Uitnodigingen per sms-bericht ontvangen

Artikel

Uitnodigingen per sms-bericht ontvangen

Als u een enquête wilt invullen via een sms-bericht, tikt u op de koppeling in het sms-bericht om de enquête te openen in een mobiele browser.

Wie heeft deze enquête verzonden?

Een SurveyMonkey-gebruiker heeft u een uitnodiging per sms-bericht gestuurd om deel te nemen aan een enquête. De afzender moet zijn of haar bedrijfsnaam in het sms-bericht opnemen.

SurveyMonkey biedt verschillende manieren om enquêtes te verzenden via e-mail, webkoppeling, sms-bericht en meer.

Hoe bent u aan mijn telefoonnummer gekomen?

SurveyMonkey-gebruikers geven hun eigen lijst met telefoonnummers op. We vragen alle gebruikers om te bevestigen dat ze gemachtigd zijn om contact op te nemen met deze telefoonnummers voordat ze uitnodigingen per sms-bericht kunnen verzenden en we vereisen dat ze hun bedrijfsnaam opnemen om zichzelf te identificeren.

Hoe schrijf ik me uit?

Als u zich wilt uitschrijven, antwoordt u in een willekeurige enquêtetaal met STOP op de oorspronkelijke uitnodiging per sms-bericht. Met deze algemene uitschrijving wordt u uitgeschreven voor alle toekomstige sms-berichten van SurveyMonkey-gebruikers.

Hoe schrijf ik me weer in?

Als u zich opnieuw wilt inschrijven voor sms-berichten die via SurveyMonkey worden verzonden, stuurt u een sms-bericht met de tekst START in een willekeurige enquêtetaal naar 296-93.

Hoe kan ik spam of misbruik melden?

Alle enquêtes moeten voldoen aan ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik . Als u zich zorgen maakt dat een bericht dat u via SurveyMonkey hebt ontvangen, mogelijk spam is, neemt u contact met ons op om een klacht te melden.