Een enquête invullen op een schermlezer

U kunt SurveyMonkey gebruiken om toegankelijke enquêtes op te stellen die voldoen aan de Section 508-normen. Meer informatie: 508-conformiteit

Koppen

De volgende tabel beschrijft waar elk kopniveau voor staat in een SurveyMonkey-enquête.

KopniveauBeschrijving
Kop 1Enquêtetitel
Kop 2Paginatitel
Kop 3Paginabeschrijving
Kop 4Navigeren tussen vragen in een enquête
Kop 5Foutberichten
 

Houd er rekening mee dat kopniveau 5 (foutberichten) voor kopniveau 4 (vraagtekst) komt. Wanneer u een enquête wilt maken, kunt u uw schermlezer gebruiken om de lijst met vragen weer te geven door te navigeren tussen elementen op kopniveau 4. Als er foutberichten worden weergegeven wanneer er een pagina wordt verzonden, kunt u uw schermlezer gebruiken om te navigeren op kopniveau 5, zodat u kunt verplaatsen tussen vragen waarbij er een fout is opgetreden.

Kopniveau 6 wordt momenteel niet gebruikt in SurveyMonkey-enquêtes.

Voorbeeldenquête

Onze toegankelijkheidsenquêtetest omvat alle enquête-elementen voor WCAG2-conformiteit op het niveau AA.

Lees informatie over wat elk kopniveau vertegenwoordigt in een SurveyMonkey-enquête en geef een voorbeeld weer van een toegankelijke enquête die in SurveyMonkey is gemaakt.

Ontvang antwoorden