m

Uw enquête insluiten op een website

Verzamelprogramma's voor websites stellen u in staat enquêtereacties te verzamelen van mensen die een pagina van uw website bezoeken. Bezoekers kunnen deelnemen aan uw enquête zonder uw site te verlaten. U hoeft alleen een klein script te kopiëren en in de HTML van de webpagina te plakken.

Een verzamelprogramma voor websites maken:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Kies Ingesloten op website. Als u al een verzamelprogramma voor uw enquête hebt, klikt u op Nieuw verzamelprogramma toevoegen in de rechterbovenhoek van de lijst met verzamelprogramma's en selecteert u Verzamelprogramma voor websites.
 3. Kies een type verzamelprogramma voor websites: Ingesloten enquête, Uitnodigingspop-up of Enquêtepop-up.
 4. Bewerk de weergaveopties op het tabblad Thema en klik op Volgende.
 5. Bewerk verzamelprogrammaopties op het tabblad Opties en klik op Volgende.
 6. Kopieer het script van het tabblad Installeren en plak het in uw webpagina.

Nadat u het verzamelprogramma hebt gemaakt, kunt u de instellingen op elk gewenst moment aanpassen op de tabbladen Thema en Opties. Als u wijzigingen aanbrengt in uw enquêteontwerp of in uw verzamelprogrammaopties, wordt het script op het tabblad Installeren niet gewijzigd. U hoeft het scripts slechts eenmaal te installeren.

Verzamelprogramma's voor websites worden uitsluitend op desktopbrowsers weergegeven, niet op mobiele apparaten of tablets.

Typen verzamelprogramma's voor websites

U kunt een enquête insluiten in een pagina op uw site, een enquête-uitnodiging weergeven als mensen een specifieke pagina van uw site bezoeken of de enquête weergeven als mensen een specifieke pagina van uw site bezoeken.

Ingesloten enquête

Als u een enquête insluit op een pagina van uw website of blog kunnen bezoekers rechtstreeks vanaf uw website deelnemen aan uw enquête. Iedereen die de pagina met de ingesloten enquête bezoekt, krijgt de enquête te zien op de pagina zelf, in de door u opgegeven afmetingen.

U kunt de vormgeving van uw enquête aanpassen en bekijken op het tabblad Thema:

 • Breedte en hoogte: Gebruik de schuifregelaar om op te geven hoeveel pixels breed of hoog de enquête moet zijn.
 • Randkleur: Wijzig de kleur van de benedenrand. U kunt de kleuren boven aan de enquête bewerken door naar Enquête ontwerpen te gaan en op THEMA'S te klikken.
 • SurveyMonkey-branding verbergen: U kunt de tekst "Mogelijk gemaakt door SurveyMonkey" aan de onderrand verbergen (betaalde functie).
Uitnodigingspop-up

U kunt een uitnodiging om deel te nemen aan uw enquête weergeven in een modaal venster op specifieke pagina's van uw site. De uitnodiging biedt mensen dan de keuze om deel te nemen aan uw enquête of om dit niet te doen. Als ze ervoor kiezen om uw enquête in te vullen, wordt er een nieuw browsertabblad geopend.

U kunt de vormgeving van uw uitnodiging aanpassen en bekijken op het tabblad Thema:

