SurveyMonkey

Hoe gemiddelden worden berekend

Bij de volgende vraagtypen wordt een gemiddelde of gewogen gemiddelde berekend: Zie de artikelen hierna voor meer informatie over hoe we gemiddelden berekenen voor elk vraagtype: