m

Respondenten kunnen mijn enquête niet voltooien

Controleer eerst of de enquêtekoppeling juist is die u hebt verzonden. Koppelingen zijn teken- en hoofdlettergevoelig, dus kan een extra spatie of een kleine letter in plaats van een hoofdletter tot een gebroken koppeling leiden.

  • Als u een verzamelprogramma voor webkoppelingen gebruikt, klikt u op de bijnaam hiervan in het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête. De juiste koppeling is boven aan de pagina te vinden.
  • Gebruikt u een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen, dan wordt automatisch de juiste unieke koppeling verzonden als u het bericht opstuurt.

Veelvoorkomende problemen

Respondenten krijgen een bericht te zien waarin staat dat ze de enquête al hebben ingevuld
  • Ga na of u Meerdere reacties hebt in- of uitgeschakeld. Het is mogelijk dat sommige respondenten dezelfde computer gebruiken om de enquête in te vullen. Om dit mogelijk te maken, moet u Meerdere reacties inschakelen.
  • Ga na of u Antwoorden bewerken hebt in- of uitgeschakeld. Het is mogelijk dat de respondent een enquête al heeft ingediend en probeert deze te bewerken.
  • Als u Uitnodiging per e-mail hebt gebruikt, kunnen respondenten een koppeling gebruiken die door iemand anders is doorgestuurd. Verzamelprogramma's voor Uitnodiging per e-mail kunnen hoogstens één reactie per e-mailadres registreren. U moet dus nieuwe geadresseerden toevoegen.

Als u bewerkingen uitvoert in een verzamelprogramma, hoeven respondenten alleen op de koppeling te klikken die u al hebt verzonden om toegang tot de enquête te krijgen. De URL verandert niet, dus u hoeft geen nieuwe koppeling te sturen.

Respondenten wordt gevraagd zich aan te melden bij SurveyMonkey

Ga na of in uw verzamelprogramma Meerdere reacties is in- of uitgeschakeld. Als u één reactie per computer toestaat, worden respondenten mogelijk naar een webpagina van SurveyMonkey gestuurd als zij proberen uw enquête opnieuw te openen. Op deze pagina worden ze bedankt voor deelname aan de enquête en ontvangen ze informatie over onze site. Als respondenten op een koppeling klikken om een enquête te maken of deel te nemen aan een SurveyMonkey Contribute-enquête, dan moeten ze zich mogelijk aanmelden bij SurveyMonkey.

Respondenten zien een andere enquête, niet de mijne

Als respondenten worden gevraagd hoeveel frisdrank ze drinken, hoe vaak ze televisiekijken, hoeveel ze verdienen of wat hun politieke opvattingen zijn, hebben ze waarschijnlijk op een koppeling voor het programma Contribute van SurveyMonkey geklikt. 

Bij respondenten wordt de Contribute-advertentie in de volgende situaties weergegeven:

  • In uw verzamelprogramma is de optie Meerdere reacties uitgeschakeld en de respondent heeft uw enquête al ingevuld.
  • Een respondent krijgt een koppeling doorgestuurd van de uitnodiging per e-mail voor iemand anders—Verzamelprogramma's voor e-mailuitnodigingen kunnen hoogstens één reactie per e-mailadres registreren.

U kunt de eindpagina van de enquête bewerken om respondenten om te leiden naar een URL van uw keuze zodra ze de enquête hebben afgerond. Zo worden respondenten niet doorgestuurd naar onze pagina Contribute.

U kunt u een aangepast dankwoord opstellen, zodat respondenten weten wanneer uw enquête is afgelopen.

Respondenten kunnen niet vooruit bladeren in de enquête

Als u logica voor overslaan in uw enquêteontwerp hebt opgenomen, kan een vraag of een pagina logica bevatten die respondenten terugleidt in de enquête. U moet uw enquêteontwerp bewerken om dit probleem op te lossen. Zorg ervoor dat respondenten uitsluitend vooruit worden geleid in een enquête. Anders kunnen zij in een oneindige lus terechtkomen.

Nadat u het ontwerp van een live enquête hebt bewerkt, worden respondenten die meedoen aan uw enquête mogelijk teruggestuurd naar het begin als uw enquête wordt vernieuwd. Ze hoeven alleen maar op de koppeling te klikken die u al hebt verzonden om toegang tot de bijgewerkte enquête te krijgen. De URL verandert niet, dus u hoeft geen nieuwe koppeling te sturen.

Respondenten krijgen een melding waarin staat dat de enquête is gesloten

Controleer of u een einddatum en -tijd of reactielimieten hebt ingesteld. Als de datum is verstreken of het maximumaantal reacties is bereikt, hebben respondenten geen toegang meer tot uw enquête. U kunt het bericht over de gesloten enquête bewerken of deze instellingen uitschakelen.

Lees deze tips als uw respondenten problemen melden bij het openen of voltooien van uw enquête.

Ontvang antwoorden