 • Koptekst: Een goede koptekst trekt de aandacht van de lezer en is maximaal 2 regels lang. U kunt de tekst bewerken, maar niet het lettertype, de tekengrootte of de tekstkleur.
 • Bericht: Een goed bericht geeft het doel van de enquête aan in één tot drie korte zinnen. U kunt de tekst bewerken, maar niet het lettertype, de tekengrootte of de tekstkleur.
 • Primaire knop: Met deze knop wordt de enquête geopend. U kunt de tekst op de knop, de kleur van de knop en de tekstkleur van de knop bewerken.
 • Secundaire knop: Met deze knop wordt het uitnodigingsvenster gesloten. De uitnodiging wordt niet opnieuw weergegeven als de webpagina wordt geopend in dezelfde browser. U kunt de tekst op de knop, de kleur van de knop en de tekstkleur van de knop bewerken.
 • Randkleur: Een rand helpt uw uitnodiging te doen opvallen. U kunt de randkleur bewerken en deze aanpassen aan de vormgeving van uw site.
 • Breedte en hoogte: Gebruik de schuifregelaar om op te geven hoeveel pixels breed of hoog de uitnodiging moet zijn.
 • Steekproefpercentage: Kies het percentage bezoekers dat u wilt uitnodigen. Wij maken gebruik van cookies om te voorkomen dat de uitnodiging wordt weergegeven als een gebruiker een enquête al heeft ingevuld of heeft afgewezen. Als iemand die cookies verwijdert of uw site bezoekt via een browser die cookies blokkeert, is het verzamelprogramma niet in staat om te verifiëren of deze gebruiker de enquête al heeft ingevuld of afgewezen.
 • SurveyMonkey-branding verbergen: U kunt de tekst "Mogelijk gemaakt door SurveyMonkey" aan de onderrand verbergen (betaalde functie).
Enquêtepop-up

U kunt uw enquête weergeven in een modaal venster op specifieke pagina's van uw site. Bezoekers kunnen dan de enquête invullen zonder de webpagina te hoeven verlaten.

U kunt de vormgeving van uw enquête aanpassen en bekijken op het tabblad Thema:

 • Koptekst: Deze koptekst wordt in de bovenrand weergegeven. U kunt de tekst bewerken, maar niet het lettertype, de tekengrootte of de tekstkleur.
 • Breedte en hoogte: Gebruik de schuifregelaar om op te geven hoeveel pixels breed of hoog de enquête moet zijn.
 • Randkleur: De rand helpt uw enquête te doen opvallen. U kunt de randkleur bewerken en deze aanpassen aan de vormgeving van uw site.
 • Steekproefpercentage: Kies het percentage bezoekers aan wie u de enquête wilt voorleggen. Wij maken gebruik van cookies om te voorkomen dat de enquête wordt weergegeven als een gebruiker een enquête al heeft ingevuld of heeft afgewezen. Als iemand die cookies verwijdert of uw site bezoekt via een browser die cookies blokkeert, is het verzamelprogramma niet in staat om te verifiëren of deze gebruiker de enquête al heeft ingevuld of afgewezen.
 • SurveyMonkey-branding verbergen: U kunt de tekst "Mogelijk gemaakt door SurveyMonkey" aan de onderrand verbergen (betaalde functie).

Verzamelprogramma-opties

Bij gebruik van een verzamelprogramma voor websites moet u zich ervan bewust zijn dat de volgende verzamelprogrammaopties niet beschikbaar zijn:

 • Ingesloten enquêtes hebben geen optie Eindpagina enquête.
 • Er is geen optie voor meerdere reacties bij verzamelprogramma's van het type Verzamelprogramma's voor websites. Respondenten kunnen de enquête slechts eenmaal per browser invullen.
 • Op dit moment is Realtime-resultaten niet beschikbaar voor verzamelprogramma's van het type Verzamelprogramma's voor websites.
TIP! Als u respondenten wilt toestaan om uw enquête meerdere keren in te vullen, maakt u een webkoppeling voor uw enquête en post u deze op uw site.

SurveyMonkey-branding verbergen:

U kunt op het tabblad Thema's de tekst "Mogelijk gemaakt door SurveyMonkey" verbergen in het verzamelprogramma (betaalde functie).

Als u de SurveyMonkey-branding in de enquête zelf wilt verbergen, gaat u naar Enquête ontwerpen en klikt u links in de zijbalk op OPTIES.

Modale vensters

Uitnodigingspop-ups en Enquêtepop-ups zijn geen standaard pop-upvensters. In plaats daarvan wordt de uitnodiging of enquête weergegeven in een modaal venster als gebruikers een specifieke pagina van uw site bezoeken.

Modale vensters zijn kleine venster die boven op een webpagina zweven. Bij modale vensters hoeven gebruikers geen nieuwe pagina te laden en ze hebben geen last van de pop-upblokkering. Bij het invullen van een enquête in een modaal venster blijven respondenten op uw webpagina.

Veel websites gebruiken modale vensters om gebruikers in staat te stellen zich aan te melden bij hun accounts of om waarschuwingen of meldingen weer te geven op een webpagina.

Installatiehandleiding

Als u een verzamelprogramma voor websites op uw website wilt installeren, hebt u enige kennis van HTML en toegang tot de broncode van de website nodig. Neem voor meer hulp contact op met de ontwikkelaar van uw site.

Stap 1: Zoek de code op het tabblad Installeren

Nadat u een verzamelprogramma voor websites hebt gemaakt, zoekt u de installatiecode op het tabblad Installeren.

De installatiecode bevat verschillende regels JavaScript. Alles in het vak dat begint met <script> en eindigt met </script>, is uw installatiecodefragment. De installatiecode bevat een unieke id die overeenkomt met het verzamelprogramma voor websites.

Het tabblad Installeren wordt pas weergegeven nadat u instellingen hebt opgeslagen op de tabbladen Thema en Opties. U kunt deze instellingen op elk gewenst moment bewerken zonder dat dit van invloed is op de installatiecode.

Stap 2: Kopieer en plak het codefragment in uw webpagina

Zorg ervoor dat u het fragment niet bewerkt. Kopieer alles in het vak op het tabblad Installeren dat begint met <script> en eindigt met </script>.

U kunt dezelfde installatiecode gebruiken op meerdere pagina's, maar u kunt niet dezelfde code gebruiken voor verschillende verzamelprogramma's of verschillende enquêtes.

Plak de onbewerkte code in de juiste pagina's op uw site:

 • Ingesloten enquête: Kopieer en plak het script in de HTML op de plek waar u de enquête wilt weergeven op uw pagina.
 • Uitnodigingspop-up of enquêtepop-up: Kopieer en plak het script in uw HTML direct vóór uw afsluitende tag </body>.

Als u sjablonen gebruikt om op dynamische wijze pagina's voor uw site te genereren (bijvoorbeeld met behulp van Ruby, Python, PHP, ASP of een vergelijkbare technologie), kunt u het fragment met de installatiecode in een eigen bestand plakken en dit vervolgens opnemen in uw paginaopmaak.

Stap 3: Ga naar uw website

Nadat de installatiecode is toegevoegd aan uw site, laadt u de relevante pagina's van uw site met geïnstalleerd fragment.

Uw enquête wordt weergegeven in desktopbrowsers, maar niet op mobiele apparaten of tablets.

 • Ingesloten enquête: U zou nu de enquête op de pagina moeten zien.
 • Uitnodigingspop-up of enquêtepop-up: Afhankelijk van het steekproefpercentage dat u hebt gekozen, moet u wellicht de pagina vernieuwen.

U kunt controleren of de code correct is toegevoegd door naar uw verzamelprogramma voor websites te gaan. De blauwe melding om u eraan te herinneren dat u de JavaScript moet installeren om de widget op uw site te kunnen bekijken zou niet langer moeten worden weergegeven.

WordPress

U kunt de installatiecode voor het verzamelprogramma voor websites op uw pagina wordpress.org (niet wordpress.com) gebruiken. U moet een beheerder (of een superbeheerder zijn als u een wordpress.org netwerk met meerdere sites hebt) om de code te kunnen toevoegen aan uw pagina.

Verzamelprogramma's voor websites stellen u in staat enquêtereacties te verzamelen van mensen die een pagina van uw website bezoeken. Kopieer en plak het codefragment op uw webpagina om een enquête op te nemen op uw site of om de enquête of enquête-uitnodiging weer te geven als mensen een specifieke pagina bezoeken.

Ontvang antwoorden