m

Statussen van enquêtereacties

U vindt het totale aantal reacties op uw enquête in het tabblad Overzicht van uw enquête. Een enquêtereactie is de inzending van een enquête van één respondent, of ze de enquête nu geheel of gedeeltelijk hebben voltooid.

De reacties worden geregistreerd in de sectie Resultaten analyseren van uw enquête als respondenten op de navigatieknoppen in de enquête klikken.

  • De reacties worden geregistreerd als een respondent een pagina van de enquête voltooit en op de knop Volgende klikt om naar de volgende pagina te gaan.
  • De reacties worden geregistreerd als een respondent de enquête voltooit en op de knop Klaar klikt.

Als respondenten op Volgende of Klaar klikken en ze hebben een vereiste vraag niet beantwoord of ze hebben een vraag met validatie niet juist beantwoord, krijgen ze een foutbericht te zien. Hun reacties worden pas geregistreerd als ze de vraag beantwoorden en nogmaals op Volgende of Klaar klikken om de pagina in te dienen.

Individuele reactiestatussen

In het tabblad Individuele reacties van uw enquêteresultaten heeft elke reactie één van de volgende statussen:

Status
Omschrijving
VoltooidRespondenten hebben alle vereiste vragen die ze te zien kregen beantwoord en op de laatste pagina van de enquête op Klaar geklikt.
Onvolledig of GedeeltelijkRespondenten hebben ten minste één antwoord ingevoerd en op ten minste één enquêtepagina op Volgende geklikt. Ze hebben echter niet op de laatste pagina van de enquête op Klaar geklikt.
GediskwalificeerdRespondenten hebben een antwoordoptie geselecteerd waardoor ze werden gediskwalificeerd op basis van logica voor overslaan in de enquête.
Over quotumTen minste één van de antwoordkeuzen van de respondent overschreed het gekozen quotum.

Respondenten met voltooide reacties hebben mogelijk vereiste vragen overgeslagen in de enquête als gevolg van de logica in uw enquêteontwerp. Daarnaast bevatten voltooide reacties respondenten die niet-vereiste vragen hebben overgeslagen.

Tip! Hoewel reactiestatussen niet zijn opgenomen in exports, kunt u uw enquêteresultaten filteren op reactiestatus of de mate van voltooiing om resultaten op reactiestatus te exporteren.
Een enquêtereactie is de inzending van een enquête van één respondent, of ze de enquête nu geheel of gedeeltelijk hebben voltooid. In het tabblad Individuele reacties van uw enquêteresultaten heeft elke reactie één van de volgende statussen: Voltooid, Gedeeltelijk, Gediskwalificeerd of Over quotum.

Ontvang antwoorden