m

Regels gebruiken voor het maken van aangepaste rapporten

Maak bij het analyseren van uw enquêteresultaten gebruik van regels om weergaven van uw gegevens te maken die u kunt delen. U kunt resultaten filteren, vergelijken en weergeven om trends en patronen in uw gegevens te bekijken.

U kunt als volgt een aangepast rapport maken:

1. Pas regels toe op uw gegevens.

Markeer gedeelten van uw enquêteresultaten met behulp van regels:

  • Filteren - Concentreer u op een specifieke subset van uw gegevens op basis van bepaalde criteria, zoals vraag en antwoord, metagegevens van respondenten of groep of afdeling.
  • Vergelijken - Selecteer twee of meer antwoordkeuzen voor een specifieke vraag om een vergelijking naast elkaar te bekijken van hoe mensen die deze antwoordkeuzen hebben geselecteerd de rest van de enquête hebben beantwoord.
  • Weergeven - Geef alleen de resultaten weer van bepaalde vragen in de enquête.

2. Maak een opgeslagen weergave.

Met weergaven kunt u een een specifieke combinatie van regels opslaan. U kunt een opgeslagen weergave maken door op +Opslaan als te klikken in het gedeelte Opgeslagen weergaven.

3. Pas uw diagrammen aan.

U kunt aangepaste diagrammen maken en de vormgeving van uw gegevens perfectioneren alvorens die te delen.

4. Deel uw gegevens.

Klik op de pijl omlaag rechts van de opgeslagen weergaven en kies Weergave delen. Hierdoor er wordt een koppeling gegenereerd zodat u de resultaten van uw enquête online kunt delen. De weergave van de door u aangepaste diagrammen wordt opgeslagen, terwijl de gegevens in real-time worden bijgewerkt wanneer u reacties verzamelt.

Als u klaar bent met het verzamelen van reacties en u de rapporten offline wilt verspreiden, kunt u ook de resultaten van de enquête exporteren.

Filter uw gegevens met Regels. Sla vervolgens Weergaven op om ze te exporteren of delen.

Ontvang antwoorden