SurveyMonkey

Respondenten hebben vereiste vragen overgeslagen

Terwijl respondenten een enquête invullen, registreren we hun antwoorden telkens als ze op de knop Volgende klikken en doorgaan naar een nieuwe pagina in de enquête. Vragen die een respondent niet heeft beantwoord, worden gemarkeerd als overgeslagen in het gedeelte Resultaten analyseren.

Zelfs als u een vraag vereist maakt, merkt u mogelijk tijdens de analyse van de resultaten dat respondenten de vraag hebben overgeslagen. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan gebeuren:

Als u logica voor overslaan hebt opgenomen in uw enquête-ontwerp, laat u respondenten mogelijk vereiste vragen overslaan. Zelfs als een respondent een vraag nooit bereikt vanwege logica voor overslaan, wordt de vraag toch als overgeslagen weergegeven in de individuele reactie.

Als een respondent de enquête verlaat alvorens op de knop Gereed te klikken, bereikt de respondent mogelijk nooit sommige van uw vereiste vragen.

Als u nieuwe vereiste vragen hebt toegevoegd aan uw enquête nadat u bent begonnen met het verzamelen van reacties, hebben de eerste respondenten deze vragen mogelijk niet gezien. Bekijk de tijdstempel van uw eerste individuele reacties om te zien wanneer deze zijn geregistreerd.