m

Statussen van enquêtereacties

U kunt het totale aantal reacties op uw enquête bekijken op het tabblad Overzicht van de enquête. Een enquêtereactie is de inzending van een enquête door één respondent, ongeacht of deze de enquête heeft voltooid of alleen gedeeltelijk ingevuld.

Reacties worden vastgelegd in het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête als respondenten op de navigatieknoppen klikken in de enquête.

  • Reacties worden vastgelegd als een respondent een pagina van de enquête voltooit en op de knop Volgende klikt om door te gaan naar de volgende pagina.
  • Reacties worden vastgelegd als een respondent de enquête voltooit en op de knop Gereed klikt.

Als een respondent op Volgende of Gereed klikt terwijl hij of zij heeft een vereiste vraag onbeantwoord heeft gelaten of een vraag met validatie niet correct heeft beantwoord, worden de reacties op die pagina pas vastgelegd nadat zij de vraag hebben beantwoord en opnieuw op Volgende of Gereed hebben geklikt zodat de pagina met succes wordt ingediend.

Statussen van afzonderlijke reacties

Op het tabblad Afzonderlijke reacties van uw enquêteresultaten heeft elke reactie een van de volgende statussen:

Status
Beschrijving
VolledigDe respondent heeft alle vereiste vragen beantwoord en op Gereed geklikt op de laatste pagina van de enquête.
Onvolledig of GedeeltelijkDe respondent heeft ten minste één antwoord ingevoerd en op ten minste één enquêtepagina op Volgende geklikt, maar niet op Gereed op de laatste pagina van de enquête.
GediskwalificeerdDe respondent heeft een vraag beantwoord die hem of haar diskwalificeerde vanwege logica voor overslaan in de enquête.
Overschreden quotumTen minste één van de antwoordkeuzen van de respondent heeft het gekozen quotum overschreden.

Respondenten met volledige reacties hebben mogelijk vereiste vragen overgeslagen in de enquête vanwege logica in uw enquêteontwerp. Bovendien omvatten volledige reacties respondenten die vragen hebben overgeslagen die niet vereist waren.

TIP! Hoewel de reactiestatussen niet worden opgenomen in exports, kunt u uw enquêteresultaten filteren op reactiestatus of volledigheid om resultaten te exporteren op reactiestatus.

Reactielimieten

Met een BASIS-abonnement kunt u een onbeperkt aantal reacties verzamelen, maar u kunt alleen de eerste 100 reacties voor elke enquête bekijken

Het EXTRA-maandabonnement omvat 1000 enquêtereacties per maandelijkse factureringscyclus voor alle enquêtes samen. Er gelden extra kosten per reactie als het aantal van 1000 wordt overschreden.

Voor meer informatie: Reactielimieten en kosten voor extra reacties

Een enquêtereactie is de inzending van een enquête door één respondent, ongeacht of deze de enquête heeft voltooid of alleen gedeeltelijk ingevuld. Op het tabblad Afzonderlijke reacties van uw enquêteresultaten heeft elke reactie een van de volgende statussen: Volledig, Gedeeltelijk, Gediskwalificeerd of Overschreden quotum.

Ontvang antwoorden