m

Tags toevoegen aan reacties

Tags maken en toevoegen

U kunt tags maken en gebruiken om reacties op een vraag met tekstantwoorden te categoriseren.

Als u tags hebt toegewezen aan uw reacties, zijn deze zichtbaar op het tabblad Overzichtsgegevens van vragen of wanneer u afzonderlijke reacties bekijkt.

Een tag maken:

 1. Schuif in de sectie Resultaten analyseren naar een vraag met tekstantwoorden.
 2. Ga naar het tabblad Tags.
 3. Klik op +Nieuwe tag.
 4. Voer een naam in voor uw tag en kies een kleur om de tag gemakkelijk te herkennen.
 5. Klik op Opslaan.

Tags toevoegen aan reacties:

 1. Ga naar het tabblad Reacties.
 2. Gebruik de selectievakjes om reacties te selecteren.
 3. Klik op Tags toevoegen en selecteer de tags die u op de geselecteerde reacties wilt toepassen.
 4. Klik op Toepassen.

Tags beheren

Als u tags hebt toegevoegd aan uw reacties, kunt u op het tabblad Tags het totale aantal tags bekijken dat u voor de vraag hebt gemaakt. Op dit tabblad kunt u ook tags bewerken en verwijderen.

Als u een tag wilt verwijderen, klikt u in het tabblad Reacties op Tags toevoegen naast een reactie en deselecteert u de tag die u wilt verwijderen.

U kunt een tag alleen toepassen op een vraag waaraan deze is toegevoegd. Als u dezelfde tag wilt gebruiken voor een andere vraag, moet u een afzonderlijke tag toevoegen voor die vraag.

Filteren op tags

U kunt tekstantwoorden binnen een vraag of binnen uw hele enquête filteren op tag.

Binnen een vraag filteren

Als u binnen een vraag op tags filtert, geeft u alle reacties op die vraag met een specifieke tag weer. Geef bijvoorbeeld alle reacties met de tag Follow-up weer.

U kunt ook reacties zonder tags weergeven.

Filteren op tags binnen een vraag:

 1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Schuif naar een vraag met een tekstantwoord.
 3. Ga naar het tabblad Reacties.
 4. Klik op Filteren op tags.
 5. Selecteer welke tags u wilt weergeven.
 6. Klik op Toepassen.
Filteren binnen een hele enquête

Als u filtert binnen een hele enquête, geeft u antwoorden op elke vraag uit uw enquête weer van mensen die op een vraag met een specifieke tag hebben geantwoord. Dit is bijvoorbeeld het geval als u reacties met de tag Klacht hebt en u wilt bekijken hoe deze mensen hebben gereageerd op de rest van de enquête.

Als u wilt filteren binnen een hele enquête, maakt u een filterregel voor filteren op tag.

Tags exporteren

U kunt reacties op open vragen en toegevoegde tags exporteren. Als u enquêteresultaten wilt exporteren, hebt u een betaald abonnement nodig.

Een afzonderlijke vraag exporteren

Een afzonderlijke vraag met bijbehorende tags exporteren:

 1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Schuif naar een vraag met een tekstantwoord.
 3. Klik bovenaan de vraag op Opslaan als.
 4. Selecteer Overzichtsgegevens van vragen.
 5. Kies de exportindeling: PDF, XLS of CSV.
 6. Selecteer Reacties op open vragen opnemen.
 7. Klik op Exporteren.
Alle vragen exporteren

Als u reacties op meerdere vragen met tekstantwoorden van tags hebt voorzien, kunt u alle vragen met tags tegelijk exporteren.

Alle vragen en bijbehorende tags exporteren:

 1. Klik rechts bovenaan de pagina Resultaten analyseren op Opslaan als.
 2. Kies Bestand exporteren en selecteer vervolgens Alle overzichtsgegevens.
 3. Kies de exportindeling: PDF, PPT, XLS of CSV.
 4. Selecteer Reacties op open vragen opnemen.
 5. Klik op Exporteren.
Een tag exporteren

Alle reacties met een specifieke tag exporteren:

 1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Maak een filterregel voor het filteren op tags.
 3. Maak een weergaveregel om de afzonderlijke vraag weer te geven.
 4. Maak een opgeslagen weergave die beide regels bevat.
 5. Exporteer de opgeslagen weergave.
Maak tags voor het categoriseren van reacties op vragen met een open einde.

Ontvang antwoorden