m

Tekstanalyse en woordcloud

Betaalde functie: U hebt een betaald plan nodig als u Tekstanalyse wilt gebruiken.

Tekstanalyse maakt kwalitatief onderzoek sneller en gemakkelijker doordat belangrijke termen worden gemarkeerd en u reacties op open vragen kunt categoriseren. De mogelijkheid om te analyseren wat uw respondenten zeggen, geeft u inzicht in hun houding, gedrag, punten van zorg, motivatie en cultuur.

Cloudweergave en lijstweergave

In de Cloudweergave worden de belangrijkste woorden en zinsneden die uw respondenten hebben gebruikt, weergegeven in een woordcloud. Hoe groter de puntgrootte van de woorden, des te belangrijker of significanter het woord is. In de Lijstweergave worden de woorden die worden weergegeven in de Cloudweergave geordend van hoogste aantal tot laagste aantal. Klik op een woord om alle reacties te bekijken waarin dat woord voorkomt.

U hebt ongeveer 20 reacties of meer nodig voordat belangrijke woorden of zinsneden worden getoond in de weergaven. Als u meer dan 5000 reacties hebt, werkt de functie mogelijk niet naar behoren.

TIP! Wij markeren opvallende woorden, niet veelvoorkomende woorden. De woordfrequentie is niet de primaire factor. Stel dan 100 zeggen, "Ik wil..." Het belangrijke woord is dan wat volgt en de zinsnede 'Ik wil' wordt dan ook niet als belangrijk of uniek gemarkeerd.

Een woordcloud exporteren

U kunt een woordcloud exporteren als PNG-afbeeldingsbestand.

De woordcloud voor een bepaalde vraag met een open einde exporteren:

 1. Klik boven aan de vraag op Exporteren.
 2. Selecteer Woordcloud.
 3. Bewerk eventueel de bestandsnaam en klik op Exporteren.
 4. Klik onder EXPORTS in de linkerzijbalk op de export om het bestand te downloaden naar uw computer. Exports worden hier 14 dagen lang opgeslagen.

Categorieën maken

Op het tabblad Mijn categorieën kunt u categorieën maken voor het taggen van reacties op trefwoord:

 1. Klik op +Nieuwe categorie.
 2. Voer een naam in voor uw categorie en kies een kleur om u te helpen deze te onderscheiden van andere categorieën.
 3. Ga naar het tabblad Reacties om reacties te selecteren.
 4. Klik op Categoriseren als... en selecteer de categorie.
 5. Klik op Filteren op categorie om alleen reacties te bekijken die voor een specifieke categorie zijn gemarkeerd.

Nadat u uw reacties hebt gecategoriseerd, wordt op het tabblad Mijn categorieën het aantal reacties weergegeven dat u per categorie hebt getagd, zodat u kwantitatieve analyses kunt uitvoeren.

Categorieën exporteren

U kunt reacties op open vragen exporteren, evenals de categorieën waarmee u deze hebt gelabeld. Als u enquêteresultaten wilt exporteren, hebt u een geldig geavanceerd plan nodig.

Eén enkele vraag exporteren

Eén enkele vraag exporteren:

 1. Klik boven aan de vraag op Exporteren.
 2. Selecteer Overzichtsgegevens van vragen.
 3. Kies een exportindeling (PDF, XLS of CSV).
 4. Selecteer Reacties op open vragen opnemen.
 5. Klik op Exporteren. Hierdoor exporteert u alle reacties op open vragen en categorieën waarmee u deze voor de desbetreffende vraag hebt gelabeld.
TIP! Het is niet mogelijk om antwoorden te exporteren op basis van een bepaalde categorie. Als u de reacties hebt gefilterd op categorie en vervolgens de vraag exporteert, worden alle antwoorden en alle categorieën geëxporteerd. Als u exporteert in een XLS- of CSV-indeling, kunt u antwoorden filteren en verwijderen in uw spreadsheetsoftware.
Alle vragen exporteren

Het kan zijn dat u Tekstanalyse hebt toegepast op meerdere vragen met een open einde en dat u alle vragen tegelijk wilt exporteren.

Alle vragen exporteren:

 1. Klik boven aan de pagina Resultaten analyseren op Alles exporteren.
 2. Selecteer Alle overzichtsgegevens.
 3. Kies een exportindeling (PDF, XLS of CSV).
 4. Selecteer Reacties op open vragen opnemen.
 5. Klik op Exporteren. Hierdoor exporteert u alle reacties op open vragen en categorieën waarmee u deze voor de desbetreffende vraag hebt gelabeld.
TIP! Exports van alle reactiegegevens bevatten echter geen Tekstanalyse-categorieën. U moet het exporttype Alle overzichtsgegevens gebruiken.
Gebruik de functie Tekstanalyse om belangrijke woorden en zinsneden in opmerkingen in open reacties te bekijken en te categoriseren.

Ontvang antwoorden