m

Ondersteunde HTML

Uw enquêteontwerp

Voor de opmaak van uw enquêtes kunt u geen HTML gebruiken. Wel hebt u toegang tot de RTF-editor voor de opmaak van tekst en om afbeeldingen, video's of hyperlinktekst toe te voegen.

HTML-opmaak was beschikbaar in onze oude ontwerphulpprogramma, dus misschien ziet u wel wat HTML in sommige bestaande enquêtes als u al een tijdje een klant bent van SurveyMonkey. Als u echter een vraag bewerkt die HTML bevat, wordt slechts een deel van de HTML-codes ondersteund wanneer u de wijzigingen opslaat.

Ondersteunde codes

Als u een vraag bewerkt die bestaande HTML bevat, worden alleen de volgende codes ondersteund wanneer u de wijzigingen opslaat. U ontvangt een melding als uw tekst codes bevat die niet worden ondersteund. Alle codes die niet in de onderstaande lijst worden vermeld, worden uit de vraag verwijderd wanneer u klikt op de optie Opslaan. Klik op Annuleren om uw oorspronkelijke aangepaste vraagopmaak te behouden.

CodeBeschrijving
aAnker of koppeling Staat tevens de kenmerken href en target toe.
b, strongVet
bigGroter lettertype
brNieuwe regel
captionBijschrift bij tabel
centerGecentreerde alinea
codeCode-/typmachineschrift
colEen kolom met een colgroup-element. Ook het kenmerk span is toegestaan.
colgroupEen groep met een of meer kolommen
divDocumentscheiding
i, emCursief
fontTekengrootte, familie en/of kleur
imgAfbeelding. Staat tevens de kenmerken alt en src toe.
liLijstitem
olGeordende lijst
pAlinea
preVooraf opgemaakte tekst
smallKlein lettertype
spanGegroepeerde elementen
subSubscript
supSuperscript
tableTabel
tbodyTabelinhoud
theadTabelkoptekst
tfootTabelvoettekst
tdStandaardcel. Staat tevens de kenmerken colspan en rowspan toe.
thKoptekstcel. Staat tevens de kenmerken colspan en rowspan toe.
trTabelrij
uOnderstreping
ulOngeordende lijst

 

Ondersteunde kenmerken

Bij alle ondersteunde codes zijn de volgende kenmerken toegestaan:

 • align (left, right, center, justify)
 • color
 • height
 • title
 • width
 • style
Ondersteunde eigenschappen voor het kenmerk Style

Het kenmerk Style kan de volgende eigenschappen hebben:

 • background, background-color, background-image, background-position, background-repeat
 • border, border-bottom, border-left, border-right, border-top, border-color, border-style, border-width
 • color
 • font, font-family, font-size, font-style, font-weight
 • height
 • line-height
 • letter-spacing
 • list-style
 • margin, margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top
 • padding, padding-bottom, padding-left, padding-right, padding-top
 • text-align, text-decoration, text-indent, text-shadow, text-transform
 • vertical-align
 • width

Andere enquêtepagina's

Voor sommige onderdelen van uw enquête kan HTML wel deels worden gebruikt:

VeldHTML toegestaan
Uitnodiging per e-mailVoor de opmaak van het aangepaste HTML-bericht kan alle HTML worden gebruikt.
Aangepast dankwoordVoor dit veld kunt u eenvoudige HTML gebruiken, zodat u tekst vet, onderstreept en cursief kunt weergeven.
Aangepaste diskwalificatieVoor dit veld kunt u eenvoudige HTML gebruiken, zodat u tekst vet, onderstreept en cursief kunt weergeven.
Bericht over gesloten enquêteDit wordt weergegeven als een verzamelprogramma de einddatum en -tijd of de reactielimiet bereikt, of als u een verzamelprogramma handmatig sluit. Voor dit veld kunt u eenvoudige HTML gebruiken, zodat u tekst vet, onderstreept en cursief kunt weergeven.
Als u een vraag moet bewerken in Nieuw Ontwerpen die bestaande HTML bevat, en die is toegevoegd via Klassiek Ontwerpen, wordt niet-ondersteunde HTML uit de vraag verwijderd als u de wijzigingen opslaat.

Ontvang antwoorden