m

Matrixantwoorden verdwijnen of worden automatisch uitgeschakeld

Als de optie Geforceerde rangschikking is ingeschakeld bij een matrix/beoordelingsschaal, verdwijnt het vorige antwoord als een respondent probeert dezelfde kolomkeuze voor een andere rij te kiezen. Deze instelling dwingt respondenten om alle rijitems te evalueren in relatie tot elkaar.

Wij stellen voor de vraagtekst te bewerken, zodat respondenten weten dat ze niet dezelfde beoordeling kunnen toekennen aan meer dan één rijkeuze.

U kunt deze functie uitschakelen door de vraag te bewerken en Geforceerde rangschikking uit te schakelen.

Als u een enquête invult en op dit probleem stuit, neem dan contact op met de persoon die u de enquête heeft toegestuurd om hem of haar te laten weten dat u problemen hebt en niet verder kunt.

Ontvang antwoorden