen woord is.
Gekopieerd en geplakt antwoordDe reactie komt overeen met de vraagtekst.

Als u een CSV-, XLS- of SPSS-bestand exporteert, verschijnen uw gemarkeerde reacties in een afzonderlijk bestand. Uw bestand met de reactiekwaliteit toont de respondent-ID en markeringstypen voor reacties die zijn gemarkeerd als Lage kwaliteit.

U kunt ook het filter Reactiekwaliteit gebruiken om reacties weer te geven die zijn gemarkeerd als Lage kwaliteit.

Bèta! Als u SurveyMonkey-reacties koopt via SurveyMonkey Audience, worden gemarkeerde reacties met een lage kwaliteit automatisch gedetecteerd, verwijderden en vervangen door nieuwe voltooide reacties.

Als u een Contribute- of Rewards-respondent bent en uw volledige reactie wordt gemarkeerd als lage kwaliteit, kunt u geen beloning innen en geen tegoed verdienen voor het invullen van de enquête.